16 miljoner kronor till forskning om hållbar livsmedelsproduktion

Lästid
1 min
Publicerad
22 oktober 2018
Kontakter:
Presskontakt

Både i Sverige och utanför Sverige så behövs ökad livsmedelsproduktion samtidigt som denna produktion behöver bli mer klimatvänlig. I Arlas strategi för hållbar mjölkproduktion har vi målsättningen att bli än mer hållbar och mindre klimatbelastande. För att nå detta mål så behövs forskning som leder till nya metoder och lösningar. Arla satsar därför fyra miljoner kronor varje år fram till år 2022 på forskningsresurser i ett samarbete med Stiftelsen Lantbruksforskning för att skapa förutsättningar för forskning i hållbar mjölkproduktion samt för att öka kunskaper om hur mejeriprodukter bidrar till en balanserad och näringsrik kost för konsumenterna.

"För Arla är det viktigt att förstå hur våra produkter bidrar till en hållbar kost på bästa sätt. Det betyder hållbarhet i alla led. Våra ägare tillhör världens bästa när det gäller att producera hållbar mjölk och inom Arla har vi kommit långt när det gäller transport och produktion där Arlas tunga transporter i Sverige är nu 100% fossilfria. Vi ställer om elen på våra färskvarumejerier till fossilfri el. Allt för att minska klimatpåverkan. Nu tar vi ytterligare ett steg för att genom forskning hitta metoder för att ytterligare stärka prestandan på våra ägares gårdar" säger Anna-Karin Modin Edman hållbarhetschef på Arla Sverige.

I en uppmärksammad DN-debattartikel från Kungliga Skogs- och Lantbruksakademin skrev bl a professor Johan Rockström att världen står inför en ny agrar revolution. ”Nya sätt att bruka marken och nya grödor kan ge stora vinster såväl för bönderna som för klimatet”.

"För oss mjölkbönder som äger Arla är det viktigt med ny kunskap. Det finns stora förväntningar från samhället att vi fortsätter att ligga i framkant när det gäller låg klimatpåverkan per kilo mjölk och hög djurvälfärd" säger Jonas Carlgren som är styrelseledamot både i styrelsen för Arla och i Stiftelsen Lantbruksforskning. "Mjölkproduktionen är en del av ett hållbart svenskt jordbruk och mjölkprodukter som produceras på ett ansvarsfullt sätt bidrar till en hållbar kost, både nu och i framtiden."

Stiftelsen Lantbruksforskning presenterar idag de forskningsprojekt som får resurser.

"Vi är övertygade om att det finns stora möjligheter att genom en riktad forskning hitta nya metoder för bönder runt om i världen att ställa om jordbruket till mindre klimatbelastande samtidigt som produktionen ökar. Arla vill ha robust metodik som vi baserar våra strategier på, både när det gäller innovation och för produktutveckling men också när det gäller hållbar produktion på gårdsnivå" säger Anna-Karin Modin Edman, hållbarhetschef på Arla.

Presskontakt

Max Wallenberg
Max Wallenberg Presschef Arla Sverige max.wallenberg@arlafoods.com 070-88 44 290 (pressjour) 072-724 70 76