Arla vill investera i nytt innovationscenter

Lästid
2 min
Publicerad
09 oktober 2013
Kontakter:
Presskontakt

Arlas styrelse har tagit ett inriktningsbeslut om att skapa ett nytt toppmodernt innovationscenter för den globala produktutvecklingen. Det planeras ligga i Århus och ska lyfta Arlas livsmedelsinnovation till världsklass.

De senaste åren har Arla ökat innovationssatsningarna genom att ändra processer och struktur. Utvecklingen av nya ost-, yoghurt-, mjölk- och smörprodukter som konsumenter från hela världen tar till sig och använder varje dag har blivit en allt viktigare del av verksamheten i den hårda internationella konkurrensen.

Men nu har Arla nått en punkt då det nuvarande innovationscentret i Brabrand och Stockholm utnyttjas till max och saknar potential för ytterligare utveckling i framtiden. Därför tog Arlas styrelse den 7 oktober ett inriktningsbeslut om att investera 270 miljoner danska kronor i ett nytt globalt innovationscenter. Det ska samla Arlas strategiska innovationsresurser på ett ställe.

  • Vi lanserar fler nya produkter än förut och förmågan att komma på originella idéer och produkter till konsumenterna är mer avgörande för verksamheten än någonsin tidigare. Arla är idag ett av världens ledande mejeriföretag och då ska vi också ligga steget före när det gäller innovation som höjer värdet på våra produkter och utvidgar koncernens verksamhet globalt, säger Paul Cornillon, Senior Vice President, Arla Strategic Innovation Centre.

Placeras i Danmark

Det 10 000 kvadratmeter stora globala innovationscentret kommer att utrustas med den senaste tekniken inom livsmedelsutveckling och placeras i anknytning till Agro Food Park i Århus. Där kommer det att ingå i Danish Food Cluster, som är en internationell sammanslutning av expertis inom jordbruks- och livsmedelssektorn samt den tillhörande tekniksektorn.

  • Vi har undersökt en rad möjliga platser i Europa, men har efter grundliga överväganden valt att förlägga vårt globala innovationscenter till Århus. Där kan vi bäst utnyttja de många globala funktioner som är baserade i Arlas huvudkontor i Viby. Dessutom har vi möjlighet att ingå spännande partnerskap med nuvarande och framtida medlemmar i det danska livsmedelsklustret i Agro Food Park. Ett sådant kunskapsutbyte kommer att stärka Arlas innovationskultur och prestationsförmåga, säger Paul Cornillon.

Arlas globala innovationscenter förväntas stå klart i slutet av 2016 och ha 120 medarbetare. Inriktningsbeslutet innebär att den globala innovationsenheten avvecklar sin verksamhet i Stockholm i slutet av 2015. Idag är 40 personer anställda, inklusive smakbedömare. Arla i Sverige kommer även i fortsättningen att ha innovation av färskvaror för Sverige lokaliserad i Stockholm. Medarbetarna på Brabrand flyttar till den nya anläggningen.

Höjer mjölkens värde

Arlas styrelse har fattat inriktningsbeslut om att investera 270 miljoner danska kronor, som kommer att ha stor strategisk betydelse för Arla.

  • Innovation i internationell toppklass är avgörande för att Arla ska nå målen i koncernstrategin 2017. Vårt långsiktiga mål är att nya produktlanseringar ska stå för över 10 procent av vår årliga omsättning. Det är en viktig del av våra tillväxtambitioner och vår uppgift att maximera värdet hos mjölken som våra medlemmar producerar, säger Jais Valeur, koncerndirektör för Global Categories & Operations på Arla.

Arla planerar att inleda byggandet av det nya globala innovationscentret under våren 2014.

Relaterade artiklar

Presskontakt

Max Wallenberg
Max Wallenberg Presschef Arla Sverige max.wallenberg@arlafoods.com 070-88 44 290 (pressjour) 072-724 70 76