Arla testar möjligheterna med regenerativ mjölkproduktion

Lästid
1 min
Arla testar möjligheterna med regenerativ mjölkproduktion
Publicerad
20 september 2021
Kontakter:
Presskontakt

Regenerativa jordbruksmetoder ska testas på 24 pilotgårdar i fem europeiska länder för att skaffa faktabaserade belägg för metodernas påverkan på miljö och klimat. Samtidigt kommer över 900 ekologiska Arlabönder börja mäta kolhalten i jorden på sina marker.

Mejerikooperativet Arla Foods tar nu två konkreta initiativ för  att öka kunskapen om hur regenerativa jordbruksmetoder i mjölkproduktion kan bidra till bättre jordhälsa, kolinlagring, vattenkvalitet och biologisk mångfald.

Pilotprogram på 24 gårdar i fem länder

Första initiativet är att sjösätta ett pilotprogram som har utformats i samarbete med experter på regenerativt jordbruk från FAI Farms och andra expertorganisationer. 24 utvalda ägare i 5 länder kommer att utbildas och vägledas i tillämpningen av olika regenerativa metoder. Deras lärdomar, i kombination med insamlade data, kommer att öka kunskapen om hur regenerativa metoder kan tillämpas i olika mjölkproduktionssystem i Europa och hur de påverkar klimatet och naturen.

Nya metoder och mätningar

Andra initiativet är ett åtagande från kooperativets 916 ekologiska ägare, som tillsammans producerar 1 000 miljoner kg ekologisk mjölk per år – vilket innebär att man är världens största producent av ekologisk mjölk.

Från och med i år kommer de att göra egenkontroller och dokumentera sitt arbete för biologisk mångfald en gång per år för att generera data. De åtar sig också att vidta ett antal åtgärder för att förbättra jordhälsan och den biologiska mångfalden på sina gårdar.

Bidrar med erfarenheter och data

– Som bondeägt kooperativ är vi väldigt intresserade av att ta reda på hur vi kan minska den negativa och maximera den positiva påverkan från vår mjölkproduktion.  Flera av våra ägare har redan använt regenerativa jordbruksmetoder en tid och efter att ha tagit del av deras entusiasm bestämde vi oss för att ta ett större grepp om detta som kooperativ. Vi börjar med våra ekologiska gårdar och en grupp testgårdar, säger Arlas styrelseledamot Janne Hansson, som även är ordförande för Arlas Organic Chairman Council, som har lett diskussionen om hur kooperativet kan tillämpa och skala upp användningen av regenerativa jordbruksmetoder.

Även om det råder allmän konsensus kring att förbättrad jordhälsa och ökad biologisk mångfald är två viktiga hörnstenar i regenerativt jordbruk finns det ingen universellt vedertagen definition av begreppet.  Dessutom finns det mycket få vetenskapliga studier om regenerativa metoder på europeiska mjölkgårdar som kan ge vägledning. Arla vill hjälpa till att täppa igen denna viktiga kunskapslucka genom våra ägares erfarenheter och kunskaper.

Läs mer om Arlas initiativ för att utveckla regenerativa metoder i mjölkproduktion

Presskontakt

Max Wallenberg
Max Wallenberg Presschef Arla Sverige max.wallenberg@arlafoods.com 070-88 44 290 (pressjour) 072-724 70 76