Produktionen igång i Kina

Lästid
2 min
Publicerad
17 oktober 2008
Kontakter:
Presskontakt

I Kina är det nya testsystemet för att kunna spåra melamin i mjölken på plats. Det innebär att Mengniu Arla den här veckan har återupptagit produktionen av samtliga produkter på mjölkpulverfabriken i Hohhot.

Joint venture-företaget Mengniu Arla producerar enbart mjölkpulver och det är ett samarbete mellan Kinas största mejeriföretag Mengniu Dairy och dansk-svenska Arla Foods. Det har varit ett uppehåll i den gemensamma produktionen på anläggningen i staden Hohhot sedan den 16 september, då det blev känt att hela den kinesiska mejeribranschen drabbats av melaminförgiftning i den mjölkråvara som såldes till mejerierna. Sedan dess har danska och kinesiska tekniker arbetat med att installera ett nytt testsystem på Mengniu Arla som kan upptäcka melamin i både mjölkråva och färdiga produkter.

  • Med det nya systemet blir mjölken testad för melamin fyra gånger under produktionsprocessen. Första testet görs när mjölken kommer till vår partner som samlar in mjölken. Andra testet sker när mjölken når vår gemensamma anläggning. Det tredje testet utförs på de färdiga produkterna i våra egna lager. Slutligen görs ett sista test innan vi sänder produkterna till butikerna. På det sättet kan vi garantera konsumenterna att det inte kommer in något melamin i vår fabrik och att våra produkter är 100 procent säkra, säger Jais Valeur, koncerndirektör i Arla Foods med ansvar för Arla Foods Ingredients, företagets globala verksamhet för mjölkpulver.

Systemet ska ge de kinesiska konsumenterna en garanti att produkter från Mengniu Arla inte innehåller melamin. Förpackningarna kommer också att förses med en märkning där det står att produkterna har melamintestats för att på så sätt skapa förtroende för de lokalt producerade produkterna.

Det är ännu inte klart vad skandalen med melamin kommer att innebära ekonomiskt för joint venture-företaget Mengniu Arla, i och med att det fortfarande är svårt att utvärdera konsekvenserna för försäljningen för de kommande månaderna.

  • Nu är det helt avgörande att återskapa konsumenternas förtroende för lokalt producerade produkter. Det förtroendet har helt naturligt fått en rejäl knäck efter det som hände hela branschen här i Kina. Vi bedömer att vår försäljning de kommande månaderna kommer att ligga cirka 30 procent under den normala nivån, men vi förväntar oss att vara tillbaka på normal nivå under andra halvan av 2009, säger Jais Valeur.

Arla Foods inledde mjölkpulversamarbetet Mengniu Arla tillsammans med Mengniu Dairy i september 2006.

För mer information:
Tobias Wåhlén, chef extern kommunikation
tel: +46 (0)8 789 51 41
mobil: +46 (0)70 899 51 41
e-post: tobias.wahlen@arlafoods.com

Arla Foods är Europas största mejeriföretag med en samlad mjölkinvägning på cirka 8,4 miljarder kilo och en omsättning på cirka 59,2 miljarder svenska kronor Det är en kooperativ förening som ägs av cirka8 500danska och svenska mjölkbönder. Arla Foods producerar mjölkbaserade livsmedel i tolvländer och har försäljningskontor i 27 länder.Med rötterna i åkermarken, på både den svenska och danska sidan om Öresundsbron, exporterar vi mejerivaror till hela världen.Verksamheten omfattar hela kedjan från mjölkproduktion till färdiga produkter.

Presskontakt

Max Wallenberg
Max Wallenberg Presschef Arla Sverige max.wallenberg@arlafoods.com 070-88 44 290 (pressjour) 072-724 70 76