Arla Foods lanserar en ny och nyttigare mjölk

Lästid
2 min
Publicerad
20 april 2007
Kontakter:
Presskontakt

Den 6 juni lanserar Arla Foods en ny mjölk i Danmark, Arla Lærkevang Minimælk. Den nya mjölken får extra bra näringsinnehåll eftersom korna äter mycket gräs, både på bete och på stall. Ny forskning visar att utfodringen kan påverka mjölkens innehåll av omega 3. I den nya mjölken utnyttjas att kornas naturliga foder, gräs, ökar andelen omega 3 och därmed förbättrar fettsyresammansättningen. Lanseringen av Arla Lærkevang är ett steg i Arla Foods ambition att erbjuda konsumenterna olika typer av mjölk. Den nya produkten är en vidareutveckling av, och ersätter helt, Arla Expres Minimælk, en mjölk med en fetthalt på 0,5 procent, som hämtas varje dag på gårdarna. Det som skiljer Lærkevang från Arla Expres Minimælk är att nivåerna av omega 3 blir högre, eftersom de utvalda gårdarna utfodrar med mycket gräs. Arla Lærkevang kommer helt att ersätta Arla Expres Minimælk. – Vår vision är att kunna erbjuda en mjölk med bättre näringsvärden. Vårt mål är att sätta en helt ny standard med den nya Arla Lærkevang. Omställningsprocessen är krävande, eftersom det påverkar hur den enskilde bonden ska utfodra sina kor och planera sin produktion, och därmed på hur hela gården ska skötas, säger Arla Foods danmarkschef Tim Ørting Jørgensen. Principerna som ligger till grund för Arla Lærkevang är under utveckling, och väntas vara helt klara 2008. Ambitionen är att innehållet av omega 3 i mjölken ska fördubblas under 2008. Det är bland annat ett forskningsprojekt på den danska jordbruksvetenskapliga fakulteten Foulum som har gett inspiration till de kornas nya utfodring. Under 2007 kommer den nya danska mjölken från ett hundratal utvalda gårdar, som uppfyller kravet att korna går på bete och att gräs står för cirka 40 procent av foderstaten även på vintern. Mjölken kommer att produceras på tre mejerier på Jylland. I butiken kommer Lærkevang att säljas i 1-litersförpackningar, till samma pris som vanlig Expres Minimælk. Fakta Ordet Lärkevang betyder lärka + äng - det vill säga ängen där lärkorna drillar. Presskontakt: Katarina Malmström, Kommunikationschef. tel: +46 (0)8 789 50 59 mobil: +46 (0)70 689 50 59 e-post: katarina.malmstrom@arlafoods.com Arla Foods är Europas största mejeriföretag med en samlad mjölkinvägning på ca 8,4 miljarder kilo och en omsättning på ca 55,5 miljarder svenska kronor Det är en kooperativ förening som ägs av ca 10 500 danska och svenska mjölkbönder. Arla Foods producerar mjölkbaserade livsmedel i åtta länder och har försäljningskontor över hela världen. Med rötterna i åkermarken, på både den svenska och danska sidan om Öresundsbron, exporterar vi mejerivaror till Europa, Asien och USA. Verksamheten omfattar hela kedjan från mjölkproduktion till färdiga produkter.

Presskontakt

Max Wallenberg
Max Wallenberg Presschef Arla Sverige max.wallenberg@arlafoods.com 070-88 44 290 (pressjour) 072-724 70 76