Rekordstor utbetalning till Arlas mjölkbönder

Lästid
1 min
Publicerad
03 mars 2011
Kontakter:
Presskontakt

Arlas representantskap ställde sig bakom styrelsens förslag till disponering av årets resultat på 1 268 miljoner danska kronor. Det motsvarar totalt 28 svenska öre per kilo mjölk att fördelas på efterlikvid samt på individuellt och kollektivt kapital.

Representantskapets beslut innebär att Arlas medlemmar får totalt 569 miljoner danska kronor i efterlikvid, vilket gör 12,5 svenska öre per kilo levererad mjölk. Utöver detta tillkommer i år 10,2 svenska öre från strategifonden, pengar som betalas ut med anledning av fusionen med tyska Hansa-Milch.

För en medlem med 60 kor och en leverans på 500 ton mjölk innebär beslutet om efterlikvid, inklusive strategifonden, ett extra tillskott på drygt 100 000 kronor som betalas ut i mitten av mars.

Den konsolideringspolicy som Arla Foods styrelse och representantskap kom överens om i oktober 2010 ligger till grund för beslutet om disponeringen av resultatet för 2010. Policyn innebär att den årliga konsolideringen ska vara 4,5 procent av Arlaintjäningen. En tredjedel placeras som individuellt kapital till respektive medlem och betalas ut när medlemmen slutar, två tredjedelar placeras som kollektivt kapital i Arla.

Resultatdisponering:
Årets resultat 1 268 MDKK (motsvarar 28 svenska öre per kilo mjölk)

I enlighet med konsolideringspolicyn fördelas resultatet så här:

Kollektiv konsolidering: 466 MDKK (10,2 svenska öre)
Insatskapital: (nytt individuellt kapital) 233 MDKK (5,2 svenska öre)
Efterlikvid: 569 MDKK (12,5 svenska öre)

Årsredovisning 2010
Representantskapet godkände också årsredovisningen. Läs Årsredovisning 2010 som pdf här.

Senare idag läggs den den också på www.arlafoods.se.

Presskontakt

Max Wallenberg
Max Wallenberg Presschef Arla Sverige max.wallenberg@arlafoods.com 070-88 44 290 (pressjour) 072-724 70 76