Arlabloggen

Arla i Almedalen 2019

Under torsdagen den 4 juli så håller vi till  i trädgården på Mellangatan 15, Tomorrow´s Trädgård, i centrala Visby.

Frukostseminarium, 08:00-09:00 – med frukost: ”Mer koncentration och mindre ont i magen i skolan – så funkar frukosteffekten”

Bristande koncentrationsförmåga, och en stökig miljö bidrar negativt till skolelevers studieresultat och välmående. Men tänk om vi genom en enkel åtgärd kunde göra det lättare för dem att koncentrera sig, och bidra till att de mår bättre? Resultaten från ett projekt som genomförts i två högstadieskolor i Botkyrka visar på frukostens potential att göra just det. Genom att servera dagens första mål i skolan ökade andelen elever som åt frukost markant, men tydliga positiva effekter på arbetsro och välmående. Frukosten sägs vara dagens viktigaste mål, men vi vet att många i skolåldern väljer bort det av olika skäl. Vad säger forskningen egentligen om frukostens betydelse för elevernas välmående och arbetsmiljön? Hur kan vi se till att eleverna får en frukost som är både hållbar och har bra näringsvärde? Och hur kan livsmedelsaktörer bidra? Välkommen till ett samtal om frukosteffekten!

Medverkande: Maja Nordström, Projektledare, Arla, Anna-Karin Modin-Edman, Hållbarhetsansvarig, Arla

--

Lunchseminarium, 12:00-13:00 – med lunch lagad av Årets kock David Lundqvist:  ”Mjölkens klimatavtryck går att förändra - så når vi netto noll senast 2045”

Hållbar produktion av näringsriktiga livsmedel till en växande global befolkning är en av framtidens stora utmaningar. Hur ska mjölkproduktionens klimatavtryck minskas? Hur ska vi lösa klimatutmaningen och samtidigt värna den biologiska mångfalden och andra ekosystemtjänster från mjölkgårdarna? Vad behöver företagen, marknaden och politiken göra för att göra det möjligt att nå målet, helst ännu tidigare? Arla Sverige lanserade i våras målet att producera mjölk med netto noll klimatavtryck senast 2045. Mycket har redan gjorts, men en hel del återstår för att målet ska kunna nås. Välkomna till ett samtal där vi ger representanter för näringen och politiken tillfälle att utifrån sina respektive perspektiv måla upp vägen framåt för hur klimatneutral mjölkproduktion ska bli möjlig.

Medverkande:

 • Helène Gunnarson, Vice Ordförande, Arla
 • Mats Ekström, Mjölkbonde, Hemse
 • Anna-Karin Modin Edman, Hållbarhetsansvarig, Arla
 • Jenny Lundström, ledamot i partistyrelsen och har där ansvar för jordbruks- och djurpolitik , Miljöpartiet
 • John Widegren, Landsbygdspolitisk talesperson, Moderaterna
 • Mats Landén, Senior Manager Corporate Partnerships, WWF
 • Victoria Bignet, SU
Maria Wetterstrand, Moderator 

--

Eftermiddagsseminarium – med mjölk och bulle, 14:30-15:30: Från hästkraft till kokraft och tillbaka – framtidens fossilfria transporter”

För att nå Sveriges klimatpolitiska mål ska utsläppen från transportsektorn minska med minst 70% till 2030. Klimatpolitiska rådet konstaterar i sin senaste utvärdering av regeringens politik att vi bara kommer att nå halvvägs till målet, med utgångspunkt i nuvarande förutsättningar.

En ökad andel biodrivmedel kommer att vara en del av lösningen, men takten behöver öka. En pågående utredning tittar på en pusselbit: förutsättningarna för biogasens framtid i Sverige. Fler och fler mjölkbönder ser potentialen i att utvinna biogas från sina kors gödsel, innan näringen återförs till åkern. Men vad krävs för att fler ska våga ta steget? Hur stor potential har biogas att bidra till omställningen till fossilfria transporter? Och vem ansvarar för utbyggnad av infrastrukturen som gör det möjligt? Välkomna till ett seminarium om hur cirkulära lösningar för biogasproduktion kan frigöra kokraft för omställningen till fossilfria transporter.

Medverkande:

 • Helène Gunnarsson, Vice ordförande, Arla
 • Rickard Nordin, Riksdagsledamot (C), talesperson i klimat- och energifrågor, Centerpartiet
 • Åse Arnbratt, Ansvarig hållbar mjölkproduktion, Arla
 • Emil Glimåker, FordonsGas Sverige AB
 • Maria Malmkvist, VD, Energigas Sverige
 • Tobias Kullingsjö, Mjölkbonde
 • Ola Hansén, Senior rådgivare hållbar energi och klimat, WWF
Peter Alestig, Moderator, SvD

--

Arlas mingel i Almedalen är kl 17:00 för inbjudna.

Kontakta Sandra.Eriksson@arlafoods.com för frågor om minglet.

--

Frågor?

Kontaktperson för Arlas aktiviteter i Almedalen 2019 är presschef Erik Bratthall, 070-894 43 42, erik.bratthall@arlafoods.com