Kor på äng
Djuromsorg

Ko-filosofi

Vår filosofi

Att sköta djuren med omsorg är en självklarhet för oss bönder. När korna mår bra, så blir mjölken bra. Det är vår filosofi.

Omsorg  |  Rutiner  |  Bete  |  Skötsel  |  Foder & vatten  |  Miljö  |  Svenskt

Kossa i gräs

Omsorg

Omsorg

Vi älskar kor!

Vi Arlabönder är måna om att korna är friska och sköts med omsorg. Att vara mjölkbonde är att välja att leva nära sina djur. Att se kalvar födas och kvigor växa upp till fina mjölkkor. Det är svårt att tänka sig en mjölkbonde som inte älskar sina djur. Korna är ju våra främsta arbetskamrater. Om korna mår bra så blir mjölken bra. Vi kallar det Arlas ko-filosofi.

Men det är inte bara känslan för djuren som styr vår omsorg om korna. Alla Arlabönder följer kvalitetsprogrammet Arlagården® som innehåller en mängd regler för hur korna ska skötas och hur arbetet på gården ska gå till. Programmet beskriver allt ifrån vilket foder korna ska få till hur mjölken ska förvaras innan den hämtas av tankbilen. Mycket handlar om ordning och reda och god hygien, men naturligtvis också om omsorg om djuren och miljön.

Korna är individer och måste behandlas som individer. Precis som människor.

Joakim Aaby-Ericsson, Arlabonde

Djurvälfärd

Bröderna Kullingsjö filosoferar över sin relation till korna.

Kofilosofi med bröderna Kullingsjö
Bonden Kerstin

Rutiner

Rutiner

Så naturligt som möjligt

Kor är vanedjur som gillar fasta rutiner. De vill mjölkas och äta vid samma tider varje dag. Däremellan vill de vila och idissla. I lugn och ro. Där korna ligger ska det vara mjukt och torrt. Därför strör vi halm eller sågspån ovanpå deras gummimattor.

De flesta Arlakor hålls numera i så kallad lösdrift. Då bestämmer de själva när de vill äta och vila. När de vill mjölkas går de till en mjölkrobot, två eller tre gånger om dagen. Automatiska ryktborstar som korna kan stå och klia sig mot är populärt. Många gillar att bli kliade av människor också. Om gården inte har mjölkrobot mjölkar vi korna varje morgon och kväll med en mjölkningsmaskin. Då kan man passa på att gosa lite extra.

På julen brukar vi sätta upp adventsljusstakar i ladugården. Inte för att korna bryr sig, men om vi som jobbar trivs så känner korna det.

Kerstin Persson, Arlabonde

Ko på bete

Bete

Bete

Ut på grönbete

På sommaren går alla kor i Sverige ute på bete. Reglerna säger att korna ska vara ute minst sex timmar per dygn, men många är ute mycket mer än så. Hur många månader som korna betar ute skiljer sig mellan norra och södra Sverige, men det brukar åtminstone bli tre månader för de flesta. 

På betet kan korna leva så naturligt som möjligt. De rör sig i flock och kan gå flera kilometer under en dag. Betet har många positiva effekter. Det håller korna friska och stärker deras ben. Dessutom bidrar kornas bete till den biologiska mångfalden så att många arter av växter och insekter trivs. Du vet väl att många gårdar bjuder in till kosläpp?

Kosläppet är årets högtid nummer ett, en fest! Gräset är ljusgrönt i hagarna och korna är ivriga att komma ut på bete.

Kerstin Persson, Arlabonde

Kor i snön

Som du kanske har sett får vissa kor komma ut och springa i snön på vintern också.

Kor i snö
Svartvit kossa

Skötsel

Skötsel

Friska djur

Genom att titta till djuren flera gånger per dag kan vi vara säkra på att de har det bra. Det är till exempel viktigt att hålla en lagom temperatur i ladugården så att kon inte blir för varm eller kall. Om det är varmt på sommaren behöver hon kunna gå in i skuggan. Vi klipper korna om det behövs. Det gör det lättare för dem att reglera temperaturen och hålla sig rena. Vi tar också hand om kornas klövar. Det kallas att klövarna verkas och motsvarar ungefär att klippa våra naglar.

Alla våra djur är märkta och registrerade så att vi vet vem som är vem. Om en ko blir sjuk får hon medicin om det behövs. Läkemedel ges bara av veterinär och kring antibiotika har vi särskilt stränga regler. Sverige har den lägsta användningen av antibiotika i EU. Vi har också bland de friskaste djuren i världen. Så vill vi att det ska förbli. Att ge antibiotika i förebyggande syfte är förstås inte tillåtet.

Att ha djuröga är inget hokus pokus. Det handlar om att vara närvarande och intresserad när man är bland djuren. Då ser man hur de mår.

Kjell Eriksson, Arlabonde

Kossor i ladugård

Foder & vatten

Foder & vatten

Från gräs till mjölk

Kor har den fina förmågan att kunna omvandla gräs till mjölk. Därför är det viktigt vad de äter. Det mesta fodret odlar vi på de egna gårdarna. Om vi köper in foder är det bara från godkända leverantörer. Det finns inget animaliskt protein i foder till våra kor och det får inte innehålla GMO. Vi är också noga med att korna inte får äta vissa kålväxer och örter – de kan nämligen ge mjölken smak.

För att en ko ska må bra ska hon idissla 10-12 timmar varje dag och tugga 40-70 gånger på varje tugga. Du vet våmmen, nätmagen, bladmagen och löpmagen … När korna går inne ger vi dem fri tillgång till grovfoder som ensilage (konserverat gräs) och på sommaren betar de ju gräs. Fodret måste vara av bra kvalitet och balansen mellan energi och protein kombinerat med struktur och mineraler är viktigt. Precis som för oss människor.

Kor gillar att dricka vatten ur stora kar som gärna får ha en vattenspegel. Då dricker hon mer! För varje liter mjölk en ko producerar behöver hon dricka tre liter vatten. Det är viktigt att vattnet är rent och friskt – om vi inte själva vill dricka vattnet så vill inte korna det heller. Varje år tar vi prover för att kontrollera att vattnet är bra.

Man vill ju själv äta på en diskad tallrik och dricka färskt vatten.

Thomas Ekman, Arlabonde

Kor vid träd

Miljö

Miljö

Biologisk mångfald och ekosystemtjänster

Mjölkgårdar har många miljöfördelar. Tack vare att korna betar ute och att vi odlar foder till djuren kan landskapet hållas öppet och levande. De naturliga betesmarkerna bidrar också till den biologiska mångfalden, det vill säga att växter, insekter, fjärilar och fåglar trivs och mår bra. Artrikedomen är viktig att bevara. Kan det bli finare än i en beteshage när små violer blommar och humlorna surrar?

Ekosystemtjänster kan beskrivas som de nyttigheter vi människor får från ekosystemen. Livsmedel är den mest uppenbara ekosystemtjänsten – mat kan vi ju inte vara utan. Men mjölkgårdar bidrar med mer som är viktigt för ekosystemtjänsterna, till exempel betande djur, mycket klövergräsvall och många olika sorters naturområden som naturbetesmarker, dikesrenar och stengärdsgårdar. En superviktig ekosystemtjänst är insektspollinering. Att bin, humlor och blomflugor pollinerar våra växter är helt avgörande för att det ska växa bra.

Svensk mjölkproduktion har 44 procent lägre klimatpåverkan per kg mjölk än genomsnittet i världen. Med tanke på att kornas matsmältning ger upphov till växthusgaser och att arbetet på gården kräver energi och bränsle går det dock inte att komma ifrån att mjölkproduktionen också har en negativ miljö- och klimatpåverkan. Vi inom Arla har satt upp ambitiösa mål för att göra mjölkproduktionen ännu mer hållbar genom att minska utsläppen och energiförbrukningen. Exempelvis ska utsläppen av växthusgaser från gårdarna minskas med 30 procent per kg mjölk fram till 2020, från 1990 års nivå. Läs mer om våra mål för hållbar mjölkproduktion.

Korna är en sorts landskapsarkitekter. De gör naturen vacker, men utan att veta om det.


Bengt Svensson, Arlabonde

Bonden Kajsa

Svenskt

Svenskt

Svensk mjölk från öppna landskap

Det finns Arlakor från Jämtland i norr till Skåne i söder. Du ser dem beta i hagarna och du ser fälten där vi odlar deras foder – våra vackra öppna landskap. På 15-20 procent av Sveriges betesmarker går det Arlakor och ungefär en fjärdedel är så kallade naturbetesmarker som är särskilt bra för den biologiska mångfalden.

Hela 70 procent av Sveriges mjölkbönder levererar mjölk till Arla och det är vi mjölkbönder som äger Arla. Mjölken hämtas från både stora och små gårdar, både från dem som ligger nära motorvägen och dem i glesbygd. Drygt 90 procent av allt som Arla säljer i Sverige är gjort på enbart svensk mjölk. Vilka produkter det är ser du på märkningen med Sverigekannan och Arlakon.

Mjölk kan man importera, men inte öppna landskap.

Kajsa Pettersson, Arlabonde

Hållbart

I Kajsa Petterssons filosofi ingår långsiktighet.

I Kajsa Petterssons kofilosofi ingår långsiktighet
Hoppa till

Omsorg  |  Rutiner  |  Bete  |  Skötsel  |  Foder & vatten  |  Miljö  |  Svenskt

Här kommer våra landskapsarkitekter

Nu skapas öppna landskap i Böndernas eget mejeri