Djuromsorg

Vår nollvision inom god djuromsorg

 • Arla och djuromsorg
 • Ekologiskt
 • Hållbar produktion i mejeriet
 • Hållbara & fossilfria transporter
 • Hållbara förpackningar
 • Hållbarhet på gården
 • Klimat- och miljöskola
 • Klimatberäkningar
 • Kvalitetsprogrammet Arlagården®
 • Vårt ansvar (CSR-rapporter)
 • God mjölk kan bara vara god om den görs på ett hållbart sätt och med omtanke om djurens bästa. Vårt mål är att alla djur, på alla Arlagårdar ska må bra varje dag. Inget annat än ett mål på noll avvikelser från god djurvälfärd är okej. Tillsammans med alla Arlabönder kommer vi att arbeta hårt för att nå vår nollvision.

  "En hållbar och lönsam mjölkproduktion går hand i hand med god djuromsorg."

  "En hållbar och lönsam mjölkproduktion går hand i hand med god djuromsorg."

  Felicia, Arlabonde i Östergötland

  Manifest

  Arla sätter nollvision inom djuromsorg

  Vi vet att 98 procent av alla Arlagårdar fungerar bra, men vårt mål är att alla djur, på alla gårdar, ska må bra varje dag.

  Omsorgen om korna är avgörande både för oss som ett bondeägt kooperativ och för dig som konsument. När du håller ett mjölkpaket, eller en annan Arlaprodukt i handen, ska du känna dig trygg med att vi menar allvar med att kon som producerat mjölken ska må så bra som möjligt.

  En förbättrad version av vårt kontroll- och kvalitetsprogram

  Men det finns fall där vi inte har uppfyllt dina förväntningar. Att driva en mjölkgård är inte en exakt vetenskap och det har hänt att det har uppstått problem. Små problem kan bli stora om det inte finns rätt kunskap och hjälp att få. Därför har vi under två års tid arbetat fram en förbättrad version av vårt kontroll- och kvalitetsprogram, Arlagården, med ännu större fokus på djuromsorg. Vi är mycket stolta över att alla Arlagårdar ingår och rapporterar i detta nya system.

  Genom det nya kvalitetsprogrammet, som grundar sig på aktuell forskning kring djuromsorg, kommer vi att bygga världens mest omfattande databas om djurvälfärd och hållbar mjölkproduktion.

  Varje djur, på varje Arlagård, ska må bra, varje dag

  98 procent av alla Arlagårdar fungerar som sagt bra, det vet vi tack vare de mer än 16 000 revisioner vi genomfört på gårdarna sedan vi introducerade kontroll- och kvalitetsprogrammet för 13 år sedan. Men ett par procent av gårdarna har återkommande problem. Därför sätter vi en uttalad nollvision för djurvälfärdsproblem. Den innebär att varje djur, på varje Arlagård, ska må bra, varje dag. Inget annat än ett mål på noll avvikelser från god djurvälfärd är okej.

  Nollvisionen innebär att vi kraftsamlar och fortsätter att öka våra insatser. Vi har investerat i fler medarbetare, fler revisioner och i tätare rapportering om hur varje ko mår. Tillsammans med kvalitetsdata för all mjölk som hämtas på gårdarna ger det oss möjlighet att förebygga, identifiera och lösa framtida problem.

  Transparens

  Vi vet att saker kan hända, att inget system är vattentätt och att vårt mål är svårt att nå, men vi kommer att arbeta hårt för att nå vår nollvision. Och vi kommer att vara transparenta och redogöra för hur arbetet fortskrider.

  signatur-ph-600x162.png
  Patrik Hansson, vd Arla Sverige

  "God djuromsorg är viktigt för mig och mina mjölkkor. Jag är stolt och glad över att Arla har en nollvision."

  "God djuromsorg är viktigt för mig och mina mjölkkor. Jag är stolt och glad över att Arla har en nollvision."

  Håkan, Arlabonde i Jämtland

  Status

  Vägen mot noll

  När du håller ett mjölkpaket eller annan Arlaprodukt i handen ska du veta att vi gjort allt vi kan för att korna som producerat den ska må bra. Men hur kan du veta det?

  Efter tusentals revisioner under många år vet vi att 98 procent av alla Arlagårdar i Sverige fungerar bra. Men vi vill ju att VARJE djur på VARJE Arlagård ska må bra, varje dag. Därför har vi en uttalad nollvision mot djurvälfärdsproblem, för god djuromsorg. Den innebär att vi kraftsamlar och fortsätter att öka våra insatser för god djurhälsa. Både genom förebyggande arbete, genom kunskapsutbyte och genom tydligare kontrollsystem.

  Vi är stolta över allt det arbete Arlabönderna gör på sina gårdar, och stolta över att Arla ständigt arbetar för att leda vägen för den bästa djuromsorgen.

  Välkomna att följa utvecklingen här på arla.se/nollvision

  Status: September 2021December 2020 | Maj 2020

  Status – september 2021

  Resan mot noll fortsätter

  God djuromsorg är helt avgörande. Därför har vi under 2021 infört ytterligare åtgärder för att försäkra oss om att djuren alltid har det bra på Arlaböndernas gårdar. Vi har bland annat:

  • Genomfört över 700 revisioner på Arlagårdar (under 2020-2021 har vi totalt genomfört 1 200 revisioner).
  • Omkring 30 gårdar har tillsammans med professionella rådgivare tagit fram handlingsplaner för att kunna få stöd och möjlighet att långsiktigt uppfylla kvalitetsprogrammet. Handlingsplanerna följs upp varje månad under sex månader.
  • Några gårdar med problem som påverkade djuromsorgen har slutat leverera mjölk till Arla och i ett enskilt fall har en gård också uteslutits.
  • Infört en mycket tätare och mer regelbunden kontakt med länsstyrelser och tingsrätter för att få ta del av och begära ut förelägganden och domar. Det är tyvärr inget som skickas automatiskt till Arla.
  •  Infört nya rutiner om vi misstänker eller vet att djurskyddet inte är bra och gården ändå väljer att ha kvar djur på gården men inte längre levererar någon mjölk. Vi har då en dialog kring avvecklingsplan för att säkerställa att djuren tas väl omhand. I vissa fall åker vi ut till gården och gör en egen bedömning. Saknas förutsättningar eller en bra och tydlig avvecklingsplan kontaktar vi andra aktörer som har större mandat att säkerställa en bra framtid för djuren.
  • Påbörjat en diskussion med andra aktörer i branschen kring vikten av att de kontrollerar var djur från en problemgård hamnar vid försäljning m.m.

  Under året som gått har det blivit ännu tydligare att de allra flesta Arlagårdar har mycket god djuromsorg, och det är vi väldigt stolta över. Mjölkbönderna gör ett väldigt bra jobb. Det finns ett fåtal gårdar med problem och med våra nya rutiner och har det blivit enklare för oss att fånga upp dem och stötta, hjälpa och ställa krav där det behövs. God djuromsorg ligger Arlas ägarbönder varmt om hjärtat och tillsammans med varandra och övriga branschen fortsätter resan mot noll.

   

  Status – december 2020

  Att arbeta förebyggande

  Vi har arbetat hårt under 2020 för att både förebygga och snabbare kunna fånga upp och hjälpa gårdar som har hamnat i problem. Att driva en mjölkgård är inte lätt och det är naturligt att problem uppstår - men de måste lösas, och om vi identifierar problemen i ett tidigt skede kan vi mycket lättare lösa dem tillsammans.

  Vi har nu infört ytterligare en rad konkreta åtgärder för att allt ska fungera bra på alla Arlagårdar:

  • Alla bönder har genomfört egenkontroller på sina gårdar vid tre tillfällen under 2020.
  • Vi har genomfört både ordinarie revisioner och extra revisioner på de gårdar där det finns indikationer om att något inte fungerar som det ska. Totalt har vi under 2020 genomfört närmare 200 revisioner.
  • Alla gårdar som har haft ett föreläggande från Länsstyrelsen har fått särskilda kontroller.
  • Vi har tagit fram handlingsplaner för de gårdar som inte blivit godkända i våra kontroller och genomfört uppföljningar för att säkerställa att problemen avhjälps långsiktigt. Under 2020 har vi tagit fram handlingsplaner för omkring 20 gårdar för att vara säkra på att de inte faller tillbaka i problem som kan påverka djuromsorgen.
  • Vi hämtar mjölk på Arlagårdarna varje eller varannan dag – och vi analyserar kvaliteten varje gång.
  • Vi har etablerat ett närmare samarbete med Länsstyrelserna så att vi snabbare kan fånga upp gårdar med förelägganden eller domar.
  • Vi har tillsatt mer resurser internt för att vi ska kunna genomföra och följa upp alla åtgärder.

  Att arbeta förebyggande och uppföljande är avgörande framgångsfaktorer för att vi ska kunna nå vår nollvision. Tack vare alla de åtgärder som vi har genomfört under 2020 kan vi nu jobba mer långsiktigt och proaktivt för ännu bättre djuromsorg.

  Men för att fortsätta att komma närmare vår vision arbetar vi vidare, med nya innovationer och duktiga bönder. Resan fortsätter, på väg mot noll.

  Status – maj 2020

  Kvalitetssystem med fokus på djurens hälsa

  Efter två års arbete lanserade vi våren 2020 en uppdaterad version av vårt kontroll- och kvalitetsprogram Arlagården, med ännu större fokus på djurhälsan. Vi har också genomfört en rad andra åtgärder och förbättringar, utöver allt det andra dagliga arbetet med djuren på gården för att de ska må bra. Här följer några:

  • Enligt det uppdaterade kontrollsystemet ska varje ko kontrolleras och rapporteras fyra gånger om året på fyra olika områden - hull, hältor, skador och renhet.
  • Vi säkerställer att alla Arlabönder har rätt kunskap och verktyg för att se till att alla kor mår bra.
   Genom kraftfulla satsningar på kvalitetsprogrammet och genom samverkan med myndigheter har vi blivit ännu bättre på att upptäcka missförhållanden som behöver åtgärdas.
  • Vi jobbar hårt för att utveckla våra metoder för bättre djuromsorg, bland annat genom att bidra till forskning och utveckling om mjölkkors välfärd och genom att använda den senaste tekniken.
  • Vi har gjort investeringar i fler medarbetare och fler revisioner.
  • Liksom tidigare samlar vi in och analyserar mjölk från alla våra gårdar minst varannan dag.

  Nu kommer vi närmare nollvisionen steg för steg, genom att arbeta systematiskt och ha mätbara mål.

  "God djuromsorg ligger mig otroligt varmt om hjärtat. Jag är sjukt stolt över att kunna säga att vi här på gården skriver under Arlas nollvision."

  "God djuromsorg ligger mig otroligt varmt om hjärtat. Jag är sjukt stolt över att kunna säga att vi här på gården skriver under Arlas nollvision."

  Lina, Arlabonde i Gästrikland

  Frågor & svar

  Djurhållningen är helt central och mycket viktig för oss. Varje ko ska må bra, varje dag. Därför har vi bland annat uppdaterat vårt kontroll- och kvalitetsprogram Arlagården med ännu större fokus på djuromsorg. God djuromsorg handlar om att se till att djuren har det bra, varje dag. Det handlar om att vara närvarande och agera i tid när och där det behövs. Därför har vi satt en nollvision.