Djuromsorg

Vår nollvision inom god djuromsorg

God mjölk kan bara vara god om den görs på ett hållbart sätt och med omtanke om djurens bästa. Vårt mål är att alla djur, på alla Arlagårdar ska må bra varje dag. Inget annat än ett mål på noll avvikelser från god djurvälfärd är okej. Tillsammans med alla Arlabönder kommer vi att arbeta hårt för att nå vår nollvision.

"En hållbar och lönsam mjölkproduktion går hand i hand med god djuromsorg."

"En hållbar och lönsam mjölkproduktion går hand i hand med god djuromsorg."

Felicia, Arlabonde i Östergötland

Manifest

Arla sätter nollvision inom djuromsorg

Vi vet att 98 procent av alla Arlagårdar fungerar bra, men vårt mål är att alla djur, på alla gårdar, ska må bra varje dag.

Omsorgen om korna är avgörande både för oss som ett bondeägt kooperativ och för dig som konsument. När du håller ett mjölkpaket, eller en annan Arlaprodukt i handen, ska du känna dig trygg med att vi menar allvar med att kon som producerat mjölken ska må så bra som möjligt.

En förbättrad version av vårt kontroll- och kvalitetsprogram

Men det finns fall där vi inte har uppfyllt dina förväntningar. Att driva en mjölkgård är inte en exakt vetenskap och det har hänt att det har uppstått problem. Små problem kan bli stora om det inte finns rätt kunskap och hjälp att få. Därför har vi under två års tid arbetat fram en förbättrad version av vårt kontroll- och kvalitetsprogram, Arlagården, med ännu större fokus på djuromsorg. Vi är mycket stolta över att alla Arlagårdar ingår och rapporterar i detta nya system.

Genom det nya kvalitetsprogrammet, som grundar sig på aktuell forskning kring djuromsorg, kommer vi att bygga världens mest omfattande databas om djurvälfärd och hållbar mjölkproduktion.

Varje djur, på varje Arlagård, ska må bra, varje dag

98 procent av alla Arlagårdar fungerar som sagt bra, det vet vi tack vare de mer än 16 000 revisioner vi genomfört på gårdarna sedan vi introducerade kontroll- och kvalitetsprogrammet för 13 år sedan. Men ett par procent av gårdarna har återkommande problem. Därför sätter vi en uttalad nollvision för djurvälfärdsproblem. Den innebär att varje djur, på varje Arlagård, ska må bra, varje dag. Inget annat än ett mål på noll avvikelser från god djurvälfärd är okej.

Nollvisionen innebär att vi kraftsamlar och fortsätter att öka våra insatser. Vi har investerat i fler medarbetare, fler revisioner och i tätare rapportering om hur varje ko mår. Tillsammans med kvalitetsdata för all mjölk som hämtas på gårdarna ger det oss möjlighet att förebygga, identifiera och lösa framtida problem.

Transparens

Vi vet att saker kan hända, att inget system är vattentätt och att vårt mål är svårt att nå, men vi kommer att arbeta hårt för att nå vår nollvision. Och vi kommer att vara transparenta och redogöra för hur arbetet fortskrider.

signatur-ph-600x162.png
Patrik Hansson, vd Arla Sverige

"God djuromsorg är viktigt för mig och mina mjölkkor. Jag är stolt och glad över att Arla har en nollvision."

"God djuromsorg är viktigt för mig och mina mjölkkor. Jag är stolt och glad över att Arla har en nollvision."

Håkan, Arlabonde i Jämtland

Status

Vägen mot noll

När du håller ett mjölkpaket eller annan Arlaprodukt i handen ska du veta att vi gjort allt vi kan för att korna som producerat den ska må bra. Men hur kan du veta det?

Varje djur, på varje Arlagård, ska må bra, varje dag. Därför har vi satt en uttalad nollvision mot djurvälfärdsproblem.

Efter 16 000 revisioner under 13 år vet vi att 98 procent av alla Arlagårdar i Sverige fungerar bra. Men varje fall av dålig djuromsorg är ett för mycket, och det måste vi göra något åt.

Under två års tid har vi arbetat fram en förbättrad version av vårt kontroll- och kvalitetsprogram Arlagården - med ännu större fokus på djuromsorg.

Det uppdaterade kontrollprogrammet innebär bland annat externa revisioner och att varje ko kontrolleras fyra gånger om året på fyra olika områden - hull, hältor, skador, renhet – som är viktiga för hennes välbefinnande.

Vi kraftsamlar och ökar våra insatser

Vi vet att problem kan uppstå, och att inget system är vattentätt, men vi kommer att arbeta hårt för att stötta, hjälpa och bidra till att alla djur mår bra, varje dag.

  • Vi kommer att säkerställa att alla Arlabönder har rätt kunskap och verktyg för att se till att alla kor mår bra, varje dag.
  • Vi kommer att upptäcka avvikelser genom kraftfulla satsningar på kvalitetsprogrammet och genom samverkan med myndigheter.
  • Vi kommer att utveckla våra metoder för bättre djurvälfärd, bland annat genom att bidra till forskning och utveckling om mjölkkors välfärd och genom att använda den senaste tekniken.
  • Vi har investerat i fler medarbetare, fler revisioner, och i tätare rapportering om hur varje ko mår.

Tillsammans med kvalitetsdata för all mjölk som hämtas på gårdarna ger detta oss möjlighet att förebygga, identifiera och lösa framtida problem.

God djuromsorg är A och O

Arlabönderna har valt sitt yrke för att de bryr sig om sina djur. God omsorg om korna är dessutom A och O för att en gård ska fungera bra – helt enkelt för en lönsam och hållbar mjölkproduktion.

Den uppdaterade versionen av kvalitetsprogrammet, med nya former och kontroller, har just implementerats. Vi vet var vi står, och vart vi vill.

Vi ska komma närmare nollvisionen steg för steg, genom att arbeta systematiskt och ha mätbara mål. Vi kommer att dela med oss av vårt arbete och de resultat det ger.

Välkomna att följa utvecklingen här på arla.se/nollvision

"God djuromsorg ligger mig otroligt varmt om hjärtat. Jag är sjukt stolt över att kunna säga att vi här på gården skriver under Arlas nollvision."

"God djuromsorg ligger mig otroligt varmt om hjärtat. Jag är sjukt stolt över att kunna säga att vi här på gården skriver under Arlas nollvision."

Lina, Arlabonde i Gästrikland

Frågor & svar

Djurhållningen är helt central och mycket viktig för oss. Varje ko ska må bra, varje dag. Därför har vi bland annat uppdaterat vårt kontroll- och kvalitetsprogram Arlagården med ännu större fokus på djuromsorg. God djuromsorg handlar om att se till att djuren har det bra, varje dag. Det handlar om att vara närvarande och agera i tid när och där det behövs. Därför har vi satt en nollvision.