Mjölkpriset till Arlabönderna sänks igen

Lästid
2 min
Hög inflation och stigande räntor fortsätter att gröpa ur köpkraften hos både hushåll och företag. Foto: Arla
Publicerad
28 april 2023
Kontakter:
Presskontakt

Fallande världsmarknadspriser och minskad försäljning i dagligvaruhandeln gör att mjölkpriset till Arlabönderna fortsätter sin nedåtgående trend. I maj sänks priset för femte månaden i rad.

Priset som bönderna får betalt för sin mjölk inom Arla sänks i maj med 31,6 öre per kilo mjölk, lika mycket för ekologisk som för konventionell. Dessutom minskas tillägget för GMO-fritt foder med 5,3 öre per kilo, från 15,8 till 10,5 öre, för konventionell mjölk. Det innebär en sänkning med 36,9 öre för den konventionella mjölken

Det så kallade a contopriset för konventionell mjölk blir därmed 444,3 öre per kilo och 500,8 öre per kilo för ekologisk mjölk. Priserna har nu sjunkit till ungefär samma nivåer som januari–februari förra året.

Hög inflation, stigande räntor och en fortsatt orolig omvärld pressar både hushåll och företag. Konsumenter handlar färre mejeriprodukter, byter till lågpris och letar rabatter. Den vikande försäljningen i dagligvaruhandeln, tillsammans med en ökande mjölkproduktion i Europa och USA, bidrar i sin tur till att mängden mjölk på industrimarknaderna ökar, vilket har lett till en prispress neråt.

– Hushållens försämrade köpkraft riskerar att slå hårt mot svenska lantbrukare, som fortfarande dras med höga kostnader och dessutom är exponerade mot stigande räntor. Därför är det viktigt att de konsumenter som kan fortsätter att välja produkter som gynnar svenska bönder. Vi på Arla gör allt vi kan för att betala ett så konkurrenskraftigt mjölkpris till våra ägare, mjölkbönderna, som möjligt, säger Cecilia Kocken, vd för Arla Sverige.

Marknadsöversikt

Invägd mjölkråvara: Mjölkproduktionen i EU-27 (plus Storbritannien) ökade med 1,2 procent i januari, något mindre än väntat. Även i USA var mjölkproduktionen i februari något lägre än prognosen, plus 0,8 procent. Produktionen av mjölkpulver i Nya Zeeland i januari ökade med 2,3 procent jämfört med i fjol. Förra säsongen minskade dock produktionen i februari med 7,2 procent vilket göra siffrorna svåra att jämföra. Australiens mjölkproduktion i februari sjönk med 5,3 procent.

Ost: Marknaderna fortsätter att vara stabila i april. Vare sig marknaden för Gouda eller Mozzarella har svängt mer än 1–2  procent de senaste 2 månaderna. Priserna för ost, smör och mjölkpulver ligger nära varandra. Det innebär att ett eventuellt mjölköverskott kan användas i valfri kategori utan att obalanser uppstår.

Mjölkpulver:   Priserna för helmjölkspulver är fortfarande pressade på världsmarknaden, något som synts i mjölkprisindex GDT, Global Dairy Trade, under våren. I Europa  säljs dock helmjölkspulver till betydligt högre priser på grund av större efterfrågan. Priserna på skummjölkspulver har sjunkit, men är nu långsamt på väg uppåt i terminskontrakten.

Smör:  Priserna på grädde stiger men smör ligger fortfarande högre.

Fakta om Arlas mjölkpris

Arlas 8 500 mjölkbönder är både ägare av företaget och leverantörer av mjölken. Tillsammans har Arlabönderna beslutat att priset som de får betalt för mjölken ska vara gemensamt i kooperativets sju europeiska länder. På så vis är det möjligt att dela lika på både intäkter och kostnader. Priset baseras främst på protein- och fettinnehåll, samt den enskilda gårdens hållbarhetsarbete.

A contopriset ligger närmast det löpande priset som Arlabönderna får betalt under året. Det kommuniceras varje månad. Här finns en graf för att följa mjölkprisets utveckling över tid. Priset som konsumenter betalar för mjölk och andra mejeriprodukter bestäms av butikerna.

Presskontakt

Max Wallenberg
Max Wallenberg Presschef Arla Sverige max.wallenberg@arlafoods.com 070-88 44 290 (pressjour) 072-724 70 76