Juicer får tydligare ägare för fortsatt tillväxt

Lästid
1 min
Publicerad
09 oktober 2008
Kontakter:
Presskontakt

Arla Foods och Skånemejerier har enats om en fördelning av JO Bolagets varumärken. BRAVO ska ägas enskilt av Skånemejerier och Arla Foods blir ensam ägare av juicerna God Morgon och JO. Det är innebörden av en överenskommelse som skapar bättre förutsättningar för fortsatt utveckling och tillväxt för några av de största juicevarumärkena på den svenska marknaden.

Marknaden för juicer utvecklas positivt, men fortsatt tillväxt kräver investeringar. Genom att fördela ägandet av de olika varumärkena för juicer som idag finns inom JO Bolaget tar ägarna ett betydande steg för att kunna fortsätta driva utvecklingen och skapa tillväxt för de olika varumärkena.

  • I och med att vi gör ägandet tydligare så blir även ansvaret för investeringar, marknadsföring och försäljning tydligare. Det betyder att vi skapar bättre förutsättningar att driva utvecklingen och tillväxten framåt i samråd med kunderna, säger Anders Svensson, chef för Arla Foods Sverige.

  • Överenskommelsen ger möjlighet för båda parter på den nordiska marknaden, säger Björn Sederblad, VD Skånemejerier.

Uppdelningen innebär att Skånemejerier får varumärket BRAVO och Arla Foods får varumärkena God Morgon och JO. Dessutom kommer Arla Foods att behålla varumärket Sagolika Frukt- och bärsoppor samt säljuppdraget för Tropicana. I och med avtalet upplöses samarbetet i JO Bolaget.

Överenskommelsen kräver godkännande av Konkurrensverket.

Fakta om JO Bolaget:
JO Bolaget bildades 1988 och ägs av Skånemejerier och Arla Foods. JO Bolaget producerar ca 110 miljoner kilo juice och andra fruktdrycker per år och omsättningen var 951 miljoner kronor under 2007. JO Bolaget är den ledande aktören på juicemarknaden i Sverige med fyra av de största juicemärkena i portföljen - Bravo, God Morgon, JO och Tropicana (säljuppdrag). Dessutom ingår Sagolika Frukt- och bärsoppor.

För mer information:
Tobias Wåhlén, chef extern kommunikation
tel: +46 (0)8 789 51 41
mobil: +46 (0)70 899 51 41
e-post: tobias.wahlen@arlafoods.com

Arla Foods är Europas största mejeriföretag med en samlad mjölkinvägning på cirka 8,4 miljarder kilo och en omsättning på cirka 59,2 miljarder svenska kronor Det är en kooperativ förening som ägs av cirka8 500danska och svenska mjölkbönder. Arla Foods producerar mjölkbaserade livsmedel i tolvländer och har försäljningskontor i 27 länder.Med rötterna i åkermarken, på både den svenska och danska sidan om Öresundsbron, exporterar vi mejerivaror till hela världen.Verksamheten omfattar hela kedjan från mjölkproduktion till färdiga produkter.

Presskontakt

Max Wallenberg
Max Wallenberg Presschef Arla Sverige max.wallenberg@arlafoods.com 070-88 44 290 (pressjour) 072-724 70 76