Arla tidigarelägger krav om hållbar soja

Lästid
2 min
Publicerad
27 januari 2012
Kontakter:
Presskontakt

Arlas styrelse har beslutat att all soja som används i fodret till kor hos Arlas mjölkbönder senast år 2015 ska vara hållbart odlad enligt organisationen RTRS kriterier. Tidigare hade Arla målet att kravet skulle vara uppfyllt senast år 2020, men genom att bland annat köpa certifikat för hållbar sojaproduktion och driva på utvecklingen av alternativ till soja vill Arla nu skynda på processen.

  • Med utgångspunkt i både vår miljöpolicy och arbetet med att vara ett socialt ansvartagande företag är det naturligt att som stor mejeriaktör vara med och driva utvecklingen mot en mer hållbar livsmedelsproduktion. Vi bedömer att det är möjligt att nå målet tidigare än vi först tänkt genom att köpa certifikat och aktivt leta alternativ till soja , säger Kjell Lundén-Pettersson, hållbarhetsexpert på Arla.

Vid hållbar sojaodling tas hänsyn till såväl miljö- som arbetsmiljömässiga aspekter på sojaodlingen. Reglerna inom RTRS styr bland annat vilka bekämpningsmedel som får användas samt kräver att arbetet i sojaodlingarna ska ske med god arbetsmiljö och goda arbetsvillkor.

För att stimulera utvecklingen av hållbara odlingssystem kan företag köpa certifikat och på så sätt säkra att resurser kommer fram till rätt odlare och även stimulerar nya odlare och på så sätt säkra att utbudet ökar. Styrelsen har därför också beslutat att Arla ska stödja hållbar sojaproduktion genom att köpa certifikat motsvarande 30 procent av den mängd soja som används på Arlagårdar i Sverige och Danmark under 2012. Parallellt med detta kommer Arla att söka konkurrenskraftiga alternativ till soja i kofoder

  • Som mjölkbonde kan jag i dag inte utfordra mina kor med mer hållbar soja än vad foderleverantörerna har i sitt sortiment. Vårt ställningstagande är en tydlig signal till omvärlden, inte minst foderindustrin, att vi vill få fram mer hållbar soja eller alternativ till soja. Genom att samtidigt ställa krav på oss själva kan vi på allvar driva omställning mot hållbarhet, säger Palle Borgström, styrelseledamot i Arla och själv mjölkbonde i Västergötland.

I Sverige finns sedan tidigare en branschpolicy om att allt foder till svenska mjölkkor ska vara GMO-fritt. Denna överenskommelse berörs inte av ställningstagandet om hållbar soja utan Arla kommer även fortsättningsvis att följa branschpolicyn om GMO-fritt foder på svenska mjölkgårdar. Hållbarhet gäller odlingsförhållandena, inte om fröet är genmodifierat eller ej.

Om Arlas beslut:

  • Senast år 2015 ska all soja i fodret till kor på Arlagårdarna vara odlad enligt RTRS principer och kriterier
  • Arla ska köpa RTRS-certifikat för 2012 som motsvarar 30 procent av den totala mängden soja som används av Arlas medlemmar i Sverige och Danmark
  • Senast år 2015 ska sojabaserade ingredienser som används i Arla komma från hållbar soja

Om RTRS:
RTRS står för Round Table on Responsible Soy Association . Det är en global organisation, som är med och driver på utvecklingen mot hållbar sojaproduktion. Organisationen har också utvecklat en standard för hållbar sojaproduktion, som därmed är RTRS-certifierad. Arla blev medlem 2010.

Ytterligare information:
Claes Henriksson, presschef, Sverige
Telefon: 070-88 44 290, claes.henriksson@arlafoods.com
www.arla.se, www.facebook.com/arlasverige, twitter: @arlasverige

Arla Foods är ett bondeägt mejeriföretag som ägs av svenska, danska och tyska mjölkbönder. Arla Foods är en av de starkaste aktörerna i den internationella mejerivärlden med ett brett sortiment av mejeriprodukter av högsta kvalitet. Arla är också världens största producent av ekologiska mejeriprodukter.

Presskontakt

Max Wallenberg
Max Wallenberg Presschef Arla Sverige max.wallenberg@arlafoods.com 070-88 44 290 (pressjour) 072-724 70 76