Produktion i Kina startar så snart ny utrustning är på plats

Lästid
2 min
Publicerad
19 september 2008
Kontakter:
Presskontakt

Utrustning som kan analysera mjölken och upptäcka spår av melamin har be-ställts och är på väg till Mengniu Arla. Så snart utrustningen är installerad startas produktionen upp igen så att de kinesiska konsumenterna kan erbjudas mjölkpulver från Mengniu Arla som är garanterat fritt från melamin.

Samtliga lagerprodukter, som tillverkats just före det tillfälliga produktionsstoppet, kommer också att analyseras innan de distribueras till de kinesiska butikerna. Och ett begränsat parti, som kan innehålla melamin, tas nu tillbaka från marknaden.

  • Det handlar om konsumenternas säkerhet och trygghet nu, och den inställningen delar vår partner Mengniu. Och vi liksom resten av branschen har ont om tid eftersom konsumenterna har lämnats i ett tomrum utan säker mjölk till sina barn, säger koncerndirektör Jais Valeur, som är på plats i Kina.

Hela den kinesiska mejeribranschen är berörd av de spår av melamin som man funnit. Ett fåtal produkter från Mengniu har visat sig innehålla spår av melamin. Dock har innehållet varit mycket lägre än de produkter som pekats ut som orsaken till att så många kinesiska barn blivit sjuka.

Mengniu har sjösatt en intensiv informationskampanj på kinesisk TV för att berätta vad företaget gör för att säkerställa kvaliteten. 10 000 av Mengnius säljare och andra medarbetare över hela Kina orienterades nyligen av koncernchefen via stora TV-skärmar om företagets fokus på öppenhet, kvalitetskontroll och konsumentförtroende.

Även om konsumenternas förtroende för lokalt tillverkat mjölkpulver just nu är mycket lågt ska Arla Foods inte öka exporten av mjölkpulver från Skandinavien till Kina, menar Jais Valeur.

  • Det är inte en hållbar lösning för vårt engagemang i Kina. En stor del av den kinesiska befolkningen har inte råd att köpa importerade mejeriprodukter. Vi fokuserar nu tillsammans med vår partner på att åter etablera säkerheten och förtroende för vårt lokalt tillverkade mjölkpulver. Krisen har skadat förtroendet för samtliga mejerier i Kina, och det är vi en del av. Men vi är även en del av lösningen.

Han är inte bekymrad för Arlas engagemang i Kina framöver.

  • Myndigheterna tar det mycket allvarligt, och Mengnius hantering av krisen med öppenhet och fokus på att säkerställa kvaliteten och konsumenteras trygghet gör oss övertygade om att vi har valt den rätta partnern i Kina. Oavsett var vi befinner oss i världen är det svårt att gardera sig mot illvilja. Vi har inte kunnat föreställa oss att någon medvetet skulle kunna få för sig att tillsätta ett så skadligt ämne till mjölken, säger Jais Valeur.

Så här kontrolleras Mengniu Arlas mjölk i Kina:

  1. Vid invägningen på de självständiga uppsamlingsstationerna analyseras mjölkkvaliteteten första gången.
  2. Mjölken analyseras en andra gång då den anländer till Arlas partner Mengnius mejerier.
  3. Mengniu Arlas fabrik tar emot mjölken från Mengniu. Nya analyser genomförs.

Analyserna är till stor del identiska med Arla Foods kontroller i Danmark och Sverige - fett, protein, antibiotika etc. Mjölken har hittills inte testats för melamin, men det kommer den nu att göras. För mer information:
Tobias Wåhlén, chef extern kommunikation
tel: +46 (0)8 789 51 41
mobil: +46 (0)70 899 51 41
e-post: tobias.wahlen@arlafoods.com
Arla Foods är Europas största mejeriföretag med en samlad mjölkinvägning på cirka 8,4 miljarder kilo och en omsättning på cirka 59,2 miljarder svenska kronor Det är en kooperativ förening som ägs av cirka 8 500 danska och svenska mjölkbönder. Arla Foods producerar mjölkbaserade livsmedel i tolv länder och har försäljningskontor i 27 länder. Med rötterna i åkermarken, på både den svenska och danska sidan om Öresundsbron, exporterar vi mejerivaror till hela världen. Verksamheten omfattar hela kedjan från mjölkproduktion till färdiga produkter.

Presskontakt

Max Wallenberg
Max Wallenberg Presschef Arla Sverige max.wallenberg@arlafoods.com 070-88 44 290 (pressjour) 072-724 70 76