Pollenallergiker säger ja till blommor och bin – trots ökade symtom

Lästid
4 min
Majoriteten av pollenallergiker är beredda att göra sitt för den biologiska mångfalden, även om det innebär ökade symtom som rinnande näsa eller kliande ögon. Bild: Arla
Publicerad
11 maj 2023
Kontakter:
Presskontakt

Vildvuxna parker, irriterande småkryp och förvärrad pollenallergi. Tre saker många kan tänka sig att stå ut med om det bidrar till bättre livsmiljöer för bin, humlor, fjärilar, småfåglar, insekter och växter, enligt en ny undersökning om biologisk mångfald.

Våren är här med spirande blommor och knoppar på träden. Men för drygt 3 miljoner svenskar går vi in i en tid med nästäppa, nysningar och röda kliande ögon. Trots detta uppger sju av tio personer med pollenallergi att vi behöver göra nödvändiga förändringar för att rädda artrikedomen i naturen och mer än varannan är beredd att dra sitt strå till stacken även om det innebär ökade symtom. Det visar en ny opinionsundersökning om biologisk mångfald som YouGov genomfört på uppdrag av Arla.

– Förlust av värdefull natur och minskad biologisk mångfald är en av vår tids största globala hållbarhetsutmaningar. Utan fungerande ekosystem kollapsar både vår matförsörjning och ekonomi. Att så många personer med pollenallergi vill bidra trots att det innebär ökade symtom ser jag som ett gott tecken. Det talar för att fler kan engagera sig även om livet blir lite mer besvärligt, säger Victoria Olsson, hållbarhetschef på Arla.

Fyra av tio personer med pollenallergi uppger att de redan i dag bidrar aktivt och fler än nio av tio är villiga att plantera fler blommor och växter i sin trädgård om det leder till ökad biologisk mångfald. I samma undersökning svarar drygt sju av tio tillfrågade, både personer med och utan pollenallergi, att parker inne i stan gärna får bli mer otämjda och vilda om det är bra för natur och djurliv. Trots att det skulle innebära färre ytor för picknick och umgänge och att närmare hälften uppger att det är irriterande med insekter som kryper på kroppen när man är ute.

– De allra flesta av oss vill verkligen bidra, men vi kanske inte riktigt vet var vi ska börja eller om våra handlingar gör skillnad. Där har alla – men framför allt företag, organisationer och politiker – ett stort ansvar att fortsätta prata om vikten av biologisk mångfald samt ge konkreta exempel på hur man som enskild individkan hjälpa till, exempelvis genom att låta gräsmattan bli lite mer vildvuxen eller plantera fler sorters blommor som pollinerare gillar, säger Victoria Olsson.

Från Skåne i söder till Jämtland i norr finns cirka 2 100 Arlabönder. En av dem är Andreas Strandberg. På sin gård utanför Gunnarskog i Arvika har han 75 kor och 50 ungdjur som genom sitt betande bidrar till öppna landskap och biologisk mångfald.

– Utan våra djur skulle marker växa igen och Sverige skulle bli ett artfattigare land. När du köper mjölk, smör, grädde, ost eller något annat från Arla gynnar du inte bara svenska bönder och en levande landsbygd. Du bidrar samtidigt till öppna landskap och biologisk mångfald, säger han.

Sju tips för fler surrande humlor och kvittrande fåglar  

Till dig som vill främja biologisk mångfald men inte vet var du ska börja – här är sju tips för att komma igång:

 1. Odla blommor för bin och hjälp pollinerarna med mat. Du kan ha något som blommar från vår till höst, på balkongen, uteplatsen eller i trädgården. Tips på hur du odlar i mjölkpaket.
 2. Låt gräsklipparen vila och se hur trädgården blir lummig och frodig.
 3. Plantera träd, buskar och ängsblommor och låt gärna löv, kvistar och vissna växter multna i rabatten eller kompostera och återför på så sätt näring till jorden.
 4. Bygg ett insektshotell så att småkryp kan ta skydd från solen, vinden, värmen och kylan.
 5. Undvik naturfrämmande kemiska bekämpningsmedel och byt till ekologiska alternativ.
 6. Involvera dina barn i olika naturaktiviteter. Det är både roligt och viktigt att inspirera framtida generationer att älska och respektera våra vilda djur och växter.
 7. Djur som betar håller landskapen öppna och bidrar till bättre livsmiljöer för insekter, småfåglar och växter. Genom att köpa kött- och mejeriprodukter från svenska gårdar där djuren går ute under sommaren gynnar du också den biologiska mångfalden.

Läs mer om biologisk mångfald.

 Nyckeltal från undersökningen

 • 88 procent är villiga att plantera fler blommor och växter i sin trädgård om det gynnar den biologiska mångfalden (93 procent bland svarande med pollenallergi).
 • 87 procent oroar sig ibland för utmaningen med minskad biologisk mångfald (88 procent bland svarande med pollenallergi).
 • 81 procent är oroliga för att minskad biologisk mångfald ska leda till reducerad matproduktion (84 procent bland svarande med pollenallergi).
 • 73 procent har inget emot att låta parker bli lite vildvuxna om det kan gynna den biologiska mångfalden (72 procent bland svarande med pollenallergi).
 • 64 procent tycker att det är viktigt att göra nödvändiga förändringar för att bevara den biologiska mångfalden (69 procent bland svarande med pollenallergi).
 • 55 procent av de svarande med pollenallergi är beredda att göra sitt för den biologiska mångfalden, även om det innebär ökade symtom som rinnande näsa eller kliande ögon.
 • 44 procent vill göra mer för den biologiska mångfalden men vet inte var de ska börja (49 procent bland svarande med pollenallergi).
 • 40 procent vet inte om deras handlingar kommer att göra skillnad (44 procent bland svarande med pollenallergi).
 • 36 procent bidrar redan aktivt för att främja den biologiska mångfalden (41 procent bland svarande med pollenallergi).

Fakta om undersökningen 

Undersökningen genomfördes av opinions- och marknadsundersökningsföretaget YouGov på uppdrag av Arla. Under perioden 3–13 mars 2023 har sammanlagt 2 501 intervjuer via internet genomförts med kvinnor och män 18 år eller äldre. Data vägdes utifrån kriterierna kön, ålder och region mot bakgrund av en modell från Statistiska centralbyrån, så att resultatet är representativt för Sveriges befolkning.

Presskontakt

Max Wallenberg
Max Wallenberg Presschef Arla Sverige max.wallenberg@arlafoods.com 070-88 44 290 (pressjour) 072-724 70 76