Arlas koncernresultat 1 252 miljoner

Lästid
2 min
Publicerad
25 november 2004
Kontakter:
Presskontakt

Arlas resultat för 2003/04 blev 1 019 miljoner DKK (1 252 miljoner SEK). Det ger utrymme för en total efterlikvid till de svenska medlemmarna på drygt 10 svenska öre per kilo mjölk. Intjäningen sjönk med 19,8 öre jämfört med föregående år. Styrelsens förslag till representantskapet i december är att betala ut en efterlikvid som för de svenska medlemmarna blir 10,62 öre, inklusive valutajustering och GMO-tillägg. De danska medlemmarna får 10,68 danska öre. Efterlikviden är totalt 5,2 procent av råvaruvärdet. Eftersom det redan betalats ut två procent i a contoefterlikvid blir efterlikviden i Sverige 3,2 procent av råvaruvärdet. Till det kommer 0,5 öre i GMO-tillägg och 0,74 procent av a contolikviden i valutakorrigering (se nästa sida). Utbetalningen av efterlikviden, GMO-tillägget och valutakorrigeringen planeras till den 17 december. Styrelsen kommer att föreslå att det konsolideras fem danska öre per kilo mjölk, utöver återkonsolideringen för de danska personliga kontona och den svenska insatsemissionen. Två av de fem örena avsätts på ett nytt dispositionskonto, som senare kan överföras som individuellt kapital. Utöver medelavräkningspriset på 284,89 svenska öre kommer insatsemissioner och räntor på 2,1 öre att betalas ut till de svenska medlemmarna. Sammanlagt ger det ett utbetalt belopp på 287 öre för 2003/04. - Jämför vi oss med andra internationella företag tvingas vi konstatera att det är den nivå som gäller för närvarande, säger Arla Foods ordförande Knud Erik Jensen. Koncernresultatet på 1 019 miljoner DKK är lägre än resultatet föregående år, men i linje med prognosen från april 2004. Resultatet har påverkats av den lägre löpande avräkningen till medlemmarna under året. En rad extraordinära poster påverkar också. Försäljningen av Cremo och AM Foods har förbättrat resultatet väsentligt. Koncernens avskrivningar ökar i jämförelse med föregående år, då årets investeringar har varit osedvanligt höga och avskrivningarna på Ett Arla-projektet har påbörjats. Omsättningen har stigit med 15 procent, från 41 till 47 miljarder danska kronor, vilket beror på fusionen med Express Dairies. Intjäningsförmågan har påverkats av ett kursfall i framför allt dollar och den saudiarabiska valutan riyal som påverkat lönsamheten negativt. Under det förra verksamhetsåret 2002/03 bars intjäningen upp av positiva valutasäkringar, men nu har den negativa utvecklingen av valutakurserna slagit igenom i resultatet. Samtidigt har exportbidragen fallit under året, med 190 miljoner DKK, vilket fått direkta effekter på intjäningsförmågan. Kombinationen av fallande valutakurser och lägre exportbidrag är den största negativa faktorn under 2003/04. Presskontakt: Katarina Malmström, Presschef tel: +46 (0)8 789 50 59 mobil: +46 (0)70 689 50 59 e-post: katarina.malmstrom@arlafoods.com Arla Foods är Europas största mejeriföretag med en samlad mjölkinvägning på ca 8,6 miljarder kilo och en omsättning på ca 58 miljarder svenska kronor Det är en kooperativ förening som ägs av ca 12 700 danska och svenska mjölkbönder. Arla Foods producerar mjölkbaserade livsmedel i åtta länder och har försäljningskontor över hela världen. Med rötterna i åkermarken, på både den svenska och danska sidan om Öresundsbron, exporterar vi mejerivaror till Europa, Asien och USA. Verksamheten omfattar hela kedjan från mjölkproduktion till färdiga produkter.

Presskontakt

Max Wallenberg
Max Wallenberg Presschef Arla Sverige max.wallenberg@arlafoods.com 070-88 44 290 (pressjour) 072-724 70 76