Stort genombrott för Arla i Kina

Lästid
4 min
Publicerad
15 juni 2012
Kontakter:
Presskontakt

Bondeägda mejeriföretaget Arla har gjort klart med en miljardinvestering som ska mångdubbla exporten av europeisk mjölk till Kina. Arla blir tillsammans med Kinas största livsmedelsföretag COFCO Corporation indirekt delägare i landets ledande mejeriföretag, China Mengniu Dairy Company Limited. Samtidigt ska Arla hjälpa till att stärka livsmedelssäkerheten i Kina genom inrättandet av ett särskilt centrum för teknik och kvalitet.

Kina är den snabbast växande mejerimarknaden i världen och har mer än 1,3 miljarder konsumenter. Konsumtionen av mejeriprodukter i Kina ökar ännu snabbare än landets kraftigt växande mjölkproduktion. Omsättningen på mejerimarknaden ökar med cirka tio procent per år och Kina väntas gå om USA som världens största mejerimarknad 2020.

– Med de tillväxttal som driver landet framåt nu och i många år framöver, är det avgörande för Arla att ha ett starkt fotfäste på den kinesiska marknaden. Vi är stolta över att Kinas ledande livsmedelsföretag COFCO och det mest framgångsrika mejeriföretaget Mengniu har valt Arla som en strategisk partner på den kinesiska marknaden, säger Arlas koncernchef Peder Tuborgh.

Investeringen innebär flera olika avtal. Genom det ena köper Arla indirekt sex procent av aktierna i Mengniu för cirka 1,7 miljarder danska kronor. Ett annat avtal innebär att varumärket Arla kommer att spridas i nya produktkategorier som når fler kinesiska konsumenter, vilket möjliggör en kraftigt ökad export från Europa.

– Avtalen kommer att öka vår export till Kina kraftigt under de närmaste åren. Det kommer att bidra positivt till våra ägares mjölkpris från dag ett, eftersom vi har möjlighet att skapa en mycket högre förädlingsgrad och värde av en mjölkmängd som vi annars skulle sålt på den globala industrimarknaden, där intjäningen historiskt sett har varit mycket lägre, säger Peder Tuborgh.

Tillsammans väntas avtalen femfaldiga Arlas totala omsättning i Kina till år 2016 (förra året var Arlas totala omsättning på den kinesiska marknaden cirka 700 miljoner danska kronor).

I Arlas tillväxtstrategi 2015 är Kina en av fem tillväxtmarknader (de andra är Ryssland, USA, Polen och Mellanöstern/Nordafrika). Sedan 2005 har Arla sålt främst mjölkpulver i Kina genom ett så kallat joint venture med just Mengniu. Men nu ökar Arlas engagemang på den kinesiska marknaden till att också omfatta andra produktkategorier, och därför ändras nu strukturen i samarbetet genom att Arla och Mengnius nuvarande joint venture blir en del av Mengniu, som Arla alltså blir delägare i tillsammans med COFCO.

Ett antal nya Arla-produkter kommer nu att introduceras på den kinesiska marknaden genom Mengnius verksamhet. Arla-varumärket blir ett prioriterat varumärke i Mengnius produktportfölj.

– Arlas produkter kommer att spridas bland kinesiska konsumenter i en omfattning som måste betraktas som ett genombrott för Arlas varumärke i Kina. Detta innebär att varumärket Arla cementeras som en garant för hög europeisk kvalitet, inte bara när det gäller mjölkpulver utan också andra mejeriprodukter, säger Peder Tuborgh.

Arla Foods koncernchef Peder Tuborgh och ordföranden i COFCO och Mengniu, Ning Gaoning, undertecknar delar av avtalen klockan 14.00 i Köpenhamn i dag. Representanter för media som vill delta vid undertecknandet är välkomna att kontakta Arlas pressjour på 0708-84 42 90 för ytterligare information.

Fakta:

  • Arla ingår ett avtal med Kinas ledande mejeriföretag Mengniu, för att sprida varumärket Arla i nya produktkategorier som når fler kinesiska konsumenter.
  • Arla ingår ett avtal som gör Arla till indirekt delägare i Mengniu, tillsammans med Mengnius största aktieägare COFCO, som är Kinas största livsmedelsföretag. Arla köper sex procent av aktierna i Mengniu och får en plats i företagets styrelse.
  • Arla ingår ett avtal om att inrätta ett centrum för teknik och kvalitet som ska stärka den kinesiska mejeriindustrin när det gäller mjölkkvalitet, spårbarhet och kontrollerad mjölkproduktion på gårdarna, baserat på Arlas skandinaviska kvalitetsprogram Arlagården. Avtalet är ett ramavtal med COFCO och Mengniu, och backas upp av det kinesiska jordbruksdepartementet och det danska livsmedelsdepartementet (se separat text på ”Kina vill ha kvalitetsprogrammet Arlagården”).
  • Verksamheten i det nuvarande joint venturet kring mjölkpulver mellan Arla (49 procent) och Mengniu (51procent) är nu en del av Mengniu. Arla går därmed från att vara partner i ett joint venture till att vara delägare till hela Mengniu och dess verksamhet.
  • Mengniu var 2011 det största mejeriföretaget i Kina utifrån säljvolymer och omsättning och bland de 20 största globala mejeriföretagen i världen (Källa: Rabobank). I december 2011 hade företaget en årlig produktion om 7,05 miljoner ton. Företaget hade förra året en omsättning på motsvarande över 33 miljarder danska kronor. Mengniu är noterat på börsen i Hong Kong.
  • Mengniu tillverkar ett brett sortiment av mejeriprodukter med Mengniu som huvudvarumärke. Sortimentet omfattar bland annat konsumtionsmjölk, yoghurt, glass, ost och mjölkpulver.
  • COFCO är Kinas största livsmedelskoncern. Företaget är statsägt, har sju börsnoterade bolag och har funnits på listan över världens 500 största företag (Fortune 500) sedan 1994.
  • 2011 hade COFCOs samlade tillgångar ett värde av 254,5 miljarder RMB och koncernens nettotillgångar var 83,8 miljarder RMB.
  • Med en omsättning på 142 miljarder danska kronor (2010) är Kina är världens näst största mejerimarknad efter USA.
  • Omsättningen väntas öka med cirka 10 procent per år till och med 2015 och Kina väntas gå om USA som världens största mejerimarknad 2020.

Ytterligare information:

Claes Henriksson, presschef, Sverige
Telefon: 070-88 44 290, claes.henriksson@arlafoods.com
www.arla.se, www.facebook.com/arlasverige, twitter: @arlasverige

Arla Foods är ett internationellt mejeriföretag och en kooperativ förening som ägs av svenska, danska och tyska mjölkbönder. Arla Foods är en av de starkaste aktörerna i den internationella mejerivärlden med ett brett sortiment av mejeriprodukter av högsta kvalitet. Arla är också världens största producent av ekologiska mejeriprodukter.

Presskontakt

Max Wallenberg
Max Wallenberg Presschef Arla Sverige max.wallenberg@arlafoods.com 070-88 44 290 (pressjour) 072-724 70 76