Oförändrat mjölkpris för Arlabönderna

Lästid
1 min
Arlas a contopris ligger kvar på samma nivåer som i augusti. Foto: Arla
Publicerad
26 augusti 2022
Kontakter:
Presskontakt

Priset som Arlabönderna får betalt för sin mjölk är oförändrat i september.

Priset som Arlabönderna får betalt för sin mjölk ligger kvar på samma nivåer som i augusti. Det så kallade a contopriset för konventionell mjölk blir i september därmed 587,9 öre per kilo och 649,4 öre per kilo för ekologisk mjölk.

– Det senaste årets skenande priser på el, foder, bränsle, gödningsmedel och andra varor till gården fortsätter att pressa många av våra ägare. Därför är det viktigt att vi lyckas hålla kvar vid ett högt mjölkpris. En stabil svensk matproduktion är viktigare än någonsin, säger Kai Gyllström.

A contopriset ligger närmast det löpande priset som Arlabönderna får utbetalt under året. Det kommuniceras varje månad. Här finns en graf för att följa mjölkprisets utveckling över tid.

Detta påverkar utvecklingen

  • De globala industripriserna har försvagats.
  • Industripriserna i EU är på en fortsatt hög nivå.
  • Mjölkinvägningen i EU minskar, men stabiliseras inom vissa områden.

Marknadsöversikt:

Invägd mjölkråvara: Priserna till mjölkbönderna ökar, med ständigt nya rekord, men mjölkproduktionen fortsätter att vara relativt opåverkad. Siffrorna för EU och Storbritannien slutade på -1,8 procent jämfört med föregående år. USA noterade den första mjölktillväxten i juni jämfört med föregående år sedan oktober förra året, men med +0,17 procent är den fortfarande mycket liten. Nya Zeeland slutade på 0 procent i juni jämfört med föregående år, men det är deras absoluta lågsäsong, så effekten är väldigt begränsad. Å andra sidan kämpar Australien fortfarande mycket och med -8,8 procent i maj jämfört med föregående år registrerade de den största mjölknedgången på de senaste tre åren.

Ost:  De totala ostpriserna har varit relativt stabila i EU.

Mjölkpulver: Mjölkpulver drabbas hårdast av de tre stora mejerivarukategorierna. På grund av låg importefterfrågan från Kina minskade priserna en hel del på världsmarknaden. I Europa är det för närvarande främst skummjölkspulver som möter viss motvind medan helmjölkspulver bara minskar marginellt.

Smör: EU:s bulksmörpriser ligger fortfarande betydligt över världsmarknadspriserna, särskilt som Oceanien och mejeriauktionen Global Dairy Trade, GDT, fortsätter sin nedåtgående bana.

Presskontakt

Max Wallenberg
Max Wallenberg Presschef Arla Sverige max.wallenberg@arlafoods.com 070-88 44 290 (pressjour) 072-724 70 76