Sista ordinarie Milkostämman avslutad i Mora

Lästid
1 min
Publicerad
18 april 2012
Kontakter:
Presskontakt

Milkos före detta styrelse beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011. Det skedde vid föreningens ordinarie årsstämma, som hölls i Mora på onsdagen. Efter fusionen med Arla Foods finns Milko, ekonomisk förening fortfarande formellt kvar ytterligare en tid. Nästa steg är att Milko helt avvecklas vid en extra stämma i september.

46 av 50 röstberättigade fullmäktigeledamöter kom till årsstämman, som hölls i Moraparken i Mora. Likvidatorn Peter Törngren, som ansvarar för föreningens avveckling, presenterade likvidationsprocessen och årsredovisningen för 2011. Lars Reyier, ordförande för Milkos tidigare styrelse, presenterade en så kallad avgångsredovisning som gäller för perioden fram till och med den 30 november 2011.

Stämmodeltagarna gav den före detta Milkostyrelsen ansvarsfrihet och godkände även förvaltningsberättelsen och årsredovisningen som för 2011 visade ett minusresultat på 94 miljoner kronor.

– Det var bra och konstruktiva frågor på stämman och det känns bra att vi nu kan gå vidare till nästa steg, säger Peter Törngren som nu fortsätter avvecklingsarbetet

Nästa steg är att genomföra utskiftningen, som innebär att insatskapitalet delas ut till de före detta Milkomedlemmarna. Därefter återstår en avslutande stämma där Milko, ekonomisk förening formellt kommer att avvecklas. Den är planerad till september månad.

Det var den 1 november 2011 som fusionen mellan Milko och Arla formellt trädde i kraft. Milkobönderna blev då delägare och medlemmar av Arla på samma villkor som de övriga Arlabönderna. Samma dag fick de Arlas mjölkpris, vilket då var högre än Milkos pris. Genom fusionen gavs förutsättningar för fortsatt svensk mjölkproduktion i en stor del av Sverige.

En likvidator har som uppgift att avveckla ett företag eller en förening och ersätter styrelse och verkställande direktör. Likvidatorn har alltså det formella ansvaret för avvecklingen av föreningen. En likvidator tillsattes när Milko på egen begäran försattes i likvidation den 1 december 2011.

Ytterligare information:
Claes Henriksson, presschef, Sverige
Telefon: 070-88 44 290, claes.henriksson@arlafoods.com
www.arla.se, www.facebook.com/arlasverige, twitter: @arlasverige

Arla Foods är ett internationellt mejeriföretag och en kooperativ förening som ägs av svenska, danska och tyska mjölkbönder. Arla Foods är en av de starkaste aktörerna i den internationella mejerivärlden med ett brett sortiment av mejeriprodukter av högsta kvalitet. Arla är också världens största producent av ekologiska mejeriprodukter.

Presskontakt

Max Wallenberg
Max Wallenberg Presschef Arla Sverige max.wallenberg@arlafoods.com 070-88 44 290 (pressjour) 072-724 70 76