Arla gör grön prisväxling på mjölk

Lästid
3 min
Arla gör grön prisväxling på mjölk
Publicerad
24 februari 2012
Kontakter:
Presskontakt

Försäljningen av ekologisk mjölk har minskat i detaljhandeln och Arla har i nuläget ett överskott på ekomjölk. Därför sjösätter Arla nu en satsning för att fördubbla ekoförsäljningen fram till år 2015. Satsningen innehåller bland annat en grön prisväxling på mjölk där Arla sänker priset på ekologisk mjölk till handeln med sju procent samtidigt som priset på konventionell mjölk höjs med tre procent. Efter prisväxlingen minskar prisskillnaden mellan konventionell och ekologisk mjölk med cirka 40 procent.

– Ekologisk produktion är en spjutspets för att steg för steg göra maten till ett hållbart samspel mellan människa, djur och natur. Ekomjölken har varit dörröppnare för mångas ekokonsumtion men ska eko kunna växa till något mer än en nisch måste produkterna bli tillgängliga för fler. Med vår gröna prisväxling vill vi peka ut färdriktningen för framtidens mejerimarknad, säger Ann Freudenthal, som är ansvarig för Arlas ekologiska sortiment.

Eko är en viktig del av Arlas strategi och målsättningen är att så många som möjligt ska kunna köpa produkter med ursprung i Arlas 500 ekogårdar i Sverige. De senaste årens kraftigt ökande efterfrågan på ekologiska produkter har planat ut och konsumtionen har till och med minskat i en del konsumentgrupper.

– Ekologisk mjölk är i dag ungefär två kronor dyrare per liter än konventionell mjölk. Våra undersökningar visar att många konsumenter tycker att prisskillnaden är för stor och när försäljningen viker behöver vi nu minska prisskillnaden för att få igång marknaden igen, säger Mats Hedlund, chef för affärsenheten färskvaror på Arla i Sverige.

Prisskillnaden mellan konventionell och ekologisk mjölk beror på att den är dyrare att producera för mjölkbönderna. Genom prisväxlingen minskar Arla prisgapet med cirka 40 procent och det kommer istället att skilja cirka 1, 20 kronor istället för cirka två kronor i dag. Förändringarna genomförs från den 4 juni i år och gäller Arlas priser till handeln. Det är sedan handeln som sätter priserna i butik.

Förutom den gröna prisväxlingen innehåller satsningen också ökad marknadsföring av ekologiska produkter för att tydligare visa mervärdet med ekologi. Dessutom kommer flera nya ekoprodukter att utvecklas redan under 2012.

– Vi har jobbat målmedvetet för att få mer ekologisk råvara och klara en fortsatt ökad ekokonsumtion, men när försäljningen istället minskat har det skapats ett överskott. Samtidigt ger denna goda tillgång på råvara oss faktiskt stora möjligheter att utveckla nya ekoprodukter och ta försäljningen till nästa nivå, säger Mats Hedlund.

Som en direkt effekt av överskottet på ekologisk mjölk beslutade Arla nyligen att sänka det särskilda ekotillägget (extra ersättning till de ekologiska mjölkbönderna) med 15 öre per kilo mjölk.

Arla ägs av 8000 svenska, danska och tyska mjölkbönder och är världens största producent av ekologiska mejeriprodukter. Under de 21 år som Arla försett svenska konsumenter med ekologiska produkter har utbudet ökat från två till över 80 produkter som kommer från drygt 500 svenska Arlagårdar.

Fakta om prisväxlingen:

 • Arla satsar på att fördubbla försäljningen av ekomjölk till 2015
 • Det viktigaste är att minska prisskillnaden mellan konventionell mjölk och ekomjölk
 • Priserna till handeln sänks på ekomjölk och ekofil med cirka sju procent samtidigt som priset på konventionell mjölk höjs med cirka tre procent
 • Prisskillnaden mellan eko och konventionell krymps med cirka 40 procent eller omkring 80 öre från cirka två kr/liter till cirka 1,20 kr/liter
 • Övriga färskvaror höjs med tre procent och gräddeartiklar med fem procent
 • Prisförändringarna börjar gälla den 4 juni
 • Prisförändringarna gäller Arlas pris till handeln, som sedan ansvarar för prissättningen i butik

Om Arla och ekologi:

 • Arla är ett bondeägt mejeriföretag som ägs av 8000 mjölkbönder i Sverige, Danmark och Tyskland
 • Arla har i dag cirka 500 ekobönder och 80 produkter
 • 14 procent av mjölkinvägningen är ekologisk
 • Arla inledde ekosatsningen 1991 och är det företag som drivit ekoutvecklingen i Sverige
 • Arla är världens största mejeriföretag när det gäller ekologiska produkter

Ytterligare information:
Claes Henriksson, presschef, Sverige
Telefon: 070-88 44 290, claes.henriksson@arlafoods.com
www.arla.se, www.facebook.com/arlasverige, twitter: @arlasverige

Arla Foods är ett internationellt mejeriföretag och en kooperativ förening som ägs av svenska, danska och tyska mjölkbönder. Arla Foods är en av de starkaste aktörerna i den internationella mejerivärlden med ett brett sortiment av mejeriprodukter av högsta kvalitet. Arla är också världens största producent av ekologiska mejeriprodukter.

Presskontakt

Max Wallenberg
Max Wallenberg Presschef Arla Sverige max.wallenberg@arlafoods.com 070-88 44 290 (pressjour) 072-724 70 76