Arla omorganiserar globalt för ökad tillväxt

Lästid
2 min
Publicerad
15 maj 2012
Kontakter:
Presskontakt

Det bondeägda mejeriföretaget Arla genomför en global omorganisation som ska skapa hållbara kostnadsminskningar på 500 miljoner danska kronor årligen. Syftet är att ge bättre förutsättningar att betala högsta möjliga mjölkpris till ägarna, Arlabönderna. Omorganisationen innebär att Arla globalt kommer att ha cirka 250 färre administrativa tjänster vid utgången av 2012. Totalt finns 46 av dessa i Sverige.

Arlas omsättning ökar för närvarande men för att nå de beslutade målen i koncernens tillväxtstrategi för 2015 och betala högsta möjliga mjölkpris till ägarna, är kostnadskontroll avgörande. Den nya organisationen ska skapa en tydligare rollfördelning, minska komplexiteten och göra att dubbelarbete undviks. Fokus ligger på tjänstemän i globala funktioner som HR, finans, IT, kommunikation, affärsutveckling och marknadsföring.

Omorganisationen innebär att Arla vid utgången av 2012 kommer att ha cirka 250 färre administrativa tjänster globalt. Därutöver skiftar cirka 150 medarbetare placering rent organisatoriskt. Samtidigt ska Arlas utgifter till bland annat marknadsanalyser och emballage reduceras. Sammantaget väntas förändringarna minska de fasta årliga kostnaderna med 500 miljoner danska kronor till en nivå som är mer konkurrenskraftig i förhållande till övriga internationella mejeriföretag.

 • Vår omsättning växer och kommer att fortsätta växa. Men vi har ansvar gentemot alla ägare och övriga mjölkbönder som investerar mjölk och pengar i Arla, att öka omsättningen betydligt snabbare än kostnaderna. Våra internationella konkurrenter har blivit snabbare på att omsätta idéer till handling och därför behöver Arla skapa ett enklare och mer strukturerat sätt att jobba på, säger Arlas koncernchef Peder Tuborgh.

Sverige är en av Arlas kärnmarknader och besparingarna i Sverige motsvarar ungefär en femtedel av de 500 miljoner danska kronorna. När det gäller effektivisering av själva organisationen sker de största förändringarna vid huvudkontoret i Århus i Danmark. I Sverige, där en omfattande förenkling av organisationen gjordes redan i höstas, försvinner totalt 46 jobb. Fackliga förhandlingar pågår.

 • Sverige är en central marknad för Arla och det är självklart viktigt att vi är med och bidrar till att hela Arla är effektivt. Men en mycket stor förändring har vi redan genomfört i samband med att vi skapade en ny, effektivare kommersiell organisation den 1 december förra året och genom att vi på ett bra sätt integrerat Milko in i Arla. Det vi gör nu är många mindre justeringar på flera olika håll. En av de största enskilda förändringarna är att vi flyttar innovation kring färskvaror till de lokala marknaderna vilket innebär ett ökat fokus på innovation i Sverige, säger Christer Åberg, vd för Arla i Sverige.

Förutom förändringarna i den administrativa organisationen kommer koncernledningen löpande värdera möjligheterna att göra Arlas administration, produktion och logistik mer effektiv i takt med verksamhetens snabba tillväxt.

Koncernen Arla (2011)

 • Nettoomsättning: 54 893 miljoner danska kronor
 • Nettoresultat: 1 311 miljoner danska kronor
 • Antal ägare: 8024 mjölkbönder i Sverige, Danmark och Tyskland
 • Invägd mjölk: 9241 miljoner kg
 • Antal medarbetare: 17 417

Arla i Sverige (2011)

 • Antal ägare: 3 865 mjölkbönder
 • Antal mejerier: 14
 • Antal medarbetare: 3 490
 • Del av Arlas totala omsättning: 20,4 %

Ytterligare information:

Claes Henriksson, presschef, Sverige
Telefon: 070-88 44 290, claes.henriksson@arlafoods.com
www.arla.se, www.facebook.com/arlasverige, twitter: @arlasverige

Arla Foods är ett internationellt mejeriföretag och en kooperativ förening som ägs av svenska, danska och tyska mjölkbönder. Arla Foods är en av de starkaste aktörerna i den internationella mejerivärlden med ett brett sortiment av mejeriprodukter av högsta kvalitet. Arla är också världens största producent av ekologiska mejeriprodukter.

Presskontakt

Max Wallenberg
Max Wallenberg Presschef Arla Sverige max.wallenberg@arlafoods.com 070-88 44 290 (pressjour) 072-724 70 76