Tävlingsvillkor Det stora mjölktestet

Tillbaka till tävlingen
 1. De uppgifter du lämnar om dig själv i samband med insändande av bidrag kommer att behandlas för att kunna administrera tävlingen. I samband med publicering av vinnare av tävlingen kommer personuppgifter som namn och ort eller ålder publiceras på Internet. Om du begär rättelse av felaktiga personuppgifter eller önskar mer information kring behandlingen av dina personuppgifter ber vi dig att kontakta oss på adressen i punkten 2 nedan. Observera att för tävlingsdeltagare under 18 år krävs vårdnadshavares samtycke till personuppgifts-behandling. Genom att godkänna dessa Allmänna Tävlingsvillkor samtycker du till personuppgiftsbehandling enligt ovan.

 2. Ansvarig för tävlingen är: Arla Foods AB, 105 46 Stockholm (nedan benämnd Arla).

 3. För att delta i denna tävling måste du bo i Sverige samt acceptera reglerna för tävlingen. Deltagare under 18 år ska ha vårdnadshavares godkännande för att delta i tävlingen.

 4. Du behöver inte köpa eller beställa något för att vara med och tävla.

 5. För att vara med och tävla måste du: Spela in en film där du (ensam eller i lag) gör ditt egna mjölktest med mjölksorterna Arla Färsk Laktosfri mjölk, Arla Laktosfri mjölk samt Arla ”vanlig” mjölk. Alla tre mjölksorterna måste ha samma fetthalt. Filmen ska max vara en minut lång. Skicka sedan in filmen till oss genom direktmeddelande på Facebook (arlasverige) eller Instagram (@arlasverige). Utvalda tävlingsbidrag kommer att synas på arla.se/mjolktestet samt i en film bestående av ihopklippta bidrag som kommer att läggas upp i Arlas sociala medier.

 6. Sökande har rätt att inge flera bidrag.

 7. Tävlingen börjar den 21/8 2017 och pågår fram till 1/10 2017.

 8. Vinnaren utses av en jury bestående av representanter från Arla Sverige samt Social Industries.

  Juryns beslut kan inte överklagas och juryn behöver inte motivera sitt beslut.

 9. Priset består av:

  1-5e Pris: 5 personer (5 bidrag) vinner varsin årsförbrukning av Arla mjölk. Priset innefattar ett häfte med 356 stycken kuponger som kan användas i valfri matbutik och som gäller för samtliga Arla mjölksorter (1liter). Kupongerna gäller till och med april 2019. Värde: ca 3285sek.

  6-15e Pris: Arla-gosedjurskossa, Arla grytunderlägg samt Arla mjölk-affisch.

  Priset är personligt och kan ej överlåtas till annan person. Vinnarna tillkännages senast 5 oktober och blir kontaktade i chatten på Instagram eller Facebook (beroende på genom vilket forum du skickat filmen). Det är inte möjligt att byta ut vinsten mot kontanter eller mot annan egendom. För att ta del av priset måste tävlande svara arlasverige på Instagram eller Facebook med kontaktuppgifter som namn och adress.

 10. Anställda i Arla samt make/maka och barn till sådan anställd får inte delta i tävlingen.

 11. Arla tar inte ansvar för konsekvenserna av att tävlingsbidrag försvunnit, skadats, sänts fel eller blivit för sent levererade till Arla. Arla tar inte heller ansvar för eventuella tekniska svårigheter eller problem som kan påverka endera anmälan eller slutresultatet av denna tävling.

 12. Genom att du skickar in ditt bidrag i tävlingen överlåter du upphovsrätten avseende bidraget till Arla. Detta innebär bl.a. att Arla får överlåta bidraget till annan samt använda bidraget, utan begränsning i tid, på valfritt sätt dock endast inom Arlas normala verksamhet och i enlighet med svensk lag och god sed.

 13. Genom att godkänna dessa Allmänna Tävlingsvillkor intygar du att du själv är upphovsman till insänt bidrag och att bidraget inte begår intrång i annans rättigheter eller står i strid i annans intresse.

 14. Arla förbehåller sig rätten att utesluta eller att ta bort bidrag ur tävlingen utan att meddela den tävlande om Arla bedömer att den tävlande har fuskat eller om bidraget bedöms varit olagligt, stötande eller på annat sätt etiskt eller moraliskt opassande.

Tillbaka till tävlingen