Arlas sponsorskap

Här presenteras ett antal av de projekt där Arla gått in som sponsor eller samarbetspartner i någon form.

Många av sponsorskapen har levt under många år och detta är en ambition som Arla har. Sponsorskapen skall gå att knyta till den sponsringsstrategi som är satt - i vissa fall är det inte sponsorskapet i sig, utan själva aktiveringen, som knyter an till den övergripande strategin.