100 Milkojobb blir kvar i Arla

Lästid
1 min
Publicerad
08 februari 2012
Kontakter:
Presskontakt

Den nya organisationen efter fusionen mellan de båda bondeägda mejeriföretagen Arla och Milko börjar ta form. När de fackliga förhandlingarna efter varslet i slutet på november nu är avslutade, står det klart att cirka 200 tidigare Milkomedarbetare kommer att ha lämnat Arla när integrationsprocessen är klar. Merparten jobbar vid mejeriet i Grådö i Dalarna, som Arla efter beslut från Konkurrensverket ska sälja samt vid det gamla huvudkontoret i Östersund.

– Genom fusionen kunde vi rädda mjölkproduktionen i en stor del av landet och välkomna Milkobönderna som ägare och medlemmar i Arla, men det stod redan från början klart att vi inte skulle kunna rädda alla Milkojobb Det är självklart tungt för dem som nu måste sluta, men vi ska göra vårt bästa för att hjälpa så många som möjligt att hitta nya arbeten, säger Hans-Åke Hammarström som ansvarar för Milkos integration i Arla.

Fackliga förhandlingar har skett löpande efter varslet i slutet på november och är nu helt avslutade. I december slutförhandlades det på Milkos gamla huvudkontor i Östersund. Sist ut var mejeriet i Grådö i slutet av januari. Medarbetarna har löpande informerats under hela processen.

När integrationen är helt klar kommer cirka 200 tidigare Milkomedarbetare att ha lämnat Arla, varav cirka 155 vid mejeriet i Grådö, som Arla ska sälja efter beslut från Konkurrensverket. 45 personer på Milkos gamla huvudkontor i Östersund slutar också, eftersom många befattningar redan finns på Arlas huvudkontor i Stockholm. Sammanlagt arbetar 100 personer kvar i Arla, varav 20 fortsätter att jobba lokalt i den nya säljorganisationen. De flesta andra jobben finns i produktionen vid mejeriet i Östersund.

Alla som blivit uppsagda har möjlighet att få stöd via de omställningsföretag som anlitas på respektive ort.

Det var den 1 november som Milko och Arla formellt gick samman. Grundprinciperna i fusionen var att Milkobönderna blev medlemmar och ägare av Arla på samma villkor som de andra Arlabönderna. Milkobönderna fick då också Arlas högre mjölkpris och Arla bildade en Region Nord, där de tidigare Milkobönderna finns representerade.

Som motkrav på fusionen beslutade Konkurrensverket att Arla skulle sälja totalt fem av Milkos varumärken samt Milkos mejeri i Grådö i Dalarna.

Ytterligare information:
Claes Henriksson, presschef, Sverige
Telefon: 070-88 44 290, claes.henriksson@arlafoods.com
www.arla.se, www.facebook.com/arlasverige, twitter: @arlasverige

Presskontakt

Max Wallenberg
Max Wallenberg Presschef Arla Sverige max.wallenberg@arlafoods.com 070-88 44 290 (pressjour) 072-724 70 76