Två procent av medlemmarna lämnar Arla Foods

Lästid
2 min
Publicerad
03 september 2007
Kontakter:
Presskontakt

När tidsfristen för att begära utträde från Arla Foods löpte ut den 31 augusti hade 187 medlemmar sänt in sin utträdesansökan. Det motsvarar cirka 2 procent av föreningens totalt 8 803 medlemmar, som därmed kan lämna föreningen den 1 januari. 187 mjölkproducenter från Sverige och Danmark har begärt utträde ur Arla Foods. De flesta av dem upphör att leverera till föreningen den 1 januari 2008. Det innebär att Arla Foods från årskiftet mister cirka 300 miljoner kilo av den årliga svensk-danska mjölkinvägningen, som normalt uppgår till 6,1 miljarder kilo. I takt med de senaste mjölkprisökningarna sker en liknande utveckling, där mjölkproducenter tittar på olika alternativ, i flera mejeriföretag i Europa. Mjölkpriset stiger i Arla Foods Arla Foods koncernledning kommer nu att undersöka vilka konsekvenser en minskad mjölkinvägning kan få för produktionen. – På kort sikt är det inte nödvändigt att lägga ner mejerier som en följd av de utträdesansökningar vi fått. Men vi får mindre mjölk att processa från och med årsskiftet. Därför kan det bli aktuellt att dra ner på produktionen av våra minst lönsamma produkter, för att använda mjölken till produkter som ger bäst intjäning till medlemmarna, säger Arla Foods koncernchef Peder Tuborgh. Han understryker att Arla Foods kommer att säkra fortsatta mjölkprishöjningar till sina medlemmar. – Arla Foods har som mål att kunna betala ett mjölkpris till medlemmarna som är bland de bästa i Europa. Det målet står vi fast vid, och våra medlemmar kommer under de kommande månaderna att se ett mjölkpris som fortsätter att gå upp, säger Peder Tuborgh. Positiva förväntningar inför framtiden för medlemmarna Ove Møberg, ordförande i Arla Foods styrelse, beklagar att de 187 mjölkproducenterna bestämt sig för att lämna Arla Foods. – Vi har lagt mycket kraft på att ha en dialog och möta våra medlemmar under de senaste veckorna, och det är naturligtvis trist att så många lämnar oss. Men nu ser vi framåt. Jag vet att Arla Foods medlemmar går en ny och spännande tid till mötes. Det är mjölkbrist i världen, och vår strategi att finnas på marknaden för högförädlade produkter har fört oss fram till en position som ett av Europas ledande mejeriföretag. Vi kommer att bygga vidare på vår strategi på en marknad med stigande efterfrågan och högre priser på mjölk, säger Ove Møberg. Fakta Av de 187 medlemmar som har begärt utträde är 12 från Sverige och 175 från Danmark. För mer information: Tobias Wåhlén, chef extern kommunikation tel: +46 (0)8 789 51 41 mobil: +46 (0)70 899 51 41 e-post: tobias.wahlen@arlafoods.com Arla Foods är Europas största mejeriföretag med en samlad mjölkinvägning på cirka 8,6 miljarder kilo och en omsättning på cirka 55,9 miljarder svenska kronor Det är en kooperativ förening som ägs av cirka 9 400 danska och svenska mjölkbönder. Arla Foods producerar mjölkbaserade livsmedel i elva länder och har försäljningskontor i 24 länder. Med rötterna i åkermarken, på både den svenska och danska sidan om Öresundsbron, exporterar vi mejerivaror till hela världen. Verksamheten omfattar hela kedjan från mjölkproduktion till färdiga produkter.

Presskontakt

Max Wallenberg
Max Wallenberg Presschef Arla Sverige max.wallenberg@arlafoods.com 070-88 44 290 (pressjour) 072-724 70 76