Mjölkpriset till Arlabönderna sänks för sjätte månaden i rad

Lästid
2 min
Det ekonomiska läget gör att hushållen köper färre och billigare produkter, vilket på sikt kan få allvarliga konsekvenser för svenskt lantbruk. Foto: Arla
Publicerad
31 maj 2023
Kontakter:
Presskontakt

Mjölkpriset till Arlabönderna sänks även i juni. Priset har nu fallit med nästan två kronor sedan rekordnivån i december förra året.

Priset som bönderna får betalt för sin mjölk inom Arla sänks i juni med 21 öre per kilo mjölk, lika mycket för ekologisk som för konventionell.

Det så kallade a contopriset för konventionell mjölk blir därmed 423,3 öre per kilo och 479,8 öre per kilo för ekologisk mjölk. Priset för konventionell mjölk har de senaste sex månaderna sänkts med totalt 193,1 öre, och är nu nere på nästan samma nivå som i december 2021.

Konsumenter handlar färre mejeriprodukter, byter till lågpris och letar rabatter. Den vikande försäljningen i dagligvaruhandeln, tillsammans med en ökande mjölkproduktion i Europa och USA, bidrar i sin tur till att mängden mjölk på industrimarknaderna ökar, vilket förstärker prispressen neråt.

– Jakten på billig mat riskerar på sikt att slå hårt mot svenskt lantbruk. Kostnadsläget på gårdarna är fortfarande högt, inte minst foderpriser och räntor utmanar likviditeten. Därför är det viktigt att de hushåll som kan fortsätter att välja produkter som gynnar svenska bönder, så att de kan driva vidare sina gårdar och bidra till att det erbjuds ett brett utbud av goda och näringsrika livsmedel i butikerna, säger Cecilia Kocken, vd för Arla Sverige.

Marknadsöversikt

Invägd mjölkråvara:   Mjölkproduktionen i EU-27 (plus Storbritannien) ökade i februari med 0,6 procent. I mars förväntas tillväxten vara begränsad och för närvarande ser den ut att landa någonstans mellan 0 och plus 0,5 procent. På grund av en ganska kall vår ser utvecklingen i april liknande ut. I USA ökade mjölkproduktionen i mars med 0,5 procent. Nya Zeelands mjölkproduktion i mars ökade med 1 procent, eftersom vädret har varit mycket bra. I Australien minskade däremot invägningen i februari med 3,3 procent jämfört med förra året. Även Argentina producerade mindre, minus 3,1 procent jämfört med mars förra året.

Ost: Efterfrågan är god och spotmarknaden är stabil.

Mjölkpulver:  Mjölkpulverpriserna har återhämtat sig lite grann, vilket synts vid de två senaste handelstillfällena vid mjölkprisindex GDT, Global Dairy Trade. Även Europa har haft något högre priser.

Smör: Den europeiska marknaden är fortsatt stabil.

Fakta om Arlas mjölkpris

Arlas 8 500 mjölkbönder, varav 2 100 i Sverige, är både ägare av företaget och leverantörer av mjölken. Tillsammans har Arlabönderna beslutat att priset som de får betalt för mjölken ska vara gemensamt i kooperativets sju europeiska länder. På så vis är det möjligt att dela lika på både intäkter och kostnader. Priset baseras främst på protein- och fettinnehåll, samt den enskilda gårdens hållbarhetsarbete.

A contopriset ligger närmast det löpande priset som Arlabönderna får betalt under året. Det kommuniceras varje månad. Här finns en graf för att följa mjölkprisets utveckling över tid. Priset som konsumenter betalar för mjölk och andra mejeriprodukter bestäms av butikerna.

Presskontakt

Max Wallenberg
Max Wallenberg Presschef Arla Sverige max.wallenberg@arlafoods.com 070-88 44 290 (pressjour) 072-724 70 76