Mjölkpriset till Arlabönderna sänks i februari

Lästid
2 min
Inflationen sätter press på både hushåll och företag. Mjölkpriset till Arlabönderna sänks i februari med 31,2 öre per kilo för både konventionell och ekologisk mjölk. Foto: Arla/Fredrik Gustavsson
Publicerad
30 januari 2023
Kontakter:
Presskontakt

Mjölkpriset till Arlabönderna sänks för andra gången i år. Sänkningen gäller både konventionell och ekologisk mjölk.

Priset som bönderna får betalt för sin mjölk inom Arla går i februari ner med 31,2 öre per kilo mjölk. Sänkningen gäller både konventionell och ekologisk mjölk.

Det så kallade a contopriset för konventionell mjölk blir därmed 579,9 öre per kilo och 631,1 öre per kilo för ekologisk mjölk.

Sänkningen beror på lägre priser på den internationella mejerimarknaden. Det hänger i sin tur ihop med att tillgången på mejerivaror ökar, samt att Kina inte har kommit tillbaka som en lika stark uppköpare som väntat efter pandemin. Den här trenden förstärks av att både hushåll och företag nu reagerar på den höga inflationen och försäljningen i dagligvaruhandeln minskar, även på mejeriprodukter.

– Vi vet att kunder och konsumenter uppskattar våra produkter. Men den höga inflation bidrar till att många nu planerar sina inköp noggrannare, till exempel genom att leta extrapriser och välja billigare alternativ. Handeln på världsmarknaden är också viktig för Arla, och har en stor påverkan på vårt mjölkpris. Vi fortsätter att göra allt vi kan för att betala ett så konkurrenskraftigt mjölkpris som möjligt till våra ägare, mjölkbönderna, som alltjämt har ett historiskt högt kostnadsläge på sina gårdar, säger Kai Gyllström, vd för Arla Sverige.

Marknadsöversikt

Invägd mjölkråvara:  Produktionen i EU-27 (plus Storbritannien) ökade i slutet av fjärde kvartalet. I oktober ökade produktionen med 1,64 procent. Stora produktionsområden som Irland (plus 7,4 procent), Tyskland (plus 3,8 procent) och Nederländerna (plus 5,1 procent) har bidragit mest till denna ökning. Enda anledningen till att den totala mjölktillväxten i Europa inte är ännu större är att i princip alla sydeuropeiska mjölkområden har haft en negativ utveckling de senaste månaderna. Dessutom fortsätter den amerikanska mjölkproduktionen att ligga en bra bit över förra årets nivåer och landade på plus 1,3 procent i november. I Nya Zeeland fortsatte produktionen att minska, men ”bara” 0,9 procent. Australien slutade å andra sidan på minus 9,7 procent. Argentina har också haft en svagare invägning och gick ner med 1,8 procent under november.

Ost : Priserna gick ner under fjärde kvartalet förra året. På mozzarella är priserna också under stor press. Volymerna som handlas är inte särskilt stora och efterfrågan på mozzarella är svag världen över, både inom detaljhandel och Foodservice. På råvarubörsen EEX i Leipzig har priserna på mozzarella och gouda fallit cirka 15 procent de senaste fyra veckorna.

Mjölkpulver : Mjölkpulverpriserna har sjunkit ganska mycket, främst på grund av den höga mjölkproduktionen i Europa och en låg efterfrågan från Asien. Med tanke på att den europeiska högsäsongen börjar om cirka två månader sätter de låga priserna på mjölkkoncentrat press på skummjölkspulvret. Dessutom finns ett stort överskott av grädde i Europa som leder till ökad produktion av helmjölkspulver.

Smör : Priserna befinner sig fortfarande under press eftersom konsumtionen har minskat i både EU och USA på grund av högre priser, vilket resulterar i låg efterfrågan. I EU är priset på bulksmör fortfarande högre än på övriga världsmarknaden (Oceanien), men skillnaden minskar.

Fakta om Arlas mjölkpris

Arlas 8 600 mjölkbönder är både ägare till kooperativet och leverantörer av mjölken. Tillsammans har Arlabönderna beslutat att priset som de får betalt för mjölken ska vara gemensamt i kooperativets sju europeiska länder. På så vis är det möjligt att dela lika på både intäkter och kostnader. Priset baseras främst på protein- och fettinnehåll, samt den enskilda gårdens hållbarhetsarbete.

A contopriset ligger närmast det löpande priset som Arlabönderna får betalt under året. Det kommuniceras varje månad.Här finns en graf för att följa mjölkprisets utveckling över tid. Priset som konsumenter betalar för mjölk och andra mejeriprodukter bestäms av butikerna.

Presskontakt

Max Wallenberg
Max Wallenberg Presschef Arla Sverige max.wallenberg@arlafoods.com 070-88 44 290 (pressjour) 072-724 70 76