Alarmerande undersökning – många unga föräldrar har inte råd med frukost till barnen

Lästid
3 min
Elever som börjar skoldagen på tom mage har svårare att koncentrera sig. I höst har Arla en frukostkampanj där tio skolor får testa gratis skolfrukost under tre veckor. Foto: Arla
Publicerad
25 maj 2023
Kontakter:
Presskontakt

Den senaste tiden har allt fler skolor larmat om att eleverna inte tycks få i sig tillräckligt med mat hemma. I en ny undersökning har Arla frågat föräldrar med barn i skolåldern för att få deras bild av situationen. Svaren visar att unga föräldrar har det tufft. Nästan var femte förälder i gruppen 18–34 år har inte råd att ge sina barn frukost varje dag.

– Vi som har nära kontakt med skolkök runt om i landet är tyvärr inte överraskade. Men att läget är så mycket tuffare för unga föräldrar måste tas på allvar. De flesta familjer har lyckligtvis tillgång till frukost och den mat de behöver hemma. Men för barn som har föräldrar med sämre ekonomi finns en risk att skolgången påverkas negativt. Det är dags att på allvar börja diskutera avgiftsfri frukost i skolan för att ge alla elever rätt förutsättningar att klara skoldagen, säger Erica Elfving, projektledare för skolfrukost på Arla.

I en ny opinionsundersökning om frukostvanor, som YouGov genomfört på uppdrag av Arla, svarar 18 procent av föräldrarna i gruppen 18–34 år att de inte har råd att ge sina barn den frukost de behöver varje dag. För ett år sedan var den siffran 2 procent.

Mer än varannan ung förälder uppger därtill att de under det senaste halvåret inte haft råd att köpa näringsrik mat till sina barn alla dagar i veckan. Och nästan sju av tio föräldrar i gruppen oroar sig för att hamna i samma situation igen.

– Många familjer har fått mindre pengar att röra sig med, levnadskostnaderna har ökat och räntorna stiger. Vi ser hur det inneburit att svenskarna handlar mindre mat, och för familjer som redan hade små marginaler kan det leda till att barnen inte får i sig den näring och energi de behöver hemma. Då blir skolmaten allt viktigare, säger Erica Elfving.

Två av tre föräldrar i undersökningen, oavsett ålder, anser att skolan borde servera gratis frukost till eleverna. Och närmare tre av fem uppger att skolfrukost skulle påverka familjens vardag positivt.

– Som leverantör till skolor över hela landet vet vi att det finns ett stort intresse för frukost, både bland måltidspersonal, rektorer, lärare och elever. De skolor som börjat servera frukost vittnar ofta om högre koncentrationsförmåga, lugnare klassrum och bättre humör bland eleverna, och många klarar det därtill inom befintlig budget, säger Erica Elfving och fortsätter:

– Samtidigt tycker många att beslutsunderlaget för att inleda en satsning är otillräckligt. Med tanke på att det handlar om skolresultat, en jämlik skolgång samt om barn och tonåringars hälsa är det hög tid att frågan utreds ordentligt.

Mer om skolfrukost

Fakta om undersökningen

Undersökningen genomfördes av opinions- och marknadsundersökningsföretaget YouGov på uppdrag av Arla. Under perioden 12–23 april genomfördes sammanlagt 1051 intervjuer via internet med föräldrar till hemmavarande barn i skolåldern 6–19 år.

Nyckeltal från undersökningen

  • 8 procent av föräldrarna har inte råd att ge sina barn de frukost de behöver varje dag, jämfört med 3 procent i april 2022. Motsvarande siffra bland unga föräldrar, 18–34 år, är 18 procent, jämfört med 2 procent förra året.
  • 28 procent av föräldrarna har under de senaste sex månaderna varit i en situation där det inte funnits pengar att köpa näringsrik mat alla dagar i veckan. Motsvarande siffra bland 18–34 åringarna är 54 procent.
  • 24 procent av föräldrarna kommer under den närmaste månaden att hamna i en situation där det inte finns pengar att köpa näringsrik mat alla dagar i veckan. Motsvarande siffra bland unga föräldrar är 48 procent.
  • 48 procent av föräldrarna oroar sig för att hamna i en situation där de inte har råd att köpa näringsrik mat till sina barn alla dagar i veckan. Bland 18–34-åringarna är motsvarande siffra 68 procent.
  • 66 procent av föräldrarna tycker att skolan borde servera gratis frukost (18 procent tycker inte att skolan ska servera frukost och 16 procent svarar vet ej).
  • 58 procent av föräldrarna uppger att familjens vardag skulle påverkas positivt om det serverades frukost i skolan – jämfört med 43 procent för ett år sedan.
  • Hälften av föräldrarna anser att deras barn skulle äta frukost oftare om det serverades frukost i skolan. 34 procent menar att deras barn skulle äta mer frukost och ”stå sig längre” och 31 procent anser att barnen skulle äta en mer hälsosam frukost. Endast ett fåtal (12 procent) menar att skolfrukost inte skulle påverka deras barns frukostvanor.

Presskontakt

Max Wallenberg
Max Wallenberg Presschef Arla Sverige max.wallenberg@arlafoods.com 070-88 44 290 (pressjour) 072-724 70 76