Förslag om ny prishöjning

Lästid
1 min
Publicerad
23 maj 2011
Kontakter:
Presskontakt

Arlas företagsledning föreslår en ökning av Aktuellt pris med 6,6 svenska öre (5 danska öre/0,66 eurocent) från den 13 juni 2011.

Arlas företagsledning föreslår som väntat ännu en ökning av Aktuellt pris – den här gången med 6,6 svenska öre. Det slutliga beslutet om prisändringen fattas av Arlas styrelse den 25 maj.

– Trots ogynsamma valutor och en industrimarknad som för närvarande är svagt nedåtgående ger intjäningen på en rad av Arlas marknader möjlighet till en prishöjning på 6,6 öre. Det är lite mindre än vad vi väntade oss för bara en månad sedan, säger koncernchef Peder Tuborgh. Han fortsätter:

– På den globala mejerimarknaden sker återigen stora svängningar, vilket alla som följer mejeribranschen också kan se avspeglat i bland annat priserna på Fonterras internetauktion för industriprodukter. Dessutom har de valutor som påverkar Arlas intjäning fallit.

Det är Arlas styrelse som fattar beslut om prisändringar, men nyligen har styrelsen bestämt att det framöver ska vara företagsledningen som fastställer Arlanoteringen. Därmed kan Arla reagera snabbare på marknaden, både upp och ner. Den nya rutinen väntas träda i kraft i augusti 2011.

Claes Henriksson, presschef Arla Sverige, 0704-56 56 46, claes.henriksson@arlafoods.com

Relaterade artiklar

Presskontakt

Max Wallenberg
Max Wallenberg Presschef Arla Sverige max.wallenberg@arlafoods.com 070-88 44 290 (pressjour) 072-724 70 76