Vikande ekomarknad ger sänkt ekotillägg

Lästid
1 min
Publicerad
22 februari 2012
Kontakter:
Presskontakt

Till följd av vikande försäljning av ekoprodukter i Sverige och Danmark sänker Arla det tillägg som ägarna får för ekologisk produktion i båda länderna. I Sverige sänks ekotillägget med 15 svenska öre, i Danmark är sänkningen 2,9 danska öre. Det nya priset gäller från den 5 mars.

Tillägget och sänkningarna är olika i de båda länderna eftersom de baseras på respektive marknad. Men i både Danmark och Sverige märker Arla av att konsumenterna har ändrat i sina inköpsvanor i samband med den ekonomiska oron i Europa. Något som särskilt påverkar ekoprodukterna, som ligger i högprissegmentet.

Den största sänkningen görs i Sverige, där konsumenternas intresse för ekologiska mejeriprodukter har minskat, vilket gjort att Arla har överskott på ekologisk mjölkråvara. Därför sänks tillägget från 95 svenska öre till 80 svenska öre per kilo mjölk. I Danmark sänks tillägget från 57,9 danska öre till 55 danska öre per kilo mjölk. Beslutet fattades av Arlas styrelse på onsdagen.

– Vi tror på ekologin och kommer att fortsätta att satsa på den. Arla är också världens ledande producent av ekologiska mejeriprodukter och eko är en viktig del av vår strategi. Men eftersom ekotillägget ska avspegla de aktuella marknadsvillkoren i Sverige respektive Danmark är vi tvungna att genomföra en sänkning, säger Arlas vice vd Poul Krogsgaard.

Fakta
Det svenska ekotillägget sänks med 15 svenska öre till 80 svenska öre per kilo.
Det danska ekotillägget sänks med 2,9 danska öre till 55 danska öre pr kilo.
Sänkningarna träder i kraft den 5 mars 2012.
I maj 2011 sänktes det svenska ekotillägget med 14,7 svenska öre, och i september 2011 med 12,8 svenska öre.

Ytterligare information:

Claes Henriksson, presschef, Sverige
Telefon: 070-88 44 290, claes.henriksson@arlafoods.com
www.arla.se www.facebook.com/arlasverige, twitter: @arlasverige

Relaterade artiklar

Presskontakt

Max Wallenberg
Max Wallenberg Presschef Arla Sverige max.wallenberg@arlafoods.com 070-88 44 290 (pressjour) 072-724 70 76