Nytt samarbete på Framtidsgården Viken ska bana väg för framtidens jordbruk

Lästid
2 min
Genom samarbetet på Framtidsgården Viken vill Arla och Lantmännen bidra till hela branschens gröna omställning. Foto: Lantmännen
Publicerad
25 juni 2024
Kontakter:
Presskontakt

Den 1 juli blir Lantmännens Framtidsgård Viken medlem i Arla. Samtidigt inleds ett nytt samarbete mellan Arla och Lantmännen, för att driva utvecklingen mot en hållbar och produktiv mjölkproduktion i Sverige.

Europas ökade fokus på hållbar livsmedelsproduktion och Sveriges behov av att stärka livsmedelsberedskapen har bidragit till ett nytt momentum för svenskt jordbruk. En stärkt lönsamhet i lantbruket är en viktig förutsättning för att både öka livsmedelsproduktionen och för att ställa om till en hållbar produktion.

Viken blir ett skyltfönster för framtidens jordbruk

Ett nytt samarbete mellan Lantmännen och Arla på Framtidsgården Viken ska driva utvecklingen mot en hållbar och produktiv mjölkproduktion i Sverige. Framtidsgården Viken är Lantmännens mjölkgård med 440 mjölkkor och 450 kvigor och kalvar samt 365 hektar som brukas för växtodling, främst vall. På gården pågår sedan tidigare foderförsök för Lantmännens foderutveckling.

Tillsammans med Arla kommer arbetet breddas till att också innefatta andra viktiga områden för framtidens mjölkproduktion, till exempel djuromsorg, markanvändning, kolinlagring och fossilfria insatsvaror för att utveckla framtidens mjölkproduktion och leva upp till klimat- och miljömål.

– Genom samarbetet på Framtidsgården Viken vill Lantmännen och Arla bidra till hela branschens gröna omställning. Ambitionen är att Viken ska driva fossilfri, produktiv och lönsam mjölkproduktion. Redan 2021 presenterade vi tillsammans med andra i branschen potentialerna för framtidens svenska mjölkproduktion och det är nu ett naturligt steg att stärka samarbetet ytterligare och på Viken kunna visa upp framtidens lösningar i praktiken. Vi vet att målsättningarna är genomförbara rent teknisk, men det krävs reellt ansvarstagande från marknaden och stöd från politiken för att realisera det på bred front, säger Claes Johansson, hållbarhetschef på Lantmännen.

Ökad produktion och minskade klimatutsläpp

Svenskt lantbruk står inför utmaningen att öka produktionen samtidigt som man ska klara den gröna omställningen. Men Sverige har också väldigt goda förutsättningar.

– Efter att svensk mjölkproduktion minskat under flera decennier finns nu en ny framtidstro i branschen. I Sverige har vi tillgång till mark, goda förutsättningar att odla vall och kunniga lantbrukare som ger oss bland de bättre förutsättningarna i världen för att utveckla en hållbar och fossilfri mjölkproduktion. Vi behöver öka vårt bidrag till den globala livsmedelsförsörjningen, säger Åse Arnbratt, chef för gårdsnära hållbarhetsfrågor på Arla.

Framtidens jordbruk kräver engagemang i hela värdekedjan

För enskilda lantbruksföretag är det svårt att ta de risker det kan innebära att ingå i spjutspetsprojekt där man utvecklar nya fodersammansättningar och markanvändning. På Framtidsgården Viken kan Arla och Lantmännen testa metoder och inspirera mjölkföretagare att ta nästa steg. Genom Arlas FarmAhead-program med klimatdata på gårdsnivå och ekonomiskt incitament för hållbarhetsåtgärder, Lantmännens kunskap och lösningar för framtidens jordbruk samt samarbetet inom Agronod kan Framtidsgården Viken bana väg för hela branschens omställning.

– Teknik, kunskap och vilja finns för att fortsätta utvecklingen av framtidens lantbruk och framtidens mjölkproduktion, men det som också krävs är att hela värdekedjan är med och delar på den investeringen som krävs, säger Kristina Gustafsson, chef för Lantmännens Foderaffär.

Fakta om samarbetet på Framtidsgården Viken

  • Från den 1 juli blir Lantmännens Framtidsgård Viken medlem i Arla.
  • Syftet med samarbetet är att omsätta befintlig kunskap till praktiska utvecklingsprojekt för att utveckla svensk mjölkproduktion och nå hållbarhetsmålen (SBT Flag för mjölk).
  • Demonstration av ny teknik med lantbruksföretagaren i centrum.
  • Viken har cirka 450 mjölkkor och lika många kalvar och kvigor.
  • Närmare 400 hektar mark för vall, spannmål och bete.
  • Försöksavdelning för 48 kor.

Fakta om Arla FarmAhead

  • FarmAhead är Arlas program för den gröna omställningen på gårdarna.
  • Bygger på klimatdata från 8 000 gårdar, inventeringar av biologisk mångfald och jordhälsoprover.
  • Innebär en omfördelning av mjölkpriset för att ge incitament till åtgärder som minskar gårdarnas klimatpåverkan och ökar bidraget till biologisk mångfald och jordhälsa.
  • Möjliggör för hela värdekedjan att bidra och ta ansvar för klimat- och miljöarbetet på gårdsnivå.

Länkar

Framtidsgården Viken
Rapporten Framtidens Jordbruk
Arlagårdarnas hållbarhetsarbete

Presskontakt

Max Wallenberg
Max Wallenberg Presschef Arla Sverige max.wallenberg@arlafoods.com 070-88 44 290 (pressjour) 072-724 70 76