Arlas styrelse föreslår att hela årsresultatet för 2018 betalas ut till ägarna tack vare en stark balansräkning

Lästid
1 min
Arlas styrelseordförande Jan Toft Nørgaard
Publicerad
30 augusti 2018
Kontakter:
Presskontakt

Ett förslag att betala ut hela nettoresultatet för Arlakoncernen 2018 har tagits fram av Arlas styrelse, grundat på den positiva utvecklingen av Arlas balansräkning. Arlas styrelse vet att många Arlabönder står inför en tuff ekonomisk situation på grund av sommarens torka i Europa, och att det är i kooperativets intresse att betala ut hela årets resultat till ägarna.

Arlas styrelse har kommit överens om ett förslag till Arlas högsta beslutande organ, representantskapet: att betala ut hela nettoresultatet för 2018 när årsresultatet är godkänt i början av nästa år, även om det är en ettårig avvikelse från företagets normala konsolideringspolicy.

“Som ett bondeägt företag är vi engagerade i böndernas situation och vi är medvetna om att sommarens torka i Europa är extraordinär. Vi föreslår därför en extraordinär åtgärd. Styrelsen är nöjd med den positiva utvecklingen av företagets balansräkning, som gör det här förslaget möjligt, säger Arlas styrelseordförande Jan Toft Nørgaard.

Möjlig utbetalning i mars 2019

Förslaget kommer diskuteras på nästa representantskapsmöte i oktober. Baserat på denna diskussion avser styrelsen att ta förslaget vidare till ett definitivt beslut på representantskapets möte i februari 2019, där också årsredovisningen godkänns.

Storleken på utbetalningen hänger på att det inte är några större förändringar på resultatnivåer eller finansiella utsikter vid årets slut. Om förslaget godkänns kommer utbetalningen att följa den ordinarie tidplanen för efterlikviden i Arla, med utbetalning i mars 2019.

I styrelsens förslag ingår också förutsättningen att Arla avser att gå tillbaka till den befintliga konsolideringspolicyn under resten av den strategiska perioden, som påverkar räkenskapsåren 2019 och 2020.

“Vår balansräkning har förbättrats avsevärt under de senaste fem åren. Styrkan i vår balansräkning gör detta extraordinära initiativ möjligt samtidigt som vi behåller våra investeringsplaner för Arlas fortsatta tillväxt. Om styrelsens förslag godkänns så förväntas våra finansiella målsättningar bli kvar inom målintervallen, förutsatt att representantskapet avser att återvända till den ordinarie konsolideringspolicy efter 2018, säger Arlas koncernchef Peder Tuborgh.

Arlas förväntar att nettoresultatet för 2018 ligger inom målintervallet 2,8–3,2 procent av koncernens omsättning. För mer information om resultatfördelning, se nedan.

Arla är ett kooperativ som ägs av mjölkbönder i Sverige, Storbritannien, Danmark, Tyskland, Belgien, Luxemburg och Nederländerna. Alla dessa länder påverkades av sommarens torka i Europa.

FAKTA - förslag från Arlas styrelse:

  • Hela intjäningen (nettoresultatet) år 2018 betalas ut som efterlikvid (förväntas ligga i intervallet 285–310 miljoner EUR vilket motsvarar 2,3–2,5 eurocent per kilo mjölk)

  • Timingen är densamma, den extraordinära utbetalningen sker vid samma tidpunkt som den ordinarie utbetalningen av efterlikviden (det vill säga i mars 2019)

  • Den extraordinära åtgärden är kopplad till ett åtagande att återgå till företagets konsolideringspolicy för åren 2019 och 2020.

Presskontakt

Max Wallenberg
Max Wallenberg Presschef Arla Sverige max.wallenberg@arlafoods.com 070-88 44 290 (pressjour) 072-724 70 76