Mattekluringar

Mattekluringar

Klurigt med matematik

Sätt dina mattekunskaper på prov och ha roligt på kuppen!

Vässa mattehjärnan

Dags att vässa mattehjärnan! Kan du klura ut svaret på denna gåta?

Psst, om du vet vad varje djur har för eget tal blir det lättare att räkna ut svaret.

bondegardskluring-matte-900x1000.png

Visa rätt svar

Räkna med grässtrån

Här nedanför är talet 5008 skrivet med grässtrån. Kan du flytta två grässtrån så att det bildar det högsta möjliga talet? Använd fantasin!

bondegardskluring-rakna-med-grasstra-540x600.png

Psst, talet är sexsiffrigt.

Visa rätt svar

Räkna med kor

1. På en sommaräng gick det några kor och åt gräs.

Mattekluringen steg 1

2. Några kor hade smitit in i ladugården.

Mattekluringen steg 2

3. Inne i ladugården kunde man se sex svansar.

Mattekluringen steg 3

4. Och tolv öron.

Mattekluringen steg 4

5. Hur många kor var det som hade smitit in och hur många ben hade de tillsammans?

Lycka till!