Arla ska vara närmare naturen

Lästid
2 min
Arla ska vara närmare naturen
Publicerad
30 oktober 2008
Kontakter:
Presskontakt

Den 7 november hissar Arla Foods mejerier och kontor runt om i världen en helt ny flagga med den nya logotypen på - från Japan och Vietnam till New Jersey och Buenos Aires. Under de efterföljande månaderna kommer den nya logotypen också gradvis att introduceras på allt från tankbilar till produkter.

Med den nya logotypen önskar Arla Foods bygga vidare på de naturliga element som redan finns i verksamheten och låta naturen stå som tydlig ledstjärna för produktutveckling, produktion, transporter och förpackningar - under rubriken "Närmare naturen".

  • Alla våra produkter bygger på vår naturliga råvara från kon - mjölken. Vi vill gärna omsätta mjölken till produkter som är så naturliga som möjligt, det vill sägaatt de innehåller så naturliga ingredienser som möjligt och att de produceras med minsta möjliga miljöpåverkan, säger Peder Tuborgh, koncernchef för Arla Foods.

Ett av målen med "Närmare naturen" är därför att dra ner på användandet av tillsatser.

  • Det är en krävande uppgift som ska lösas av våra innovationsmedarbetare. Vi försöker ha naturliga ingredienser som är så nära den naturliga utgångspunkten som möjligt. Vi ser över hur alla produkter förhåller sig till det naturliga och antingen får vi göra om produkterna eller ändra ingredienser eller produktionsprocessen för att finna en lösning som är lika bra men mer naturlig, säger Robert Svanberg, innovationsdirektör för Arla Foods färskvaror.

  • Det handlar om att använda ny, modern teknologi för att kunna erbjuda konsumenterna de mest naturliga produkterna som är så fria från tillsatser som möjligt, säger Robert Svanberg.

Arla Foods förnyade fokus på produkternas naturliga innehåll och framtagande kommer vid en tid då hela koncernen redan är igång med att reducera sina CO2-utsläpp med 25 procent innan 2020 i enlighet med Arlas nya klimatstrategi, som lanserades tidigare i år.

Den nya principen "Närmare naturen" innebär också en extra insats på transportområdet samt ett försök att göra Arlas förpackningar ännu mer miljövänliga.

Arla Foods ska:

  • Ta fram produkter utan artificiella färg- och smakämnen, reducera användandet av tillsatser.
  • Ta hänsyn till naturen och miljön - både på gårdarna, mejerierna och när produkterna transporteras till konsumenterna.
  • Ha förpackningar som är användarvänliga och som tar hänsyn till miljön.
  • Arbeta med att minska utsläpp av bl a spillvatten och CO2.
  • Ställa krav på att underleverantörer agerar etiskt.

Läsmer om "Närmare naturen" och vår nya logyp på hemsidan från den 7 november.

För mer information:
Tobias Wåhlén, chef extern kommunikation
tel: +46 (0)8 789 51 41
mobil: +46 (0)70 899 51 41
e-post: tobias.wahlen@arlafoods.com

Arla Foods är Europas största mejeriföretag med en samlad mjölkinvägning på cirka 8,4 miljarder kilo och en omsättning på cirka 59,2 miljarder svenska kronor Det är en kooperativ förening som ägs av cirka8 500danska och svenska mjölkbönder. Arla Foods producerar mjölkbaserade livsmedel i tolvländer och har försäljningskontor i 27 länder.Med rötterna i åkermarken, på både den svenska och danska sidan om Öresundsbron, exporterar vi mejerivaror till hela världen.Verksamheten omfattar hela kedjan från mjölkproduktion till färdiga produkter.

Presskontakt

Max Wallenberg
Max Wallenberg Presschef Arla Sverige max.wallenberg@arlafoods.com 070-88 44 290 (pressjour) 072-724 70 76