Arlabönderna röstade ja till fusioner

Lästid
3 min
Publicerad
27 juni 2012
Kontakter:
Presskontakt

Bondeägda Arlas representantskap röstade på tisdagen ja till att Arla fusionerar med tyska Milch-Union Hocheifel (MUH) och brittiska Milk Link. Genom fusionerna får Arla för första gången ägare i Storbritannien och ägarkretsen i Tyskland utökas betydligt. Samtidigt innebär fusionerna stora genombrott på den tyska och den brittiska mejerimarknaden.

På tisdagen möttes Arlas representantskap, som är mejeriföreningens högsta beslutande organ, i Halmstad för att bland annat ta ställning till de föreslagna fusionerna med Milk Link och MUH. Det blev med stor majoritet ja till de båda fusionerna (se faktaruta nedan). Under dagen har också omröstningar genomförts i MUH och Milk Link.

– Nu har en majoritet i alla tre företagen sagt ja, och det känns otroligt bra och starkt att vi fattar detta beslut om en gemensam framtid. Vi hälsar våra nya medlemmar från MUH och Milk Link hjärtligt välkomna till Arla Foods, säger ordföranden, Åke Hantoft.

Arlas vd Peder Tuborgh är också glad över ägarnas beslut.

– Det är ett viktigt beslut och en viktig förstärkning av Arla. Ägarkretsen utökas med flera andelsägare och med andelsägare i Storbritannien som alla delar våra tankar om framtiden. Att vara ett starkt europeiskt mejeriföretag som opererar på en global marknad.

Fusionerna innebär stora genombrott för Arla på den brittiska och den tyska marknaden. Fusionerna stärker Arlas position som en av Europas ledande mejerikoncerner och kommer att öka omsättningen med 9 miljarder danska kronor per år.

Tillväxten är helt i linje med Aras Strategi 2015, där målet bland annat är att stärka positionerna på kärnmarknaderna Storbritannien och Tyskland. Genom fusionerna blir Arla Storbritanniens största mejeriföretag och nummer tre i Tyskland. Arla har i strategin dessutom målet att öka koncernens omsättning till 75 miljarder danska kronor till år 2015. MUH och Milk Link har tillsammans en omsättning på cirka 9 miljarder danska kronor. 2011 omsatte Arla 55 miljarder danska kronor. Tillsammans förväntas företagen att skapa en omsättning på cirka 70 miljarder danska kronor år 2013.

Genom fusionerna går Arla från att ha ägare i Sverige, Danmark och Tyskland till att även ha ägare i Storbritannien, Belgien och Luxemburg.

De båda fusionerna ska nu granskas av relevanta konkurrensmyndigheter. Fusionerna beräknas kunna genomföras under hösten 2012.

Fakta om omröstningarna:

Separata omröstningar hölls för de båda förslagen och rösterna fördelade sig på följande sätt:

MUH: I Arlas representantskap var en majoritet av 98,7 procent för fusionerna. 156 röstade ja, två röstade nej och två ledamöter deltog inte. I MUH var en majoritet av 98,5 procent för fusionerna. 135 röstade ja, två röstade nej och en kunde inte rösta på grund av sjukdom.

Milk Link: I Arlas representantskap var en majoritet av 96,8 procent för fusionerna. 152 röstade ja, fem röstade nej och tre ledamöter deltog inte. I Milk Link röstade 1314 medlemmar, och 99,5 procent röstade för fusionen.

Fakta om fusionerna:

  • Med fusionerna kommer Arla Foods att växa från 8 024 kooperativa ägare i Danmark, Sverige och Tyskland till cirka 12 300 ägare i Danmark, Sverige, Tyskland, Belgien, Luxemburg och Storbritannien.
  • Arla kommer väga in mer än 12 miljarder kilo mjölk, mot cirka 9 miljarder kilo mjölk i dag.
  • Namnet blir även i fortsättningen Arla Foods amba.
  • Medlemmar i Milk Link och Milch-Union Hocheifel kommer att fortsätta vara medlemmar i Milk Link respektive Milch-Union Hocheifel. De två företagen blir företagsmedlemmar i Arla.
  • Tillsammans har de tre kooperativen en omsättning på närmare 65 miljarder DKK 2011 (cirka 80 miljarder SEK).
  • Arlas omsättning i Tyskland ökar från 6 miljarder DKK till nästan 11 miljarder DKK.
  • Storbritannien är i dag Arlas största marknad med en omsättning på närmare 13 miljarder DKK 2011. Den ökar med drygt 5 miljarder DKK.
  • Fusionerna väntas träda i kraft under hösten 2012

Ytterligare information:

Claes Henriksson, presschef, Sverige
Telefon: 070-88 44 290, claes.henriksson@arlafoods.com
www.arla.se, www.facebook.com/arlasverige, twitter: @arlasverige

Arla Foods är ett internationellt mejeriföretag och en kooperativ förening som ägs av svenska, danska och tyska mjölkbönder. Arla Foods är en av de starkaste aktörerna i den internationella mejerivärlden med ett brett sortiment av mejeriprodukter av högsta kvalitet. Arla är också världens största producent av ekologiska mejeriprodukter.

Presskontakt

Max Wallenberg
Max Wallenberg Presschef Arla Sverige max.wallenberg@arlafoods.com 070-88 44 290 (pressjour) 072-724 70 76