Ytterligare en prishöjning

Lästid
1 min
Publicerad
22 juni 2010
Kontakter:
Presskontakt

Styrelsen har beslutat att Arlas pris till medlemmarna höjs med 10,3 öre. Det är tredje gången i år som Arla höjer mjölkpriset.

Styrelsen tog ställning till prishöjningen på sitt möte på tisdag den 22 juni. Det nya priset gäller från måndag den 28 juni 2010.

– Världsmarknadspriserna på industriområdet har tillsammans med valutautvecklingen lett till en betydande och positiv förbättring av intjäningen. Det har redan ett par gånger under våren ökat vårt löpande a contopris till mjölkbönderna, säger Arla Foods koncernchef Peder Tuborgh.

Arla har nu höjt mjölkpriset fem gånger i rad: den 5 oktober 2009 (+14,3 öre), den 30 november 2009 (+13,5 öre), den 3 maj 2010 (+10 öre) och den 31 maj (+20,4 öre). Totalt har priset till medlemmarna höjts med 68,5 öre per kilo mjölk sen hösten 2009.

Ökningarna på världsmarknaden för industriprodukter och de därmed följande ökningarna av avräkningspriserna – inte bara hos Arla utan i hela branschen – betyder att priserna till kunderna också behöver justeras.

– I det aktuella marknadsläget med allmänt ökande priser arbetar Arla aktivt på alla våra marknader med att prisjustera våra konsumentprodukter för att säkra ett långsiktigt konkurrenskraftigt avräkningspris till våra mjölkproducenter, säger Peder Tuborgh.

Förslaget avspeglar Arlas önskan att snabbt kunna justera avräkningspriset efter det aktuella marknadsläget.

För mer information, vänligen kontakta:

Tobias Wåhlén, presschef

Tel: 08-789 51 41

Mobil: 0708-99 51 41

E-mail: tobias.wahlen@arlafoods.com

Relaterade artiklar

Presskontakt

Max Wallenberg
Max Wallenberg Presschef Arla Sverige max.wallenberg@arlafoods.com 070-88 44 290 (pressjour) 072-724 70 76