Arlas hållbarhetsersättning vinner pris

Lästid
1 min
Ju fler hållbarhetsåtgärder Arlabönderna vidtar, desto mer pengar tjänar de. Ett koncept värt att prisa tycker Svensk Kooperation som ger Arla årets pris för kooperativ utveckling. Foto: Arla
Publicerad
15 maj 2024
Kontakter:
Presskontakt

Arlas hållbarhetsersättning som ger incitament för klimat- och hållbarhetsomställning för mjölkbönder vinner Svensk Kooperations pris för kooperativ utveckling år 2024. – Arlas hållbarhetsersättning är ett konkret exempel på hur kooperativa företag tar samhällsansvar, jobbar långsiktigt och gör det möjligt att genomföra den hållbara omställningen på ett lönsamt sätt, säger Anna Karin Hatt, ordförande i Svensk Kooperation.

Det internationella kooperativa företaget Arla bryter ny mark med sin hållbarhetsersättning, som är ett tillägg på böndernas mjölkpris för att uppmuntra och finansiera klimat- och miljöarbetet på gårdarna.

– Vi är superstolta över att få årets pris för kooperativ utveckling för arbetet med att utveckla vår hållbarhetsersättning. Hela värdekedjan måste ta ett större ansvar för att vi har ett svenskt jordbruk som är hållbart – både miljömässigt och ekonomiskt. Nu utvecklar vi affärsmodellerna som gör det möjligt! Att vi är ett kooperativ som ägs av bönder är en otrolig styrka i det arbetet, säger Cecilia Kocken, vd för Arla Sverige.

Arlas modell för hållbarhetsersättning belönar både nuvarande och framtida åtgärder och skapar incitament och bidrar till att möjliggöra för medlemmarna att genomföra de mest effektiva, genomförbara och kostnadseffektiva åtgärderna för att uppnå minskade klimatutsläpp.

– Många kooperativa företag har tidigt tagit täten när det gäller ansvar för en globalt hållbar utveckling och vår gemensamma miljö. Arlas hållbarhetsersättning, där medlemmarna tillsammans i det kooperativa företaget uppmuntrar och finansierar den gröna omställningen på gårdsnivå, är ett bra exempel på hur nutidens kooperation kan bidra med konkreta lösningar på lantbrukets och samhällets utmaningar, säger Svensk Kooperations ordförande Anna Karin Hatt.

De senaste åren har Arlabönderna byggt upp den största klimatdatabasen i mejerivärlden. Det innebär att kooperativet nu har vetenskapligt verifierade data om vilka åtgärder som gör störst klimatnytta på gårdarna.

– Det är inte alltid lätt att vara först med något. Jag är stolt över att vi nu är 8 000 mjölkbönder från sju länder som gör klimatberäkningar på våra gårdar och tillsammans har fattat beslut och infört en ersättningsmodell som ger ett ekonomiskt incitament för att vi ska kunna nå de klimat- och miljömål vi sätter upp. Vi bönder kan inte ta alla kostnader för omställningen till ett hållbart livsmedelssystem. Arlas modell gör det möjligt för alla delar i kedjan från gård till konsument att bidra, säger Inger-Lise Sjöström, mjölkbonde och styrelseledamot i Arla.

Läs mer om Arlas hållbarhetsersättning!

Fakta om priset

Svensk Kooperations pris för kooperativ utveckling delas ut till en insats som främjar den kooperativa utvecklingen i Sverige. Svensk Kooperation vill genom priset uppmärksamma de initiativ som görs runt om i landet som utvecklar det kooperativa och ömsesidiga företagandet och utgör goda, inspirerande exempel. Tidigare års vinnare är nätverket Värmländsk Kooperation, SLU:s kooperationskurs, Mikrofonden samt Norra Skog.

Presskontakt

Max Wallenberg
Max Wallenberg Presschef Arla Sverige max.wallenberg@arlafoods.com 070-88 44 290 (pressjour) 072-724 70 76