Arla Foods ökar satsningen i Finland

Lästid
2 min
Publicerad
08 november 2006
Kontakter:
Presskontakt

Svensk-danska Arla Foods, som ägs av svenska och danska mjölkbönder, köper 30 procent av aktierna i det finländska mejeriföretaget Ingman Foods Oy Ab med option på resterande 70 procent. Satsningen medför ett långsiktigt engagemang i den finska mjölkproduktionen och en fortsatt utveckling av den nordiska mejerimarknaden. – Mejeriindustrin blir allt mer internationell. Nya samarbeten krävs för att konsumenternas och handelns önskan om ett bredare produktutbud och en större valfrihet ska kunna tillvaratas liksom böndernas behov av en fortsatt trygg avsättning för mjölken, säger Hans-Åke Hammarström, Nordenchef, Arla Foods. Affären sker i två steg där Arla Foods i ett första skede köper 30 procent av aktierna i Ingman Foods Oy Ab. Arlas nuvarande verksamhet i Finland, Oy Arla Foods Ab, bildar tillsammans med Ingman Foods Oy Ab det nya gemensamma bolaget, Arla Ingman Oy Ab. Under den kommande treårsperioden har Arla Foods rätt att förvärva resterande 70 procent av aktierna. Upplägget görs för att säkerställa det operativa arbetet, engagemanget hos medarbetarna och kontinuiteten i relationerna till konsumenter, handel och mjölkleverantörer. Ingman Ice Cream Oy Ab ingår ej i affären. – De två företagen kompletterar varandra väl, och med Arla Foods mångfald av produkter och globala produktutveckling kan vi nu vara med och utveckla mejerivaror tillverkade av finsk mjölk. Arla Foods engagerar sig långsiktigt, vilket har varit en viktig aspekt för oss i den här affären, säger Robert Ingman, VD, Ingman Foods Oy Ab. Tillika blivande VD i det nya företaget. Satu Raiski, Oy Arla Foods Ab:s nuvarande VD, kommer att ingå i ledningen för det nya företaget. Arla Ingman Oy Ab får en omsättning på närmare 300 miljoner euro, det vill säga drygt 2,7 miljarder svenska kronor, och kommer att sysselsätta drygt 500 personer. Affären ska godkännas av EU-myndigheterna. Arla Foods har lagt ett bud på ett börsnoterat företag i Storbritannien. Brittiska börsregler kräver följande försäkran: Peder Tuborgh, Povl Krogsgaard och Andreas Lundby (företagsledningen) tar fullt ansvar för innehållet i ovanstående text. Så vitt företagsledningen känner till och tror (vilket den vidtagit alla rimliga åtgärder för att säkerställa) är innehållet i denna text, för vilken de har ansvaret, i överensstämmelse med fakta och utelämnar inte något som kan förväntas påverka innebörden av sådan information. För vidare information, var vänlig kontakta: Robert Ingman, VD, Ingman Foods Oy Ab, tel +358 50 16 21 Hans-Åke Hammarström, Nordenchef, Arla Foods, tel +45 20 92 34 87 Presskontakt: Katarina Malmström, Kommunikationschef. tel: +46 (0)8 789 50 59 mobil: +46 (0)70 689 50 59 e-post: katarina.malmstrom@arlafoods.com Arla Foods är Europas största mejeriföretag med en samlad mjölkinvägning på ca 8,4 miljarder kilo och en omsättning på ca 55,5 miljarder svenska kronor Det är en kooperativ förening som ägs av ca 10 500 danska och svenska mjölkbönder. Arla Foods producerar mjölkbaserade livsmedel i åtta länder och har försäljningskontor över hela världen. Med rötterna i åkermarken, på både den svenska och danska sidan om Öresundsbron, exporterar vi mejerivaror till Europa, Asien och USA. Verksamheten omfattar hela kedjan från mjölkproduktion till färdiga produkter.

Presskontakt

Max Wallenberg
Max Wallenberg Presschef Arla Sverige max.wallenberg@arlafoods.com 070-88 44 290 (pressjour) 072-724 70 76