Representantskapet godkände disponeringen

Lästid
1 min
Publicerad
27 februari 2013
Kontakter:
Presskontakt

Vid representantskapets möte i Halmstad på onsdagen godkändes styrelsens förslag till hur Arlas vinst 2012 ska disponeras. Beslutet innebär att svenska Arlabönder får utbetalt 20 öre per kilo mjölk levererad under förra året.

Representantskapet är bondeägda Arlas högsta beslutande organ med 169 förtroendevalda Arlabönder som ledamöter. Vid onsdagens möte behandlades Arlas årsresultat 2012 och representantskapet beslutade hur det ska disponeras.

Beslutet följer styrelsens förslag, som bygger på Arlas konsolideringspolicy. Av resultatet på 1,864 miljarder danska kronor betalas 1,1 miljarder ut direkt till Arlabönderna. Den så kallade efterlikviden i Sverige blir i genomsnitt 15,7 öre per kilo mjölk. De svenska Arlabönderna får även 1,1 öre per kilo i ersättning för GMO-fritt foder. För 2012 finns också en extraordinär utbetalning som följd av fusionerna i Tyskland och Storbritannien. Tillsammans med ränta på insatskapitalet, i snitt 0,3 öre per kilo mjölk får varje svensk Arlabonde en genomsnittlig utbetalning på 20 öre per kilo mjölk.

Avsättningen till insatskapital blir 5,5 öre per kilo mjölk. Det är pengar som betalas ut om Arlamedlemmen lämnar Arla.

Mer om Arlas resultat finns här.

Sverige (svenska öre): 20 öre utbetalt

  • Efterlikvid 15,7
  • Extraordinär utbetalning 2,9
  • Ränta på insatskapital 0,3
  • Tillägg för GMO-fritt foder 1,1 (gäller ej eko)
  • Insatskapital 5,0
  • Kollektiv konsolidering 9,9

Ytterligare information:
Claes Henriksson, presschef för Arla i Sverige, 0708-84 42 90
claes.henriksson@arlafoods.com, www.arla.se

Presskontakt

Max Wallenberg
Max Wallenberg Presschef Arla Sverige max.wallenberg@arlafoods.com 070-88 44 290 (pressjour) 072-724 70 76