Om Arlas leveransavgifter för små beställningar

Lästid
1 min
Publicerad
10 april 2012
Kontakter:
Presskontakt

Från och med 1 maj inför Arla samma leverans- och betalningsmodell i Milkos gamla upptagningsområde som redan finns i övriga Sverige. Arla har en minigräns för leveranser där den som beställer små mängder varor och vill ha dessa utkörda med Arlas egna transportbilar får betala en leveransavgift. Men det finns flera möjligheter att undvika leveransavgiften, exempelvis att få leveransen via en grossist.

I början av november 2011 fusionerade de bondeägda mejeriföreningarna Milko och Arla. Fusionen var nödvändig för att rädda ett stort antal Milkogårdar undan en framtida konkurs. En av anledningarna till Milkos ekonomiska problem var bland annat att de hade svårt att få effektivitet i distributionen till kunderna i det geografiskt stora försäljningsområdet.

  • Arla är ett bondeägt mejeri och har ett ansvar att ha en effektiv verksamhet för att ge ägarna så bra betalt som möjligt för mjölken. Det är därför vare sig ekonomiskt eller miljömässigt försvarbart att leverera enstaka mjölk- eller filpaket till kunder utan att ta ut en ersättning som täcker kostnaderna för leveransen, säger Mats Hedlund, chef för affärsenheten färskvaror på Arla i Sverige.

System med leveransavgifter för små volymer är vanligt i livsmedelsbranschen. Arlas minimileverans är 100 kilo eller 1000 kronor och leveransavgifter tas ut för leveranser som är mindre än 200 kilo eller 2000 kronor. Avgiften är 250 kronor för leveranser under150 kg eller 1500 kronor och 150 kronor för 150-200 kilo eller 1500-2000 kronor.

  • Ingen ska behöva bli utan mjölk, det här handlar om hur den bäst ska levereras. Det finns flera olika lösningar för den som inte kommer upp i minimigränserna, till exempel att få mejeriprodukterna levererade via samma grossist i samma lastbil som lämnar andra varor till butiken. En annan möjlighet är att slå samman sina beställningar till färre men större leveranser och på så sätt komma över minimigränsen och ett tredje alternativ är att få samleverans med andra Arlakunder, säger Mats Hedlund.

Fram tills Arlas gamla leveransvillkor införs även i det tidigare Milkoområdet förs en dialog med berörda handlare om vilket distributionssätt som passar dem bäst. Arla kommer inte att ta ut någon leveransavgift i de fall en enskild handlare behöver en omställningsperiod för att starta upp nya leveranssätt.

Ytterligare information:

Claes Henriksson, presschef, Sverige
Telefon: 070-88 44 290, claes.henriksson@arlafoods.com
www.arla.se, www.facebook.com/arlasverige, twitter: @arlasverige

Arla Foods är ett internationellt mejeriföretag och en kooperativ förening som ägs av svenska, danska och tyska mjölkbönder. Arla Foods är en av de starkaste aktörerna i den internationella mejerivärlden med ett brett sortiment av mejeriprodukter av högsta kvalitet. Arla är också världens största producent av ekologiska mejeriprodukter.

Presskontakt

Max Wallenberg
Max Wallenberg Presschef Arla Sverige max.wallenberg@arlafoods.com 070-88 44 290 (pressjour) 072-724 70 76