Djuromsorg

Arla och djuromsorg

Vi på Arla är måna om att alla våra gårdar håller god djuromsorg. Om korna mår bra så håller mjölken hög kvalitet. Vi kallar det Arlas ko-filosofi.

Hela 70 procent av Sveriges mjölkbönder levererar mjölk till Arla och det är de som också äger Arla. Mjölken hämtas från både stora och små gårdar, i glesbygd och nära städer från norr till söder i Sverige.

Alla Arlabönder ska följa kvalitetsprogrammet Arlagården®. Det reglerar hur korna ska skötas och hur arbetet på gården ska gå till. Mycket i kvalitetsprogrammet handlar om ordning och reda och god hygien. Allt för att göra det så bra som möjligt, både för djuren, miljön och människorna.

Programmet täcker allt från vilket foder korna ska få till hur mjölken ska förvaras innan den hämtas av tankbilen. En del i kvalitetsprogrammet är Djurvälfärd. De övriga är Mjölkkvalitet och livsmedelssäkerhet, Klimat och natur samt Människor.

Nollvisionen

I den senaste versionen av programmet, som rullades ut i januari 2020, lägger vi större fokus på djuromsorg. Det nya programmet är en del av vår nya nollvision som går ut på att inga djur ska fara illa. Vårt mål är att alla djur, på alla Arlagårdar ska må bra varje dag.

Fyra gånger om året ska varje ko bedömas på fyra områden som är viktiga för djurets välbefinnande: hull, hältor, skador och renhet. Alla bönder måste i samband med det intyga att programmet följs. Förutom böndernas egenkontroller innebär programmet också externa revisioner och stickprovskontroller med kort varsel. Så att vi kan säkra att alla kor, på alla gårdar mår bra varje dag.

Vi har investerat i både fler medarbetare och tätare rapportering om hur varje ko mår. Tillsammans med kvalitetsdata för all mjölk som hämtas på gårdarna kommer det ge oss möjlighet att förebygga, identifiera och lösa, eventuella problem.

Följ vår resa mot nollvision här

Rutiner  |  Bete  |  Skötsel  |  Foder & vatten  |  Miljö

Bonden Kerstin

Rutiner

Rutiner

De flesta Arlakor hålls i lösdrift

Kor är vanedjur som gillar fasta rutiner. De vill mjölkas och äta vid samma tider varje dag. Däremellan vill de vila och idissla. I lugn och ro. Där korna ligger ska det vara mjukt och torrt. Därför strös halm eller sågspån ovanpå deras gummimattor.

De flesta Arlakor hålls numera i så kallad lösdrift. Det innebär att de bestämmer själva när de vill äta och vila. När de vill mjölkas går de till en mjölkrobot, två eller tre gånger om dagen. Om gården inte har mjölkrobot mjölkas korna varje morgon och kväll med en mjölkningsmaskin. Det finns också automatiska ryktborstar som korna kan stå och klia sig mot. 

Ko på bete

Bete

Bete

Korna går på grönbete under sommaren

På sommaren går alla kor i Sverige ute på bete. Reglerna säger att korna ska vara ute minst sex timmar per dygn, men många är ute mycket mer än så. Hur många månader som korna betar ute skiljer sig mellan norra och södra Sverige, men det brukar åtminstone bli tre månader för de flesta. 

På 15–20 procent av Sveriges betesmarker går det Arlakor. En fjärdedel av dem är så kallade naturbetesmarker som är särsklit bra för den biologiska mångfalden, det vill säga att många olika växt- och insektsarter trivs.

På betet kan korna leva så naturligt som möjligt. De rör sig i flock och kan gå flera kilometer på en dag. Betet håller korna friska och stärker deras ben.

På våren brukar många Arla gårdar brukar bjuda in till kosläpp. Kosläppen 2020 fick hållas digitalt. Du kan se korna springa ut på grönbete här

Kosläppet är årets högtid nummer ett, en fest! Gräset är ljusgrönt i hagarna och korna är ivriga att komma ut på bete.

Kerstin Persson, Arlabonde

Svartvit kossa

Skötsel

Skötsel

Så hålls korna friska

Genom att mjölkbönderna tittar till djuren flera gånger per dag kan de vara säkra på att de har det bra. Det är till exempel viktigt att hålla en lagom temperatur i ladugården så att kon inte blir för varm eller kall. Om det är varmt på sommaren behöver hon kunna gå in i skuggan.

Bönderna klipper också korna om det behövs. Det gör det lättare för djuren att reglera temperaturen och hålla sig rena. Bönderna tar också hand om kornas klövar, det kallas att klövarna verkas.

Alla kor är märkta och registrerade. Om en ko blir sjuk får hon medicin om det behövs. Läkemedel ges bara av veterinär och kring antibiotika är reglerna särskilt stränga. Sverige har den lägsta användningen av antibiotika i EU.Att ge antibiotika i förebyggande syfte är förstås inte tillåtet. Vi har också bland de friskaste djuren i världen. Så vill vi på Arla att det ska förbli.

Att ha djuröga är inget hokus pokus. Det handlar om att vara närvarande och intresserad när man är bland djuren. Då ser man hur de mår.

Kjell Eriksson, Arlabonde

Kossor i ladugård

Foder & vatten

Foder & vatten

Noggrann kontroll av vad korna äter

Kor har den fina förmågan att kunna omvandla gräs till mjölk. Därför är det viktigt vad de äter. Det mesta fodret odlar Arlabönderna på sina egna gårdar. Om de köper in foder är det bara från godkända leverantörer.

Det finns inget animaliskt protein i fodret som ges till korna och det får inte innehålla GMO, genmodifierade organismer. Bönderna är också noga med att korna inte får äta vissa kålväxer och örter – de kan nämligen ge mjölken smak.

För att en ko ska må bra ska hon idissla 10-12 timmar varje dag och tugga 40-70 gånger på varje tugga. Maten ska passera kons fyra magar: våmmen, nätmagen, bladmagen och löpmagen. När korna går inne får de fri tillgång till grovfoder som ensilage, konserverat gräs, och på sommaren betar de gräs. Fodret måste vara av bra kvalitet och balansen mellan energi och protein kombinerat med struktur och mineraler är viktigt. 

Kor gillar att dricka vatten ur stora kar som gärna får ha en vattenspegel. Då dricker de mer! För varje liter mjölk en ko producerar behöver hon dricka tre liter vatten. Det är viktigt att vattnet är rent och friskt. Varje år tas prover för att kontrollera att vattnet är bra.

Kor vid träd

Miljö

Hoppa till

Rutiner  |  Bete  |  Skötsel  |  Foder & vatten  |  Miljö