Arlas mejeri i Sundsvall vinner prestigefullt miljöpris

Lästid
1 min
Sundsvall mejeri
Publicerad
23 september 2016
Kontakter:
Presskontakt

Bondeägda Arlas mejeri i Sundsvall vann igår kväll Sundsvalls kommuns miljöpris. Motiveringen är att Arla är en förebild som levererar varor som produceras naturligt och arbetar med energifrågor utifrån flera aspekter, inklusive uppvärmning, belysning och avfallshantering.

  • Det är jätteroligt att vinna och att fler får upp ögonen för vårt miljöarbete. Tack vare fokuserade insatser från vår PTU-/Underhållsavdelning lyckades vi under andra halvåret 2015 minska vår totala energiförbrukning med hela 135 300 kWh, vilket motsvarar ca 8 % av energin som vi tillverkat ånga med. Vi fortsätter såklart arbetet med att minska vår energiförbrukning. Just nu gör vi en översyn av tryckluftssystemen vilka vanligtvis är stora energitjuvar, säger Magnus Lindberg, mejerichef i Sundsvall.

Den fullständiga motiveringen lyder: "Arla är en förebild genom att ta grepp om flera miljöaspekter samtidigt: uppvärmning, belysning, kemikalier och avfallshantering. De levererar varor som produceras naturligt och som ger kunderna energi och drivkraft."

Åtgärderna som minskade energiförbrukningen

  • Optimering av ångsystemet med minskade förluster av energi till omgivningen.
  • En ny pelletspanna för ångtillverkning minskade oljeförbrukningen från 7-8 liter per ton produkt till i princip ingen förbrukning alls.
  • LED-belysning har införts i produktionslokaler och kyllager.

Dessutom arbetar Sundsvall mejeri integrerat med energifrågor i avfallshanteringen, produkter som kasseras separeras och det som är brännbart blir fjärrvärme. Man har även minskat antalet kemiska produkter genom att byta till mer miljövänliga alternativ.

Sundsvall Business Awards

Priset delades ut den 22 september under Sundsvall Business Awards. Så här skriver arrangören om Sundsvalls kommuns miljöpris:

”Ett framgångsrikt miljöarbete kräver fantasi, kunskap och tålamod. Men företagare som prickar rätt, mångdubblar sin insats genom minskade kostnader, konkurrensfördelar, bättre arbetsmiljö och engagerade medarbetare. Till sist är miljön den stora vinnaren. Syftet med miljönämndens verksamhet är att skydda människors hälsa, miljö och den biologiska mångfalden. Målet är att nå ett hållbart samhälle även för framtida generationer. Våra verktyg är lagar, nationella, regionala miljö- och folkhälsomål samt kommunfullmäktiges prioriteringar.”

Mer information om Sundsvall Business Awards finns på http://www.businessawards.se/.

Fakta om Sundsvall mejeri (2015)

Mjölkinvägning: 42 miljoner kilo

Byggår: 1948

Antal medarbetare: 85

Mejerichef: Magnus Lindberg

Mer info: http://www.arla.se/bondeagda-arla/om-oss/mejerier/sundsvall-mejeri/

För ytterligare information om Sundsvall mejeri

Magnus Lindberg, Mejerichef Sundsvall, 073 317 12 02

Presskontakt

Max Wallenberg
Max Wallenberg Presschef Arla Sverige max.wallenberg@arlafoods.com 070-88 44 290 (pressjour) 072-724 70 76