Kina vill ha kvalitetsprogrammet Arlagården

Lästid
1 min
Publicerad
15 juni 2012
Kontakter:
Presskontakt

Arla Foods ska tillsammans med Mengniu utveckla och upprätthålla ett kvalitetssystem på kinesiska mjölkgårdar, baserat på erfarenheterna från det svensk-danska kvalitetsprogrammet Arlagården. Berörda departement i Kina och Danmark stödjer samarbetet, som innebär att ett gemensamt kunskapscentrum för mjölkproduktion byggs upp.

Arlas kvalitetsprogram Arlagården är så unikt att det nu leder till ett avtal med Kinas största mejeriföretag, De vill ta lärdom av Arlas kunskap om och erfarenhet av att säkerställa hög mjölkkvalitet, spårbarhet och kontrollerad mjölkproduktionen på gårdarna.

Arla tecknar ett ramavtal med Kinas största mejeriföretag, Mengniu. Avtalet backas upp av det kinesiska jordbruksdepartementet och det danska livsmedelsdepartementet. De exakta detaljerna i projektet väntas bli klara under 2012.
– Vi är naturligtvis mycket stolta över att dessa stora aktörer inom den kinesiska mejeriindustrin, tillsammans med de kinesiska myndigheterna, valt Arla för att vi tillsammans med Arlabönderna har kunskap och erfarenhet av att förbättra mjölkens kvalitet, djurvälfärden och den dagliga driften av gården, säger Arla Foods koncernchef, Peder Tuborgh.

– Detta är en viktigt erkännande av en mer än 130 år lång svensk-dansk tradition: att med sunt bondförnuft och stor yrkeskunskap arbeta med livsmedelskvalitet hela vägen från jord till bord, och också en stor eloge till de tusentals Arlabönder Sverige och Danmark som följer kvalitetsprogrammet Arlagården i sin vardag.

Hittills innebär överenskommelsen att Mengniu och Arla tillsammans skapar ett kunskapscentrum kallat ”China-Denmark Milk Technology and Cooperation Center”. Centret ska förmedla samarbeten mellan mejerinäringen i Kina och Danmark, och ta in både teoretisk och praktisk erfarenhet och kunskap om mjölkproduktion, med ett övergripande mål: att trygga livsmedelssäkerheten. Nivån på den kinesiska mjölkproduktionen ska höjas med hjälp av Arlas mångåriga erfarenhet från dansk och svensk mjölkproduktion.

I Danmark och Sverige gäller i dag Arlas kvalitetsprogram Arlagården som sätter en gemensam ram för alla Arlas medlemmar. Kvalitetsprogrammet omfattar bland annat frågor som rör miljö, mjölkens kvalitet, livsmedelssäkerhet, djurvälfärd och hälsa, och Arla följer upp hur kvalitetsprogrammet efterlevs. Arlagården är känd över hela världen, och Mengniu kommer alltså att ta del av Arlas erfarenhet av att bygga upp och utveckla en kvalitetsstandard, naturligtvis anpassad till kinesiska förhållanden.

Ytterligare information:

Claes Henriksson, presschef, Sverige
Telefon: 070-88 44 290, claes.henriksson@arlafoods.com
www.arla.se, www.facebook.com/arlasverige, twitter: @arlasverige

Relaterade artiklar

Presskontakt

Max Wallenberg
Max Wallenberg Presschef Arla Sverige max.wallenberg@arlafoods.com 070-88 44 290 (pressjour) 072-724 70 76