Ökade effektivitetskrav i Arla Foods

Lästid
1 min
Publicerad
26 maj 2005
Kontakter:
Presskontakt

Arla Foods fortsatta krav på ökad effektivitet innebär kostnadsbesparingar på tre till fem procent i hela företaget. Samtidigt fortsätter arbetet med den övergripande strategin gällande produktutveckling och ökad export. Koncernledningen i Arla Foods har beslutat att för varje krona som används i företaget ska det sparas tre till fem öre. – Besparingarna är nödvändiga för att vi ska kunna följa vår strategiplan och stärka vår position, så att vi även på sikt kan betala hög­sta möjliga mjölkpris till våra mjölkbönder, säger vice vd Povl Krogsgaard. Arla Foods mjölkbönder, tillika ägare, är hårt pressade av EU-reformen och går igenom stora strukturföränd­ringar. Samtidigt gör konkurrensen på marknaden att det inte är möjligt att höja pri­serna på produkterna. Arla Foods ska därför ändra kostnadsnivån för att klara ett högre mjölk­pris. Alla staber och divisioner i Arla Foods ska spara tre till fem procent. Till detta kommer ytterligare cirka två procent, som krävs för att neutralisera inflationen. Den övergripande strategiplanen för Arla Foods innebär för Norden fortsatt utveckling av nya produkter, samt att bredda marknaden för mejeriprodukter. Vidare fortsätter arbetet för en ökad export till den brittiska marknaden, kompletterad med en stark lokal mejeriverksamhet i Storbritannien. Övergripande ska positionerna i övriga Europa och Mellanöstern förstärkas. Presskontakt: Katarina Malmström, Presschef tel: +46 (0)8 789 50 59 mobil: +46 (0)70 689 50 59 e-post: katarina.malmstrom@arlafoods.com Arla Foods är Europas största mejeriföretag med en samlad mjölkinvägning på ca 8,5 miljarder kilo och en omsättning på ca 57 miljarder svenska kronor Det är en kooperativ förening som ägs av ca 11 600 danska och svenska mjölkbönder. Arla Foods producerar mjölkbaserade livsmedel i åtta länder och har försäljningskontor över hela världen. Med rötterna i åkermarken, på både den svenska och danska sidan om Öresundsbron, exporterar vi mejerivaror till Europa, Asien och USA. Verksamheten omfattar hela kedjan från mjölkproduktion till färdiga produkter.

Presskontakt

Max Wallenberg
Max Wallenberg Presschef Arla Sverige max.wallenberg@arlafoods.com 070-88 44 290 (pressjour) 072-724 70 76