Ny strategi: Fler ska gilla och köpa Arla oftare

Lästid
2 min
Publicerad
05 oktober 2010
Kontakter:
Presskontakt

Konkurrensen om både råvara och konsumenter är tuff på den viktiga svenska marknaden. Därför ska Arla öka värdet på mjölken och på så sätt skapa mer värde för konsumenter och kunder och långsiktigt säkra ett högt mjölkpris till ägarna. Det ska bland annat ske genom en bred satsning på laktosfritt och ekologiskt och att bli hela Sveriges matinspiratör. Enkelt uttryckt går strategin ut på att fler ska gilla och köpa Arla oftare.

Tillväxt genom mervärden
Efter ett omfattande strategiarbete har Arla Sverige en ny offensiv strategi för perioden 2010-2015. Det handlar om hur Sverige ska bidra till Arlas koncernstrategi 2015. Liksom den globala strategin fokuserar den svenska strategin på tillväxt. Tillväxt krävs för att skapa mer värde för såväl konsumenter som kunder, ägare och medarbetare.

– Den nya Sverigestrategin är ambitiös. Den handlar bland annat om att vi ska satsa på laktosfritt och ekologiskt, i första hand inom färskvaror. Det är ett viktig steg i att öka värdet på den mjölk vi använder. Vår ambition är att konsumenterna ska vilja handla Arla-produkter för 100 kronor mer nästa år jämfört med i år. Vi satsar också på våra varumärken inom ost och på Bregott, bland annat genom en ny lansering i början av nästa år som vi hoppas mycket på, säger Christer Åberg, Sverigechef på Arla.

Matinspiration i hela Sverige
Den nya strategin handlar också om att skapa tillväxt i fler regioner i Sverige. Arla vill bli hela Sveriges matinspiratör. Med Arlas breda utbud och många produktinnovationer kan Arla bli intressant för konsumenter i hela Sverige.

– Vi vill framför allt få konsumenter i Sydsverige och i nedre Norrland att ytterligare upptäcka Arla och den bredd och inspiration som vi står för. Samtidigt som vi gör detta ska vi bibehålla den starka bas vi redan har idag i Mellansverige, vilket är en tuff utmaning i sig, säger Christer Åberg.

Arla behöver mer mjölk
För att klara tillväxtmålen behöver Arla mer mjölkråvara. Målet är att till och med 2015 öka invägningen med 8 procent.

– Den absolut viktigaste faktorn för våra ägare är att vi har ett starkt mjölkpris. Men vi ska också vara den starkaste partnern för våra ägare, både befintliga och nya, säger Christer Åberg.

Strategin i punktform:
• Utveckla och förädla produkter som konsumenterna vill betala mer för.
• Vara hela Sveriges matinspiratör
• Utveckla starka och strategiska samarbeten med kunderna.
• Dra fördel av Arlas resurser och öka kostnadseffektiviteten inom hela verksamheten.
• Fortsatt fokus på effektiviseringar inom supply chain och distribution.

För mer information, vänligen kontakta:
Tobias Wåhlén, presschef
Tel: +46 (0)8 789 51 41 begin_of_the_skype_highlighting +46 (0)8 789 51 41 end_of_the_skype_highlighting
Mobil: +46 (0)708 99 51 41 begin_of_the_skype_highlighting +46 (0)708 99 51 41 end_of_the_skype_highlighting
Mail: tobias.wahlen@arlafoods.com

Presskontakt

Max Wallenberg
Max Wallenberg Presschef Arla Sverige max.wallenberg@arlafoods.com 070-88 44 290 (pressjour) 072-724 70 76