440 miljoner kronor till svenska Arlabönder

Lästid
2 min
Totalt 270 miljoner euro av Arlas resultat går tillbaka till de 8 000 nordeuropeiska mjölkbönderna som äger företaget. Foto: Arla
Publicerad
29 februari 2024
Kontakter:
Presskontakt

Ungefär 440 miljoner kronor betalas ut i efterlikvid, utdelning, till de 2 000 Arlabönderna i Sverige. Totalt delar Arlas 8 000 nordeuropeiska mjölkbönder på runt 270 miljoner euro. Det beslutade mejerikooperativets högsta demokratiska organ under gårdagen.

Arlas representantskap röstade i går eftermiddag ja till den föreslagna efterlikviden, inklusive ränta på insatt kapital, på 2,07 eurocent per kilo mjölk (22,84 svenska öre) till alla ägare. Det innebär en utbetalning på 270 miljoner euro till Arlabönderna, varav cirka 440 miljoner kronor går till bönderna i Sverige.

Arlas konsolideringspolicy garanterar en efterlikvid på minst 1,5 eurocent per kilo mjölk under förutsättning att företagets nettoresultat är minst 2,8 procent av omsättningen. Under 2023 uppnådde Arla ett nettoresultat på 380 miljoner euro, eller 2,8 procent av omsättningen. Styrelsen föreslog en högre efterlikvid än den garanterade, vilket representantskapet nu har godkänt.

– Arla har lyckats anpassa sig på en tuff marknad. Tack vare en stark avslutning på året tillsammans med våra stabila finanser kan vi nu betala ut en efterlikvid på över 2 eurocent till Arlabönderna. Det understryker syftet med vår konsolideringspolicy – att betala ut så mycket som möjligt av resultatet till Arlas ägare, säger Jan Toft Nørgaard, mjölkbonde och styrelseordförande i Arla.

Halvårsutbetalning i september

I september 2023 betalades en efterlikvid ut som motsvarade 1 eurocent per kilo mjölk som levererats under årets första sex månader. På årets totala mjölkmängd motsvarar det 0,5 eurocent per kilo mjölk. De 1,43 eurocent per kilo mjölk som återstår betalas ut till Arlas ägare i mitten av mars 2024.

– Trots ännu ett år präglat av inflation, krig och kostnadsökningar lyckades Arla leverera ett bra resultat. Efterlikviden på knappt 23 öre per kilo mjölk blir ett välkommet ekonomiskt tillskott ute på gårdarna, säger Inger-Lise Sjöström, mjölkbonde i Östergötland och styrelseledamot i Arla.

Representantskapet godkände också en individuell konsolidering på 0,31 eurocent per kilo mjölk (41 miljoner euro). Resten av vinsten, 0,53 eurocent per kilo mjölk eller 69 miljoner euro, konsolideras kollektivt i företaget för framtida investeringar.

Fakta: Arlas resultat delas upp i tre delar

All vinst Arla gör går tillbaka till bönderna. Vid årsbokslutet delas resultatet upp i tre delar:

  1. Efterlikvid: betalas ut direkt till bonden.
  2. Individuell konsolidering: sätts in på ett individuellt konto för varje bonde och betalas ut när man väljer att sluta som Arlamedlem.
  3. Kollektiv konsolidering: pengar som återinvesteras i Arla för att utveckla företaget.
**Efterlikvid (exklusive ränta på insatskapital) ** **Ränta på insatskapital ** **Individuell konsolidering ** **Kollektiv konsolidering **
Arlagenomsnitt i eurocent 1,93 0,14 0,31 0,53
Arlagenomsnitt i svenska ören 21,32 1,52 3,47 5,86

I tabellen redovisas alla belopp i genomsnitt för Arla. För den enskilda bonden beräknas det exakta värdet utifrån mjölkens fett- och proteinhalt samt kvalitet under året.

I dag publiceras även Arlas samlade årsredovisning och hållbarhetsrapport för 2023.

Ladda ner Arlas årsredovisning 2023

Läs pressmeddelande om Arlas årsresultat 2023

Presskontakt

Max Wallenberg
Max Wallenberg Presschef Arla Sverige max.wallenberg@arlafoods.com 070-88 44 290 (pressjour) 072-724 70 76