Fortsatt tillväxt för Arla 2011: Både omsättning och betalning till ägarna ökade

Lästid
3 min
Fortsatt tillväxt för Arla 2011: Både omsättning och betalning till ägarna ökade
Publicerad
23 februari 2012
Kontakter:
Presskontakt

Det bondeägda mejeriföretaget Arla Foods ökade omsättningen med 12 procent förra året till nära 55 miljarder danska kronor och nettoresultatet ökade till 1,311 miljarder danska kronor. Det visar koncernens årsresultat, som presenterades på torsdagen. I Sverige, som är en av Arlas kärnmarknader, ökade omsättningen med 5 procent till cirka 11 miljarder danska kronor.

Arla levererar tvåsiffriga tillväxttal både för omsättning och intjäning under 2011. Detta trots att 80 procent av Arlas verksamhet ligger i Europa, där skuldkrisen under 2011 skapade återhållsamhet bland konsumenterna. Arla lyckades öka intjäningen till sina ägare – de cirka 8 200 Arlabönderna i Danmark, Sverige och Tyskland – betydligt. För varje kilo mjölk som medlemmarna levererade till företaget, genererade Arla en intjäning på 3,74 svenska kronor jämfört med 3,49 svenska kronor 2010 (2,80 danska kronor 2011 vilket är 11 procent högre än 2,52 danska kronor under 2010*).

Omsättningen steg med 12 procent till nära 55 miljarder danska kronor (jämfört med cirka 49 miljarder danska kronor 2010). Under 2011 betalade Arla ut 1,6 miljarder danska kronor mer till medlemmarna än föregående år och koncernens nettoresultat blev 1,311 miljarder danska kronor (1,268 miljarder danska kronor under 2010).

– Det är ett starkt resultat i en svår tid. Först och främst eftersom vi har höjt intjäningen till våra ägare till en nivå som nästan matchar det bästa vi någonsin har levererat, säger Arla Foods koncernchef Peder Tuborgh.

I Sverige var 2011 ett intensivt år för Arla. Under våren köpte s Boxholms mejeri och Milkos mejeri i Sundsvall och i november genomfördes en fusion med Milko. Totalt steg Arlas omsättning i Sverige under 2011 med 5 procent till cirka 11 miljarder danska kronor.

– Tillväxten var helt ok under 2011, framförallt i ljuset av att hela den svenska dagligvarumarknaden är pressad just nu. Vi ökade i intjäning, vilket är helt avgörande för att bidra till ett ökat mjölkpris. Vi nådde dock inte våra tillväxtmål för volym förra året, vilket gör att vi framåt har starkt fokus på kategoriutveckling och matinspiration, säger Christer Åberg, vd för Arla i Sverige.

Under året har mycket gjorts för att effektivisera verksamheten i Sverige, bland annat genom en ny organisation som trädde i kraft den 1 december. Den enskilt största händelsen under året är fusionen med Milko. Drygt 500 tidigare Milkobönder blev den 1 november delägare och medlemmar i Arla samtidigt som Arla tog över ansvaret för Milkos personal och produktion. Fusionen kommer att fortsätta prägla arbetet även i år.

  • Under 2012 kommer vi att ha fokus på en effektiv integration av Milko i Arla och på att öka volymen samtidigt som vi håller ordentlig koll på våra kostnader. Vi förväntar oss en marknad där den allmänna efterfrågan fortsatt kommer att vara låg sett i ett historiskt perspektiv, säger Christer Åberg.

På koncernnivå lyckades Arla totalt sett behålla sin position på de europeiska marknaderna. Men utanför Europa fortsatte Arla att vinna marknadsandelar. Särskilt bra gick det i Mellanöstern/Nordafrika och i Ryssland där omsättningen ökade med 27 respektive 33 procent. I Tyskland fick Arla också ett stort genombrott efter en fusion med Hansa-Milch och köpet av Allgäuland-Käsereien. Även Arla Foods Ingredients, som ansvarar för Arlas globala produktion av vassle, gjorde ett mycket bra 2011 med en omsättningsökning på 25 procent.

Årsredovisningen presenterades för Arlas styrelse på onsdagen. Dispositionen av årets resultat beslutas den 1 mars av Arlas högsta beslutande organ, representantskapet, som då också slutligen ska godkänna årsredovisningen.

* Arlas räkenskaper är alltid i danska kronor, eftersom Arla har sitt säte i Danmark. Vid omräkning till svenska kronor påverkar förändringar i den svenska kronkursen utfallet. För att jämförelser mellan åren ska vara rättvisande sker redovisningen i danska kronor.

Bifogade filer (se nedan)

  • Strategiska marknader 2011 med ytterligare information och citat
  • Koncernens samlade resultat 2011 med ytterligare information och citat
  • Tabell med nyckeltal
  • Bilder på Christer Åberg och Peder Tuborgh

Ytterligare information:
Claes Henriksson, presschef, Sverige
Telefon: 070-88 44 290, claes.henriksson@arlafoods.com
www.arla.se, www.facebook.com/arlasverige, twitter: @arlasverige

Arla Foods är ett internationellt mejeriföretag och en kooperativ förening som ägs av svenska, danska och tyska mjölkbönder. Arla Foods är en av de starkaste aktörerna i den internationella mejerivärlden med ett brett sortiment av mejeriprodukter av högsta kvalitet. Arla är också världens största producent av ekologiska mejeriprodukter.

Presskontakt

Max Wallenberg
Max Wallenberg Presschef Arla Sverige max.wallenberg@arlafoods.com 070-88 44 290 (pressjour) 072-724 70 76