Arlas strategi för nästa decennium

Lästid
4 min
Publicerad
09 december 2015

Arla lanserar nu Strategi 2020 som innebär en satsning på tillväxt inom åtta globala mejerikategorier och sex marknadsregioner i världen fram till 2020. Arla ska göra detta som ett effektivt och enat kooperativ.

Arla har i dag mer mjölk än någonsin och ännu mer mjölkråvara är att vänta under de närmaste fem åren. Arla står inför nya uppgifter och nya möjligheter till global tillväxt som kan skapa värde för Arlas 12 700 ägare.

Sedan 2007 har Arlas mjölkvolym ökat från 8 miljarder kilo till 14 miljarder kilo. Det har skett genom fusioner och sedan april i år även genom organisk tillväxt i form av ägarnas ökade mjölkproduktion. Detta beror på att EU:s mjölkkvoter har tagits bort. Arlabönderna förväntas öka sin produktion med ytterligare 2,5 miljarder kilo till 2020, vilket innebär större tillväxtmöjligheter än någonsin för Arla.

I den nya koncernstrategin Good Growth 2020 fastställer Arlas styrelse och ledning riktningen för Arla för de närmaste fem åren. Målet är att skapa maximalt värde utifrån böndernas ökande mjölkvolym genom att:

  • briljera inom åtta mejerikategorier
  • fokusera på sex marknadsregioner
  • vinna som ett enat och effektivt Arla

– Vi lanserar en ny strategi, men det innebär inte någon radikal förändring av Arlas riktning. Under de senaste åren har vi förberett oss för det här ögonblicket genom att expandera i storlek och utöka våra kompetenser. Strategi 2020 innebär att vi kommer att fokusera ännu mer på organisk tillväxt. Vi ska få våra varumärken att växa genom innovation som fokuserar på det som konsumenterna och kunderna vill ha och behöver. Detta ska hjälpa oss att skapa den mest lönsamma tillväxten baserad på ägarnas mjölk, säger Peder Tuborgh, Arlas koncernchef.

Briljera inom åtta mejerikategorier

Konsumenter världen över söker efter olika sätt att bli hälsosammare i vardagen. Arla har valt åtta produktkategorier som ska stå i centrum för ambitionen att forma mejerimarknaden, genom att erbjuda nya produkter med naturliga ingredienser, god smak och bra näringsämnen som gör det lättare att leva ett hälsosamt liv.

– Den globala mejeriindustrin har utvecklats med en sällan skådad hastighet, med miljoner konsumenter som håller på att ändra sina dagliga vanor och preferenser. Vi har analyserat konsumentbehov och trender över mejerikategorier i världen, och har matchat dessa mot våra styrkor. Det har resulterat i åtta specifika kategorier där vi känner att Arla kan uppnå en ledande ställning, globalt eller regionalt. Våra strategiska innovationer och bästa resurser ska sättas in i dessa kategorier, säger Peder Tuborgh.

De åtta prioriterade produktkategorierna är:

**Smör och matfett:**Bli en global ledare inom smör och matfett med produkter i världsklass, tillverkade av naturliga ingredienser.

Färskost: Vara ledande inom färskost tillverkad av naturliga ingredienser och specialbehandlad färskost av högsta kvalitet.

Specialost: Bli ledande inom specialost med kreativa produkter och koncept.

**Mjölkbaserade drycker:**Forma marknaden för näringsriktiga mjölkbaserade drycker tillverkade av naturliga ingredienser för människor i farten.

Yoghurt: Skapa en stark ställning för yoghurt som baseras på innovationer och naturliga nyttigheter.

**Mjölk & pulver:**Leda och utforma marknaden för mjölk och pulver med näringsriktiga konkurrenskraftiga produkter som ger mervärde.

Mozzarella: Bygga upp en global ställning inom mozzarella med konkurrenskraftiga produkter av hög kvalitet.

Ingredienser: Bli en global ledare inom värdeförädlade vassleprodukter.

Arla kommer att sträva efter tillväxt inom de här åtta kategorierna främst genom de tre globala varumärkena Arla® (naturliga nyttigheter), Lurpak® (god mat förtjänar Lurpak) och Castello® (kreativt osthantverk).

Fokusera på sex marknadsregioner

Under de senaste åren har Arla byggt upp en stark ställning i norra Europa och Mellanöstern, där Arla är det mejeriföretag som konsumenterna väljer i första hand, och där Arlas varumärken är bland de starkaste inom livsmedelsbranschen. Under samma period har Arla också börjat bygga en verksamhet inom nya tillväxtmarknader, till exempel Kina, Afrika söder om Sahara och Ryssland.

Arla kommer att fortsätta att bygga vidare på dessa marknadspositioner samtidigt som tillväxtambitionerna fokuseras på följande sex marknader: Europa, Mellanöstern, Kina, Ryssland, Nigeria och USA. I Europa är Arlas ledande marknader Storbritannien, Sverige, Danmark och Tyskland.

– Vi har identifierat de marknader där Arla har störst potential att skapa långsiktigt lönsamma affärer för våra ägare, Arlabönderna. Vi ökar insatserna i USA och i Nigeria samtidigt som vi fortsätter att stärka vår ställning i Europa, Mellanöstern och Kina. Vi är fortsatt hoppfulla om att Ryssland åter öppnar upp för import, och då kommer det fortfarande vara en mycket attraktiv marknad för Arla, säger Peder Tuborgh.

– Vi lämnar inte de marknader som inte har nämnts, men vi kommer att fokusera våra innovationer, investeringar och kompetenser på de ledande marknaderna. Under de kommande fem åren förväntar vi oss att ungefär hälften av vår tillväxt kommer från områden utanför EU, i takt med att vi ökar marknadsandelarna. Den andra hälften från områden inom EU, i takt med att vi ökar inom våra nyckelkategorier och ökar värdet genom innovation, tillägger han.

Vinna som ett effektivt Arla

Under de senaste fem åren har Arla vuxit kraftigt i Europa genom sex fusioner i Centraleuropa, Storbritannien och Sverige. Och arbete har lagts ned på att få de olika företagen att bli till ett enda, och att dra nytta av de synergieffekter som fusionerna bidragit med. I Good Growth 2020 tar Arla steget till nästa nivå.

– Vi är inte samma företag som vi var förut. Under de senaste åren har Arla arbetat med att ta rollen som ett internationellt livsmedelsföretag, och frukterna av det kommer att skördas de närmaste åren. Vi kommer att se en ännu mer effektiv supply chain, när vi etablerar en gemensam europeisk mjölkpool för att säkerställa ett bättre användande av mjölken inom hela Arla. Vi kommer att få uppleva ett mer globalt varumärkes- och marknadsföringsarbete, förbättrad kostnadseffektivitet och fler radikala innovationer över gränserna, säger Peder Tuborgh.

– Under de senaste åren har vi vuxit främst genom fusioner och förvärv, vilket gett oss mer ägarmjölk, starka produktionsanläggningar, produktkompetens och marknadspositioner. Nu när EU:s mjölkkvoter har upphört ökar ägarnas mjölkmängd organiskt, precis som vi förutsåg. Det ger Arla möjlighet att skapa ny tillväxt för våra ägare och det är vår mission som företag. Det är det som Good Growth 2020 handlar om, säger Åke Hantoft, Arlas styrelseordförande.