Rekordstora investeringar för Arla: lägre kostnader prioriterade

Lästid
2 min
Publicerad
23 januari 2012
Kontakter:
Presskontakt

Det bondeägda mejeriföretaget Arla Foods investerar 1,8 miljarder danska kronor under 2012, vilket är den största investeringsbudgeten i koncernens historia. Investeringar görs främst i starkare mejeristruktur, förädling av vassle samt förstärkning av tillväxtmarknaderna. Målen är att öka den internationella konkurrenskraften genom att öka effektiviteten och minska kostnader och miljöpåverkan. I Sverige investeras totalt 300 miljoner danska kronor.

Investeringarna sker i en tid av ekonomisk kris och återhållsamhet hos konsumenterna i bland annat USA och Europa. Av den totala investeringsbudgeten på 1,8 miljarder danska kronor går därför cirka hälften till kapacitets- och rationaliseringsprojekt.

– I kristider fokuserar vi ännu mer på att vi som företag ska behålla konkurrenskraften. Inom Arla Foods anser vi att investeringar i ökad effektivitet och rationaliseringar bidrar till att säkra vår konkurrenskraft på lång sikt, säger Arlas koncernchef Peder Tuborgh.

En av de största investeringarna under 2012 görs i dotterbolaget Arla Foods Ingredients. 246 miljoner danska kronor investeras i flera olika projekt. Man har bland annat redan börjat bygga en ny torkanläggning vid mejeriet Danmark Protein i Videbæk. Denna är en förutsättning för Arlas samarbete med det tyska mejeriföretaget DMK. Andra investeringar görs på Arlas tillväxtmarknader, exempelvis vid mejeriet i Danya i Saudiarabien som bland annat får en kraftigt ökad kapacitet för tillverkning av vit ost.

En särskild del av budgeten, totalt 133 miljoner danska kronor, viks för investeringar i miljö- och energiåtgärder. Till exempel påbörjas en tvåårig investering på 21,5 miljoner danska kronor i en värmepump på Rødkærsbro Mejeri i Danmark. I Storbritannien används 58 miljoner danska kronor under de kommande tre åren till en biogasanläggning som kan producera el, ånga och varmvatten till driften av anläggningen i Stourton. Sammanlagt minskar miljöprojekten Arlas utsläpp av växthusgaser med 1 procent, och energiförbrukningen på mejerierna med 1,5 procent.

– Det handlar om både stora och små åtgärder som stödjer vårt koncept Närmare Naturen. Inom Arla gör vi mycket för att bland annat spara in på vatten och el, minska utsläppen av växthusgaser och utnyttja resurserna på bästa sätt. Förutom de här specifika miljöinvesteringarna kommer även många av strukturprojekten att bidra till att Arla uppnår sina mål på miljöområdet, säger vice VD Povl Krogsgaard, som ansvarar för Arlas samlade investeringar.

När det gäller kärnmarknaderna fick Arla under 2011 en egen produktion av dryckesmjölk och ost i Tyskland – dels genom fusionen med nordtyska Hansa Milch, dels genom köpet av sydtyska Allgäuland Käsereien. Vid Hansas anläggning i Upahl satsas det under 2012 bland annat på att utöka produktionen av kvarg samt på investeringar i produktionen av yoghurt och grädde.

I Sverige investeras totalt 300 miljoner kronor under 2012. Bland annat avslutas investeringen i kyllagret vid Kallhäll utanför Stockholm samtidigt som arbetet med att byta ut gamla förpackningsmaskiner slutförs. Detta innebär att gamla så kallade tegelstensförpackningar för mjölk ersätts med takåsförpackningar med skruvkork.

Fakta

Prioritering av investeringarna 2012:

  • Förbättrad mejeristruktur, vilket i hög grad bidrar till ökad effektivitet.
  • Ytterligare tillväxt och förädling inom Arlas vassleprodukter.
  • Mer resurser till tillväxtmarknader.
  • Miljöinvesteringar avsedda att minska utsläpp av växthusgaser och energiförbrukning.

Arla-koncernen förväntar sig en omsättning på cirka 59 miljarder danska kronor under 2012.

Ytterligare information:
Claes Henriksson, presschef, Sverige
Telefon: 070-88 44 290, claes.henriksson@arlafoods.com
www.arla.se, www.facebook.com/arlasverige, twitter: @arlasverige

Arla Foods är ett internationellt mejeriföretag och en kooperativ förening som ägs av svenska, danska och tyska mjölkbönder. Arla Foods är en av de starkaste aktörerna i den internationella mejerivärlden med ett brett sortiment av mejeriprodukter av högsta kvalitet. Arla är också världens största producent av ekologiska mejeriprodukter.

Presskontakt

Max Wallenberg
Max Wallenberg Presschef Arla Sverige max.wallenberg@arlafoods.com 070-88 44 290 (pressjour) 072-724 70 76