Klöver®-grädde Vanliga frågor och svar

Varför finns Arla Klöver®-grädde och på vilket sätt tjänar våra svenska Arla-bönder på den? Här har vi samlat de vanligaste frågorna – och svaren.

Varför finns Arla Klöver®-grädde?

En växande befolkning i Sverige, minskad mjölkproduktion och dessutom en ökad konsumtion av feta mejeriprodukter har inneburit att vi numera har gräddbrist i Sverige – d.v.s. den svenska grädden räcker inte till för att tillgodose efterfrågan. 

Arla är ett bondeägt internationellt mejeriföretag. Det gör att vi nu kan möta konsumentefterfrågan i Sverige med en europeisk gräddprodukt – som ett komplement till den svenska. Klövergrädden riktar sig till de mest priskänsliga konsumenterna som inte lägger någon större värdering kring ursprunget på råvaran. På detta sätt kan Arla Foods lösa gräddbristen.

Importen till Sverige ökar, nya leverantörer tar sig in på marknaden och konkurrensen hårdnar på den svenska konsumentmarknaden. Denna lansering är en åtgärd för att hantera den gräddbrist som för närvarande råder och samtidigt bevaka den svenska bondens intressen som också kan ta del av den vinst som denna lansering ger, även om grädden är utländsk.

Hur ska jag göra för att välja svenska råvaror?

Välj en produkt med Sverigekannan. Av det Arla säljer i Sverige är 91 procent producerat av svenska råvaror så,det är ganska enkelt.

Tjänar svenska Arlabönder på Klövergrädden?

Ja! Arla ägs av mjölkbönder och vårt övergripande mål är att ge så hög ersättning till våra ägare som möjligt. Den enkla sanningen är att om vi inte sålde den importerade grädden skulle vi inte ha tillräckligt med grädde för att tillgodose den svenska marknaden. Och då skulle våra ägare, mjölkbönderna, inte tjäna något på försäljningen.

Relaterade frågor

Varför är inte mjölkpriset högre?

Arla ägs av mjölkbönder och därför är vårt övergripande mål att kunna ge så hög ersättning till våra ägare som möjligt. Under några har har vi, precis som alla andra mejerier runt om i världen, varit drabbade av ett lågt mjölkpris. Det har varit en global mjölkkris.

Det senaste året har priserna dock ökat markant. Från den lägsta nivån i juni 2016 då priset låg på 232,1 öre/kg mjölk till 362,5 öre/kg nu i september. Här är en film som visar hur mjölkpriset sätts

Arla hade gärna betalat mer men vi kan inte betala Arlabönderna mer för deras mjölk än vi säljer den för, då hade vi ruinerat deras företag och det är inte ett alternativ. Arlabönderna har gett kooperativet Arla i uppgift att leverera ett så högt mjölkpris som möjligt och samtidigt bygga ett starkt Arla som de vet kommer hämta deras mjölk inte bara i år och nästa år, utan om 10, 20 och 100 år också.

Tjänar de svenska Arlabönderna på Klöverprodukterna?

Alla Arlas ägare, mjölkbönder, har del av vinsten i kooperativet. Oavsett om det är ex-empelvis en dansk Arlaprodukt som säljs i Sverige eller en svensk i Danmark så tjänar Arlabönderna lika mycket på försäljningen. Arlaböndernas produkter säljs på mer än 100 marknader över hela världen. 

Vem äger Arla?

Arla ägs idag av fler bönder än de svenska. Vi har ägare i sju länder - mjölkbönder i Sverige, Danmark, Storbritannien, Tyskland, Nederländerna, Belgien och Luxemburg. Totalt 11 200 bönder, varav cirka 2700 i Sverige. Alla bönderna, oavsett vilket land de verkar i, har samma mjölkpris. Det är en grundprincip inom kooperativet.

 

Man kan tycka olika om huruvida Arla ska ha ägare i fler länder än Sverige, då Arla från början endast var svenskt (liksom mejeriföretagen i de andra länderna enbart var nationella) – men det är en fråga som de svenska Arlabönderna  för första gången beslutade vid fusionen med danska MD Foods år 2000.

Säljer Arla svenska produkter?

Av det Arla säljer i Sverige är 91% producerat av svensk mjölk. En del av Arlas produkter som säljs i Sverige är importerade från andra Arlaländer.

Ett mejeri producerar ofta för flera länder. Det gör vi för att kunna ha en hög kvalitet och effektivitet i våra mejerier – då sjunker produktionskostnaden och intjäningen ökar. Så tillverkas exempelvis KESO Cottage Cheese i Falkenberg och exporteras till andra marknader. Det är positivt om vi samarbetar på det här sättet eftersom alla ägarna får samma mjölkpris.Oavsett om det är exempelvis en dansk Arlaprodukt som säljs i Sverige eller en svensk i Danmark så tjänar Arlabönderna lika mycket på försäljningen.

Arlaböndernas produkter säljs på mer än 100 marknader över hela världen.

Varför finns det inte mer mjölk i Sverige?

I Sverige har mjölkinvägningen minskat de senaste tio åren. Våra grannländer har däremot lyckats öka mjölkinvägningen. Arlas mål är att öka den svenska mjölkproduktionen. Även Regeringen har lagt fast Livsmedelsstrategin för att öka den svensk matproduktion.

 

Att den svenska mjölkinvägningen har minskat leder till att vi helt enkelt för lite svensk mjölk för att kunna möta den efterfrågan som svenska konsumenter har på feta produkter, t. ex. grädde.

Varför säljer ni importerad grädde?

Många konsumenter väljer produkter utifrån priset. Det är en av anledningarna till att vi har vi nu kompletterat vårt sortiment med importerad grädde. Den enkla sanningen är att om vi inte gjorde detta skulle något annat företag göra det istället för oss. Och då skulle våra ägare, mjölkbönderna, inte tjäna något på försäljningen. 

Kan Arla garantera att grädden är GMO-fri?

Ja.